• Program
 • Fotky
 • Činnost
 • Výlety
 • Kontakt
 • Úvod
 • Činnost

  Bylo co obdivovat…

  Ve dnech 19. 3. - 22. 3. 2019 v Klubu u kina v Humpolci proběhla již 22. výstava seniorů pod názvem ,,Ani my nezahálíme‘‘, kterou pořádal výbor Senioři ČR a RS – ZO Humpolec. Výstava se stihla ještě před rekonstrukcí Klubu, která bude probíhat v následujících měsících. Na zahájení ve 13,00 hodin se dostavili zástupci města, místostarostka Mgr. Alena Kukrechtová a místostarosta Ing. Vlastimil Brukner, kteří poděkovali za pozvání i za práci výboru, kterou pro seniory dělají. Se zájmem si prohlédli vystavené exponáty. Za podpory 24 humpoleckých i přespolních vystavujících tak vznikla pestrobarevná i různorodá výstava 541 exponátů. Návštěvníci, kterých bylo 203, obdivovali šikovnost a přesnou práci výšivek, paličkování, pletení a háčkování, jarní i velikonoční dekoraci, propracovaně ušité peněženky a tašky, vyšívané obrázky, obrazy Humpolce i různých zámků přesnou prací intarsie, věci z korálků i papíru. Mezi návštěvníky bylo slyšet i štěbetání 20 malých předškoláků z Mateřské školy Na Rybníčku, kterým se nejvíce líbila velká zaječice se třemi malými zajíčky zhotovená ze slámy. K nahlédnutí byly i kroniky z činnosti seniorů z let minulých, nástěnky s fotografiemi z týdenních pobytů i jednodenních výletů, na kterých se mnozí návštěvníci poznali a zavzpomínali na prožité zážitky. Mezi vystavujícími byly Domovy pro seniory Máchova, Lužická, Domov blahoslavené Bronislavy, denní centrum ASTRA, Medou, kteří zde představili své výrobky klientů. Se svými klienty se na výstavu přišli i podívat. Některé výrobky byly prodejné, a tak potěšily nejednu humpoleckou domácnost. Výstava se veřejnosti líbila, práce výboru nebyla marná. Všem vystavujícím děkujeme za účast a za zapůjčení exponátů. Seniorům přejeme hodně zdraví a elánu do další činorodé činnosti. Více fotografií z výstavy najdete na stránkách www.sdcrhumpolec.cz.

                                                                                                          Jana Reichertová

   

  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   

   

   

   

  Lednové setkání seniorů.

   

   

   

  První velké setkání humpoleckých seniorů se uskutečnilo dne 25. 1. 2019 od 14,30 hodin v jídelně Zemědělské akademie při příležitosti výroční členské schůze za rok 2018. Na setkání, které zabezpečil výbor Seniorů ČR v Humpolci se sešlo 129 seniorů z Humpolce a okolí. Již kolem 14,00 hodiny se zaplnil vestibul před jídelnou seniory, kteří rádi tyto akce navštěvují, jsou spojené s tancem, zpěvem, kulturním programem i občerstvením. Zahájení a přivítání všech provedla místopředsedkyně Jana Reichertová, seznámila přítomné s programem schůze i s výroční zprávou o činnosti za rok 2018. Se zprávou revizní komise o stavu financí za rok 2018 seznámila seniory Ing. Jitka Kadlecová. Za město Humpolec přišel mezi seniory místostarosta Ing. Vlastimil Brukner, který jednání pozdravil a seznámil přítomné s rekonstrukcí Klubu, která by měla probíhat v tomto i dalším roce. V diskuzi bylo poděkováno celému desetičlennému výboru za práci pro ostatní seniory, kterou vykonávají ve svém volném čase. Taneční skupina ,,Jelcinky‘‘ z Vřesníka pod vedením MUDr. Zorky Trtíkové zatančila dva pěkné country tance a navodila tak příjemnou taneční atmosféru. K tanci, zpěvu i poslechu hrál výborně pan Josef Šulc. Senioři se opět dobře pobavili, zatancovali si i zazpívali, bylo to opět vydařené odpoledne mezi přáteli.

                                                                                                    Jana Reichertová                                                   

  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  Senioři z Vysočiny přivezli medaile.

