• Program
 • Fotky
 • Činnost
 • Výlety
 • Kontakt
 • Úvod
 • Program ,,Senioři z.s.Humpolec

   

  PROGRAM „SENIOŘI ČR z.s.ZO HUMPOLEC  - DUBEN –ČERVEN 2020

  -je vzhledem k situaci ZRUŠEN,jakmile se situace normalizuje,bude obnovena i naše činnost-

  Výborové schůze se konají první úterý v měsíci v literárním klubu knihovny od 13-14 hod.

  Dostanete zde informace , členské známky , přihlášky a jiné. Změnu Programu si vyhrazujeme

   

  KVĚTEN:- 5.5. v knihovně v úterý od 13 – 14 hod. platíme doplatek na vícedenní zájezd

                           do Beskyd 2.400,-Kč .  Plánovaný na 3 – 7.6.2020, vede MUDr. Z.Trtíková.

                    15.5. v pátek v jídelně ZŠ Podhrad  od 15,00 hod. se sejdeme  na Májovém setkání“.

                           Použijte  vchod z ulice Dukelská – ne hlavní vchod!

                     20.5. ve středu v 9,30 hod. jdeme do KINA  na film „LOVENÍ“ .

                     21.5. ve čtvrtek od polikliniky odjíždíme v 7,00 hod. na jednodenní zájezd Bítov ,

                          projížďka po přehradě a elektrárna v tělěse hráze . Vede M. Kopecká

                     26.5. v úterý ve 14,00 hod. si zasportujeme na „Sportovním dni“ na hříšti TJ Jiskra.

                          Vezměte sebou veselého sportovního ducha. Vede J.Reichertová.

  ČERVEN :  2.6. v úterý v  knihovně platíme doplatek 2.950,-Kč na rekondiční pobyt v Sezimově

                         Ústí , plánovaný na 20-26 .9.2020.

                      3 – 7.6. ve středu odjíždíme na vícedenní zájezd do Beskyd . Odjezd bude upřesněn

                          v informačních skřínkách . Zájezd vede MUDr. Z.Trtíková.

                      17.6. ve středu odjíždíme od pošty v 7,00 hod. na balet „Bajadéra“ do Brna .Začátek

                          je v 11,-hod. Vede M.Ježková.

                       17.6. ve středu od 9,30 hod. jdeme do KINA na film „Skleněný pokoj.“

  POZOR: Sledujte informační skřínky , budou tam aktuální informace o plnění Programu ,              

         případných změnách a        cílech naší turistické skupiny.

   

                   

           PROGRAM :  „SENIOŘI ČR – ZO HUMPOLEC „ – LEDEN – BŘEZEN 2020

   

  Výborové schůze se konají první úterý v měsíci v literárním klubu knihovny od 13-14 hod. Dostanete zde informace, členské známky, přihlášky a jiné. Změnu Programu si vyhrazujeme.

   

  LEDEN : -  V úterý14.1. od 14,00 hod. v restauraci Jirmásek se sejdeme , zazpíváme a

   

                           zatančíme na Odpoledních čajích.

   

                   -  Ve středu 22.1. jsme pozváni do KINA od 9,30 hod dopoledne na film

   

                     „Teroristka“ v hlavní roli I.Janžurová , vstupné poloviční 60,- Kč.

   

                      V pátek 24.1.2020 v 15,00 hod. se sejdeme v jídelně Základní školy v Hradské 

   

                       ulici na výroční schůzi , hudba a malé pohoštění zajištěno.

   

                       V úterý 28.1. od 15,00 hod. v gymnáziu zveme na “Školu pro každý věk „

   

                     „ Máme se bát jaderné energie?“ přednáší Mgr. A.Flekalová

   

   ÚNOR :   -  V úterý  4.2.od 13 do 14 hod. platíme zálohu na zájezd do Beskyd , plánovaný

   

                       na  červen 2020 ,   3000,- Kč.

   

                      V úterý 11.2. v hotelu Jirmásek od 14,00 hod.  Odpolední čaje.

