• Program
 • Fotky
 • Činnost
 • Výlety
 • Kontakt
 • Úvod
 • Úvod

   

   

  Děkujeme za možnost prezentovat náš spolek v Radničních listech.

       Svaz důchodců ČR z.s. – ZO Humpolec z.s. vznikl v r. 1990. Počet členů se dlouhodobě pohybuje mezi 400 – 500 členů. Řídíme se našim mottem: „ Důchodci důchodcům , za lepší život , aby nikdo nebyl sám“. Od doby našeho vzniku se vystřídalo mnoho šikovných důchodců , kteří bez nároku na odměnu zajišťují ostatním naplňování volnočasových aktivit ve snaze  zpříjemnit jim důchodový věk.

      Na příklad : Ve spolupráci s gymnáziem , knihovnou , muzeem , kinem, MěÚ zajišťujeme zajímavé přednášky , besedy. S TJ Jiskra - cvičení , bruslení , sportovní hry. Poznávací zájezdy po naší vlasti – přírodní zvláštnosti , hrady , zámky , církevní stavby , technické památky ale i moderní provozy.  Rekondiční pobyty v Sezimově Ústí . Naše  turistická skupina navštěvuje okolí města. Navštěvujeme divadla v Praze , Brně , koncerty ve Stráži n/N. Máme rádi zábavu s tancem a hudbou našeho mládí – Mezinárodní den seniorů , výroční schůze , májové setkání s přáteli z Tábora , odpolední čaje. Hrají nám naši harmonikáři , vznikla naše seniorská kapela. Každoročně pořádáme výstavu prací důchodců pod názvem „Ani my nezahálíme“ a j.

        MěÚ podporuje naší činnost formou dotace na dopravu , bezplatné užívání Klubu a jsme rádi  když navštíví některé naše Programy.

       Náš spolek je členem Krajské rady seniorů v Jihlavě a spolupracujeme s ostatními pobočnými spolky v Kraji Jihlava .Spolu se Svazem tělesně postižených pracujeme v Radě seniorů při MěÚ v Humpolci.

   

                                                                        Za SDČR z.s. – ZO Humpolec

                                                                                                   Jaroslava Šenkýřová

   -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Zakladatelé Svazu důchodců ČR si představovali velkou organizaci, která by nejen hájila práva a nároky seniorů na důstojný a plnohodnotný život. Byli si vědomi, že přechod z pracovní a společenské aktivity na takzvaný „zasloužený odpočinek" není v životě člověka zcela jednoduchou záležitostí a ne každý jedinec se dokáže s nastalou situací vyrovnat. Mnohým, aby nepropadli pasivitě, je třeba vytvořit podmínky pro věnování se různým zálibám, případně vzdělávání. Zabránit tomu, aby nezůstali osamocení a měli možnost se setkávat se svými vrstevníky při různých činnostech.

  Tyto představy našly plnou odezvu mezi seniorskou veřejností a tak vznikla organizace , která má v současnosti 131 základních organizací v celé České republice a sdružuje 22 541 členů. Ti zajišťují nejen svoji vlastní činnost, ale spolupracují s řadou dalších organizací - odbornými společnostmi a neziskovými organizacemi. Svaz má svého zástupce v Evropské společnosti pro seniory (EURAG), koordinačním výboru organizací důchodců (KVOD), Radě pro seniory při Českém helsinském výboru. Rovněž spolupracuje s Českou Alzheimrovskou společností, Českou geriatrickou a gerontologickou společností České lékařské společnosti J.E.Purkyně. Velmi významná je spolupráce se seniorskými organizacemi v zahraničí.

  Jsou zřízeny při UR SDČR tyto odborné komise: zdravotnísociálnífinanční,organizačnítisková rekreační a komisi z členů zastupitelstev. Činnost SDČR se řídí podle obecně platných právních předpisů, organizace má Stanovy SDČR o.s. Vede ji volená Ústřední rada, a z ní volená Výkonná rada, která má tyto členy:

  Ing Oldřich Pospíšil - předseda
  František Prášek
  Ing. Ivan Krňanský
  Bedřiška Klíchová
  Hana Němcova

   

  © 2018, SČR Humpolec
  Design & Code: Matouš Skála