  Letošní III. Mezinárodní sportovní hry seniorů se konaly ve dnech 16. 7. – 19. 7. 2018 v Olomouci, kam se sjelo na 200 seniorů z 10 krajů České republiky, Prahy, Slovenska, Polska a Maďarska. Hry pořádala RSČR zastoupeném předsedou Dr. Zdeňkem Pernesem, pod záštitou hejtmana Olomouckého kraje Ladislava Oklešťka, ministra kultury a primátora města Olomouce Mgr. Antonína Staňka. Těchto her se zúčastnilo i 8 členné družstvo složené ze seniorů z Jihlavy, Humpolce, Luka nad Jihlavou, Opatova u Dušejova, kteří soutěžili za kraj Vysočina pod vedením předsedkyně KRS v Jihlavě Pavly Radové. Soutěžilo se v deseti disciplínách např. běh s kolečkem se zátěží, šipky, hod granátem na cíl, střelba na branku, hod kroužky na cíl, golf snag, bolloball, běh s raketou a míčkem, v upraveném petangu, běh na 40 m ženy a 70 m muži. V úterý 17. 7. již od 8,00 hodin panoval na stadionu TJ Lokomotiva Olomouc čilý ruch. Celkem 19 soutěžících družstev se shromáždilo a poté napochodovalo na plochu stadionu ke slavnostnímu zahájení her, které zahájil Dr. Zdeněk Pernes  a ředitelka her Milena Hesová, předsedkyně KRS Olomouc. Po přivítání a vystoupení dalších zástupců města Olomouc, slibu sportovců i rozhodčích, se senioři s velkým nadšením pustili do soutěžních disciplín. Pestrobarevné hemžení na ploše stadionu, nad kterým bylo slunečné počasí, ale velký vítr, který měl vliv i na průběh některých disciplín, trvalo až do 14,00 hodin. Všem seniorům po výkonech, při kterých se nikomu nic nestalo, takže záchranáři nemuseli zasahovat, přišel velmi k chuti oběd ve formě řízku s chlebem, který pořadatel přivezl za seniory na stadion. Odpoledne pak senioři strávili odpočinkem i prohlídkou města.

  Středa byla věnována kulturním a historickým památkám města Olomouce i okolí. Počasí však nepřálo, pršelo a byl vítr po celý den. Všichni však očekávali s napětím večer, kdy byly slavnostně vyhlášeny výsledky soutěžení. V družstvech si pohár za 1. místo odvezl kraj Plzeňský. Kraj Vysočina se umístil na 11. místě z 19 družstev. V jednotlivcích Vysočina získala 4 medaile, pan Milan Váňa zlatou medaili v bolloballu, pan Karel Toufar zlatou medaili v běhu na 70 m a stříbrnou medaili v golf smagu, paní Jana Malcová bronzovou medaili v bolloballu. Všem oceněným předával medaile a diplomy osobně premiér ČR Andrej Babiš a hejtman Olomouckého kraje Ladislav Oklešťka. Po vyhodnocení a předání pamětních medailí i malých dárků pro všechny zúčastněné, následovala volná zábava s tancem. Na seniorech nebyla znát žádná únava jak při tanci, tak i zpěvu. Výborná nálada provázela celý večer do pozdních hodin.

  Ve čtvrtek po snídani se účastníci rozloučili a odjížděli do svých domovů, plni dojmů, nových přátelství i slibu shledání na IV. hrách, které budou v roce 2019 v Českých Budějovicích. Cílem těchto her není pokoření rekordů, ale setkání seniorů, pohyb a zábava i snaha překonat sám sebe. Všem organizátorům RSČR a ředitelce her i městu Olomouc patří velké poděkování za úspěšné zvládnutí i organizaci her.

                                                                                              Jana Reichertová

   ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   


  Sportovní odpoledne seniorů.