   

                      Ve středu 19.2. jsme pozváni do KINA od 9,30 hod. na film „Poslední

   

                      aristokratka“ , vstupné 60,- Kč

   

                    - V úterý 25.2. v gymnáziu „Škola pro každý věk“ Za krásami Thajska“ přednáší

   

                      Bc.V. Nováková.

   

  BŘEZEN: - V úterý 3.3.2020, od 13 – 14 hod. platíme zálohu 3.000,- Kč na rekondiční pobyt

   

                        v Sezimově Ústí  plánovaný  od 20.-26.9.2020.

   

                       V úterý 10.3. se sejdeme v restauraci Jirmásek . Odpolední čaje.

   

                       Ve středu 18.3. jsme pozváni do KINA od 9,30 hod. na film „Ženy v běhu“,

   

                        vstupné 60,-Kč ,komedie,

   

                       V ůterý 24.3.2020 , v gymnáziu od 15,- hod „Škola pro každý věk“ , „Včely a

   

                       jejich svět“, přednáší Mgr. J. Zeman.

   

  POZOR: Sledujte informativní skřínky , budou zde aktuální informace o plnění

   

                      Programu.   Případných změnách a také cílech naší turistické skupny.

   

   

   

   

   

  Program  akcí spolku Senioři ČR ZO Humpolec na měsíc prosinec 2019

   4. prosince ve středu v Literárním klubu v knihovně od 13,00 do 14,00 hodin zápis na poznávací zájezd v roce 2020. Zájezd bude upřesněn. Následuje schůze výboru.

  7. prosince v sobotu odjíždí přihlášení senioři na vánoční koncert ,,Pod Betlémskou hvězdou‘‘ do Stráže nad Nežárkou, začátek v 18,00 hodin. Odjezd bude upřesněn ve skříňkách. Zájezd vede Marie Ježková.

  9. prosince v pondělí od 14,00 do 17,00 hodin zveme seniory na odpolední vánoční posezení při hudbě, k tanci i poslechu hraje Senior band Jaroslava Hlouška. Setkání se koná v ,,Divadle za komínem‘‘. Jako vždy, proběhne malé losování přinesených dárečků.

  Pozor : Sledujte informační skříňky, budou zde aktuální informace o případných změnách a také cílech naší turistické skupiny.

   

  Program  akcí spolku Senioři ČR ZO Humpolec na měsíc listopad 2019

  6. listopadu ve středu odjíždí přihlášení senioři do Vinohradského divadla na představení ,,Revizor‘‘, začátek v 10,00 hodin, odjezd od pošty v 07,00 hodin. Zájezd vede Marie Ježková.

  11. listopadu v pondělí od 14,00 do 17,00 hodin zveme seniory na odpolední posezení při hudbě, k tanci i poslechu hraje Senior band Jaroslava Hlouška. Setkání se koná v ,,Divadle za komínem‘‘. Občerstvení zajištěno v otevřeném baru.

  13. listopadu ve středu v Literárním klubu v knihovně od 13,00 do 14,00 zápis na Rekondiční pobyt v Sezimově Ústí. Následuje schůze výboru.

  26. listopadu v úterý se koná pro seniory ,,Škola pro každý věk‘‘ od 15,00 hodin v gymnáziu Dr. Aleše Hrdličky. Téma přednášky : Norsko – země Vikingů, přednáší RNDr. Jiří Svoboda, Ph.D.

   

   

    Program  akcí spolku Senioři ČR ZO Humpolec na měsíc říjen 2019

  9. října ve středu zveme seniory na oslavu svátku ,,Dne seniorů‘‘ od 14,00 do 19,00 hodin do nového prostředí ,,Divadla za komínem‘‘ , divadlo se nachází za 8 smičkou. K tanci i poslechu hraje Josef Šulc. Občerstvení zajištěno v otevřeném baru.

  14. října v pondělí od 14,00 do 17,00 hodin zveme seniory na odpolední posezení při hudbě, k tanci i poslechu hraje Senior band Jaroslava Hlouška. Setkání se koná v ,,Divadle za komínem‘‘. Občerstvení zajištěno v otevřeném baru.