  Na atletickém stadionu TJ Jiskra Humpolec se dne 29. 5. 2018 od 14.00 hodin uskutečnil již 4. ročník „Sportovního odpoledne seniorů“, který pořádal výbor Seniorů ČR v Humpolci ve spolupráci s oddílem atletiky TJ jiskra zastoupeném Miroslavem Krpálkem, třídou studentů 2. A pod vedením Mgr. Zity Vodové z Gymnázia dr. A. Hrdličky i MÚ Humpolec. Tento ročník je výjimečný tím, že byl zahrnut do oslav 100 let výročí vzniku Československa v Humpolci. Již od 13.00 hodin vládl na stadionu čilý ruch, muselo se vše připravit na různé disciplíny, této práce se zhostili na jedničku studenti a studentky z gymnázia, připravili celkem 9 stanovišť např. střelbu na branku, hod kriketovým míčkem, běh s raketou a míčkem, překážkovou dráhu, hod oštěpem, jízdu na koloběžkách, šipky, hod míčem na cíl. Přípravu běhu štafety zajistil M. Krpálek. O půl druhé přiházely děvčata a ženy, aby se připravily na svá vystoupení. V té době se začala plnit i tribuna soutěživých seniorů i diváků, kterých se sešlo na 90 i přesto, že teplota dosahovala přes 26 stupňů. Někteří senioři přicházeli i v doprovodu svých vnuků a vnuček. Každý z přítomných u prezentace obdržel kartu s jednotlivými disciplínami. Ve 14.00 hodin bylo sportovní odpoledne zahájeno přivítáním všech přítomných a provedeno seznámení s programem odpoledne. Na plochu napochodovaly mažoretky v modrém oblečení ze SVČ v Humpolci a předvedly své vystoupení, které se moc líbilo. Své taneční vystoupení dvou country tanců předvedla i skupina seniorek, které si říkají „Prima ženský“. Po tomto úvodu se připravili muži i ženy na běh se štafetou. Štafeta se běžela na počest 100 let výročí Československa, a to ženy symbolicky 1918 m a muži 2018 m, každý v úseku 50m. Mezi seniory byl velký zájem o běh, který odstartoval tajemník MÚ Humpolec Mgr. Jiří Fiala, který si též zaběhl 50 m. Všichni běžci se na památku společně vyfotografovali. Za svůj výkon obdrželi diplom a malý odznak se symbolem Humpolce, který dal zhotovit MÚ Humpolec k tomuto výročí. Byly předány i pamětní pohlednice. Následovaly soutěže na jednotlivých stanovištích, které senioři zvládali s úsměvem a nadšením, zavzpomínali i na své mládí, které jim připomněla jízda na koloběžce. Studenti a studentky se seniorům velmi věnovali a povzbuzovali je při jejich výkonech. Všichni přítomní za svou snahu při odchodu obdrželi diplom i symbolický odznak. V 16.00 hodin byla tato slavnostní sportovní akce ukončena s pocitem dobře prožitého odpoledne, kdy nebyl důležitý výkon, ale setkání seniorů, pohyb a zábava.

   

                                                                                              Jana  Reichertová

  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

   

  Setkání při dechovce.

  V pátek 18. 5. 2018 se uskutečnilo v jídelně Zemědělské školy další „Májové setkání“ seniorů, na které vždy přijíždí senioři a muzikanti z města Tábora, se kterými je navázána přátelská spolupráce. Na 140 seniorů z Humpolce i okolí se začalo scházet kolem 14.00 hodiny, aby si zajistili místo u stolu, protože kapacita jídelny je omezená. Přivítání všech přítomných provedla paní J. Šenkýřová, která seznámila seniory s dalšími pořádanými akcemi do září 2018. Následovalo taneční vystoupení „Prima ženských“, které předvedly v premiéře dva country tance, které od ledna tohoto roku začaly nacvičovat pod vedením MuDr. Zorky Trtíkové. Taneční vystoupení se líbilo. Po vystoupení následovala volná zábava spojená se zpěvem a tancem, na který se senioři velmi těšili. Je to jediná příležitost zatancovat si při dechovce mezi přáteli. Po 16.00 hodině následovalo občerstvení a až do 19.00 hodiny se stále tancovalo a zpívalo. Poděkování patří paním kuchařkám, které toto občerstvení připravují. Bylo to další příjemné májové odpoledne seniorů.

                                                                                                Jana Reichertová

   

   

   

    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

               

   

  P O Z V Á N K A

  VÁŽENÍ PŘÁTELÉ POHYBU I DOBRÉ NÁLADY, ZVEME VÁS

  NA 4. SPORTOVNÍ HRY SENIORŮ,

  které pořádají Senioři ČR ZO Humpolec ve spolupráci s TJ Jiskra Humpolec, Gymnáziem dr. A. Hrdličky a MÚ HUMPOLEC

  dne 29. května 2018 od 14,00 hod. na Atletickém stadionu TJ Jiskra Humpolec

  Sportovní hry se konají za každého počasí, zahájeny budou vystoupením mažoretek, jsou připraveny různé soutěžní disciplíny, které nejsou náročné. Hry nejsou určeny pouze seniorům, ale i ostatním příznivcům dobré nálady. Vyzkoušíte si zde svou zdatnost i postřeh jako např. hod míčkem na cíl, střelba na branku, jízda na koloběžce, házení kroužků na cíl, šipky, běh s kolečkem, poběží se štafeta mužů a žen na počest 100 let vzniku Československa. Každý účastník obdrží za svůj výkon diplom. Občerstvení není zajištěno.

  Srdečně zve výbor Senioři ČR ZO Humpolec.

  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

   

  Výstava ve znamení Velikonoc

  Koncem měsíce března proběhla čtyřdenní již 21. výstava prací seniorů, kterou připravil výbor Seniorů ČR v Humpolci. Klub kina se zaplnil 550 exponáty od 31 vystavovatelů – seniorů, mezi kterými byly i výrobky z Domovů důchodců Máchova a Lužická, denního centra ASTRA i spolku Medou. Některé vystavené práce byly zaměřené na blížící se Velikonoce a to v podobě krásně malovaných i jinak zdobených vajíček, výrobků ze slámy v podobě zajíčků, slepiček, oveček i rozkvetlého zlatého deště, vrbových i břízových větviček jako symbolů jara. Nechyběly ani vyšívané dečky s motivy jara a Velikonoc. Mezi exponáty bylo velké množství háčkovaných, vyšívaných i paličkovaných deček a ubrusů, vyšívaných obrazů, ručně pletených čepic, ponožek, svetříků, oblečků pro panenky, košíků, tkaných koberečků, šitých tašek, peněženek, kabelek a to i patchworkovou metodou. Ke shlédnutí byly i medaile a diplomy z Mezinárodních sportovních her seniorů z roku 2016 i 2017, kterých se účastní i humpolecké seniorky za kraj Vysočina. Byla k nahlédnutí i 10. část kroniky Svazu důchodců (nyní Seniorů ČR), ve které je zachycena veškerá činnost seniorů. Velká pozornost byla věnována i nástěnce z pohlednic a fotografií ze zájezdů a týdenních pobytů seniorů. Někteří návštěvníci se na fotografiích poznali a zavzpomínali na chvíle strávené na společných výletech. Zahájení výstavy se zúčastnili zastupitelé města Humpolce, kteří si ji se zájmem prohlédli. Během čtyř dnů shlédlo výstavu 178 občanů, kteří byli velmi spokojeni, bylo opravdu co obdivovat, hlavně šikovnost, kreativita. Mezi návštěvníky byli i obyvatelé Domovů důchodců, kteří přišli společně, aby si prohlédli i své výrobky zde vystavené. Některé exponáty byly prodejné, pro radost byly i zakoupeny. Poděkování za zapůjčené exponáty, bez kterých by výstava nemohla být uskutečněna, bylo při ukončení výstavy předáno všem vystavujícím, kteří svou šikovností návštěvníky potěšili. Výstava se opět vydařila. Fotografie z výstavy je možno vidět na stránkách www.sdcrhumpolec.cz  .

                                                                                                                                 Jana Reichertová

  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

   

   