  22. října v úterý se koná pro seniory ,,Škola pro každý věk‘‘ od 15,00 hodin v gymnáziu Dr. Aleše Hrdličky. Téma přednášky : Starý Humpolec, přednáší Mgr. Zdeněk Škrabánek.

  29. října v úterý odjíždí přihlášení senioři do Janáčkova divadla v Brně na operu ,,Hoffmanovy povídky‘‘, začátek v 17,00 hodin. Odjezd bude upřesněn ve skříňkách. Zájezd vede Marie Ježková.

   

          Program akcí spolku Senioři ČR ZO Humpolec na měsíc září 2019

  6. září v pátek odjezd přihlášených seniorů v 9,00 hodin ze zastávky Poliklinika na zájezd do Jaroměřic nad Rokytnou a sklípku v Sedlšovicích. Návrat ve večerních hodinách. Zájezd vede Jaroslav Moučka.

  12. září ve čtvrtek zveme seniory v 10,00 hodin k návštěvě 8 smičky, prohlídka s výkladem. Sraz v  09,45 hodin před 8 smičkou, za deště v kavárně, zakoupení vstupenky v ceně 8,- Kč.

  14. září v sobotu odjezd přihlášených seniorů na týdenní pobyt v Sezimově Ústí ve 14,30 hodin ze zastávky Poliklinika, sraz ve 14,15 hodin na zastávce Poliklinika.

   Pozor : Sledujte informační skříňky, budou zde aktuální informace o případných změnách a také cílech naší turistické skupiny.

   

    

   Program akcí spolku Senioři ČR ZO Humpolec na měsíc srpen 2019

  Upozornění : Vzhledem k uzavření Klubu u kina od dubna 2019 z důvodu rekonstrukce budovy budou některé akce Seniorů pořádány v Literárním klubu Knihovny Humpolec.

  21. srpna – Park Stromovka od 14,00 hodin setkání při hudbě, k poslechu, zpěvu i tanci hraje Senior Band pod vedením pana Jaroslava Hlouška. Srdečně zveme všechny seniory z Humpolce i okolí.

   28. srpna – Literární klub knihovny od 13,00 do 14,00 hodin zápis a platba ve výši 450,- Kč na zájezd do Janáčkova divadla v Brně na operu HOFFMANOVY POVÍDKY, autor Jacques Offenbach, pojede se 29.10. 2019. Hodina odjezdu bude upřesněna, divadlo začíná v 17,00 hodin.

  Současně proběhne i zápis a platba ve výši 400,- Kč na zájezd do Stráže nad Nežárkou na vánoční koncert pod názvem ,,POD BETLÉMSKOU HVĚZDOU‘‘, pojede se 7. 12. 2019. Hodina odjezdu bude upřesněna, koncert začíná v 18,00 hodin.

  Od 14,00 hodin následuje schůze výboru.

  Pozor : Sledujte informační skříňky, budou zde aktuální informace o případných změnách a také cílech naší turistické skupiny.

  Všem seniorům přejeme krásně prožité léto v pohodě a ve zdraví.

   

   

   Program akcí spolku Senioři ČR ZO Humpolec na měsíc červen 2019

  Upozornění : Vzhledem k uzavření Klubu u kina od dubna 2019 z důvodu rekonstrukce budovy budou některé akce Seniorů pořádány v Literárním klubu Knihovny Humpolec.

  5. června – Odjezd v 05,30 hodin ze zastávky Poliklinika v Humpolci na zájezd Broumovsko.

  13. června – Odjezd v 05,30 hodin ze zastávky Poliklinika v Humpolci na zájezd Broumovsko.

  19. června – Literární klub Knihovny od 14,00 hodin přednáška na téma ,,Bezpečnost seniorů na ulici, doma, senior a virtuální prostředí‘‘ přednáší mjr. JUDr. Dana Čírtková vedoucí tiskového odboru Policie ČR v Jihlavě.

  26. června – Literární klub knihovny od 13,00 do 14,00 hodin platba doplatku ve výši 2 550,- Kč na Sezimovo Ústí, zápis a platba ve výši 600,- Kč na zájezd do Jaroměřic a sklípku v Sedlšovicích konaný dne 6. září 2019.

  Pozor : Sledujte informační skříňky, budou zde aktuální informace o případných změnách a také cílech naší turistické skupiny.

  Všem seniorům přejeme krásně prožité léto v pohodě a ve zdraví.

   

  Program akcí spolku Senioři ČR z.s. Humpolec na měsíc Květen 2019.

  6. května – Literární klub Knihovny od 13,00 do 14,00 hodin platba doplatku ve výši 2 400,- Kč na zájezd Broumovsko.

  11. května – Odjezd v 6,00 hodin od pošty na zájezd do Vídně, návrat kolem 21,00 hodin.

  22. května – Literární klub Knihovny od 13,00 do 13,30 hodin informace k zájezdu Broumov – 1. skupina (5.6.-9.6.), od 13,30 do 14,00 hodin 2.skupina (13.6.-17.6.)

  24. května – Májové setkání seniorů od 14,30 hodin v jídelně Zemědělské akademie, k tanci hrají přátelé z Tábora,

  občerstvení zajištěno.

  28. května – Od 14,00 hodin již 5. Sportovní hry pro seniory na Atletickém stadionu TJ Jiskra Humpolec, občerstvení a dobrou náladu s sebou.

   ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

       

   

  Program akcí spolku Senioři ČR z.s. Humpolec na měsíc duben  2019

  Upozornění : Vzhledem k uzavření Klubu u kina od 1. dubna 2019 z důvodu rekonstrukce budovy, budou některé akce Seniorů pořádány v Literárním klubu Knihovny Humpolec. Zde se konají i výborové schůze, na kterých od 13,00 do 14,00 dostanete informace, členské známky a jiné.

  3. dubna  – Literární klub Knihovny Humpolec od 13,00 do 14,00 hodin zápis a platba na zájezd do Vídně s průvodkyní plánovaný na 11. května 2019. Odjezd v 06,00 hodin od pošty, návrat kolem 21,00 hodin. Cena 400,- Kč a 10,- € na vstupy se vybírají při zápisu. Oběd není zajištěn.

  9. dubna – Odpolední setkání seniorů na čajích od 14,00 hodin v hotelu Jirmásek, k tanci, zpěvu i poslechu hraje Senior band pod vedením pana Jaroslava Hlouška.

  23. dubna – Škola pro každý věk v Gymnáziu od 15,00 hodin, téma přednášky ,,Zážitky z cesty do jihokorejské metropole Soulu‘‘. Přednáší Mgr. J. Martinů.

  25. dubna – Odjezd v 07,00 hodin od pošty na zájezd do Prahy, návštěva Muzea policie, Šestajovic, kde navštívíme čokoládovnu a svíčkárnu, zde je zajištěn i oběd. Návrat mezi 18,00 – 19,00 hodinou. Na tento zájezd v ceně 350,- Kč je možno se dodatečně přihlásit na tel. 723389686.

   

   -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Program : „SENIOŘI ČR z.s.-ZO HUMPOLEC “- LEDEN  –  BŘEZEN  2019 .

  Výborové schůze se konají  každé první  úterý v měsíci , od 13 -14 hod. Dostanete zde informace , členské známky . přihlášky, aj.   Změnu programu si vyhrazujeme

  LEDEN     :        -15.1. v úterý v Klubu od 14,00 hod. se pobavíme na tanečních čajích.

                           -25.1.v pátek se sejdeme v jídelně Zemědělské akademie na výroční schůzi ve

                                  14,30 hod, zhodnotíme uplynulý rok , zazpíváme si a zatančíme.

                          - 29.1. v 15,00 hod, v gymnáziu přednáší RNDr. J.Svoboda: „Každý žijeme v jiném

                                   světě- Interaktivní přednáška o smyslech člověka a jejich srovnání se smysly

                                   některých zvířat“ .                                                                                                             

  ÚNOR    :         - 5.2.v Klubu od 13-14  hod.  platíme zálohu 3.000,- Kč na

                                   rekondiční pobyt  v Sezimově Ústí, plánovaný na 14.-20. září 2019.

                          -5.2. v Klubu od 13-14 hod. platíme zálohu 3.000- Kč na poznávací zájeyd

                                   "Broumovsko a Polské příhraničí"

                          -5.2.v Klubu od 13-14 hod.platíme 270,-Kč zájezd do Vinohradského divadla:

                                    "Periférie".

                          -12.2. v úterý v  Klubu od 14,00 hod. si zazpíváme  na Odpoledních čajích.

                           -26.2. v gymnáziu od 15,00 hod. nás Mgr. M. Hajčiar seznámí s meteorologií ,

                                    aneb- Aladin není jen pohádková postava.

                     

  BŘEZEN  : 

                         - 5.3, v Klubu od 13-14 hod.zápis a placení zájezdu do Prahy plánovaný na 25.4.2019.

                         -12.3. v úterý v Klubu od 14,00 hod. se sejdeme na „Odpoledních čajích“.

                        - 19-22.3. připravujeme v Klubu tradiční Výstavu šikovných rukou „Ani my

                                  nezahálíme“.   Připravte si , prosím , svoje práce na výstavu.

                       -  26.3. v gymnáziu v 15,00 hod. se seznámíme s „přírodou jako nejcennějším

                                   bohatstvím. Umíme ji chránit ?“ seznámí nás Mgr. L.Medek.

  POZOR: Sledujte informační skřínky , budou zde aktuální informace o plnění Programu,

                 případných změnách a také cílech naší turistické skupiny,

   

  _____________________________________________________________________________________________

   

   Upozornění!

  Pro velký zájem o výlet na Broumovsko,je možné uspořádat 13. - 17. června 2019. druhý turnus.

  Zájemci se mohou hlásit 6.12.2018. v klubu.

   _____________________________________________________________________________________________

  Program: „Senioři ČR  z. s.-- ZO Humpolec“ na Listopad -2018.

  6.11. v klubu od 13-14 hod. zapisujeme zájemce o týdenní poznávací zájezd  v r. 2019.

  13.11. se sejdeme ve 14:00 hod. na „ Odpoledních čajích“.

  20.11. v gymnáziu v 15:00 hod. pokračuje „Škola pro každý věk“.

   _____________________________________________________________________________________________


  Program: „Senioři ČR  z. s. Humpolec“ na říjen2018.

  2.10.   v 8:00 hod. odjíždíme  od pošty do divadla Hybernia na muzikál „ Doktor OX“.

  12.10. se ve 14:30 hod.sejdeme v jídelně Zemědělské akademie, oslavíme zde               Mezinárodní den seniorů.Vezměte sebou dobrou náladu.

  16.10. ve 14:00 hod.se pobavíme v klubu na „Odpoledních čajích“.

  23.10. v  15:00 hod. se sejdeme v gymnáziu ,začíná další rok „Škola pro každý věk“.

  25.10. v 7:00 hod. jedeme od pošty do Vinohradského divadla na představení „Sňatky z rozumu“.

   

   

  Program: „Senioři ČR  z. s. Humpolec“ na září 2018.

  V úterý 4.9. v Klubu od 13-14 hod. přihlašujeme a vybíráme 600,- Kč na jednodenní zájezd  na zámek v Telči a veselé posezení ve sklípku ve Znojmě "U Otíka" plánovaný na 29.9.2018

  V úterý 11.9..  v Klubu od 13-14 hod,  přihlašujeme  a  vybíráme 260,-Kč na zájezd do Vinohradského divadla v Praze na představení "Sňatky z rozumu" plánovaný na čtvrtek 25.10.2018.

  V  sobotu 29.9. odjíždíme ze zastávky "Poliklinika " v 9,30 hod. na jednodenní zájezd do Telče a sklípku ve Znojmě.                                                                                   Přeji pěkné prázdniny, Jarka Š.

   

  _____________________________________________________________________________________________

   

   Upozornění!

  Pro velký zájem o výlet na Broumovsko,je možné uspořádat 13. - 17. června 2019. druhý turnus.

  Zájemci se mohou hlásit 6.12.2018. v klubu.

   _____________________________________________________________________________________________

  © 2018, SČR Humpolec
  Design & Code: Matouš Skála