  Senioři slavili svůj svátek

  Každoročně připadá na 1. října ,,Mezinárodní den seniorů‘‘ , který si dne 6. října 2017 v odpoledních hodinách přišlo oslavit do prostoru jídelny Zemědělské školy v Humpolci na 120 seniorů. Oslavu uspořádal výbor Svazu důchodců pod vedením Jaroslavy Šenkýřové, která všechny přítomné přivítala a seznámila s programem na zbývající měsíce roku. Jako host byla přítomna Ing. Lenka Bartáková, která k seniorům promluvila a popřála příjemnou oslavu svátku. K poslechu i k tanci hrál a zpíval na přání pan Josef Šulc. Na těchto setkáních seniorů mají přítomní jedinečnou možnost si pořádně zatancovat a zazpívat své oblíbené písničky svého mládí. Po malém občerstvení čekalo na přítomné překvapení a to taneční vystoupení skupiny žen ,,Vřesnické Jelcinky‘‘. Pod vedením MUDr. Zorky Trtíkové ženy předvedly své dokonalé taneční umění ve čtyřech tancích, které byly odměněny potleskem. Upoutala nejen krásná choreografie, hudba, ale i oblečení žen. Bylo to velmi pěkné zpestření pátečního příjemného odpoledne, za které ženám velmi děkujeme. Dobrá nálada i taneční umění přítomných seniorů, kteří si svůj svátek dobře užili, trvalo až do 19,00 hodin, kdy zazněla poslední melodie. Poděkování patří vedení Zemědělské školy, které umožňuje v prostorách jídelny toto setkání pro seniory pořádat, též personálu kuchařek, které se ochotně starají o pohoštění.                                                                                      Jana Reichertová

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


  MEZINÁRODNÍ HRY SENIORŮ

  Ve dnech 10 .7 . – 13 . 7. 2017 se  na Atletickém stadionu města Plzeň konaly Mezinárodní sportovní hry seniorů, ve kterých soutěžilo 20 osmičlenných týmů nejen z České republiky, ale také z Německa, Polska, Slovenska a Maďarska. V úterý dne 11. 7.  vzhledem k deštivému počasí nebyl uskutečněn slavnostní nástup týmů na plochu stadionu, ale zahájení her proběhlo v prostorách kryté tribuny. Zahájení byli přítomni předseda RSČR Dr. Zdeněk  Pernes, ředitelka her Bc. Vlasta Faiferlíková, ministryně práce a sociálních věcí Mgr. Michaela Marksová,  primátor města Plzeň i další představitelé města , kteří popřáli všem účastníkům her hodně úspěchů v soutěži. Vzhledem k počasí musela být zvolena ,,Mokrá varianta‘‘ her a průběh 7 soutěžních disciplín byl uskutečněn v prostorách tělocvičen SOUE Vejprnická, kam se soutěžící přesunuli. Jednalo se o běh s raketou a míčkem, hod šipkami, hod kroužky na cíl, střelba golfovým míčkem, hod basketbalovým míčem na koš, hod granátem a střelba na branku. V odpoledních hodinách, kdy vysvitlo sluníčko, se soutěžní týmy přesunuly na atletický stadion na soutěž v běhu 60m muži a 40m ženy i běh s kolečkem a 5kg břemenem. Toto deštivé počasí neodradilo soutěžící seniory od podání co nejlepších výsledků a soutěžili s velkým nadšením. Za Krajskou radu seniorů kraje Vysočina byl soutěžní tým složen z těchto účastníků, vedoucí týmu Pavla Radová, soutěžící Jiří Ferda, Miroslav Šuhaj, Dr. Karel Toufar, Věra Bauerová, Jana Malcová, Miloslava Matulová všichni z Jihlavy, Irena Marousková a Jana Reichertová z Humpolce. Večer při slavnostním vyhlášení výsledků se tým radoval ze zlaté medaile v golfu, 2 bronzových medailí v soutěži šipek a střelby na branku v kategorii muži do 70 let, které získal Dr. Karel Toufar a 1 stříbrné medaile za hod kroužků na cíl, kterou vybojovala Jana Reichertová v kategorii ženy do 70 let. V soutěži družstev tým Vysočiny skončil na 12. místě a obdržel pamětní medaile a malý dárek na památku z Plzně. Po vyhlášení výsledků následoval připravený program a volná zábava při hudbě i tanci. Středa byla ve znamení prohlídek plzeňských zajímavostí – historického centra Plzně s prohlídkou radnice, Techmanie, Plzeňského prazdroje a dalších. Ve čtvrtek po snídani a rozloučení s předsedou RSČR Dr. Zdeňkem Pernesem, který popřál všem šťastný návrat , se senioři plni dojmů i nových přátelství rozjeli do svých domovů. Poděkování patří všem organizátorům i rozhodčím za milé přijetí a zvládnutí ,,Mokré varianty‘‘ sportovních her. I zde platil výrok Emila Zátopka ,, Vítězství je skvělá věc, ale přátelství je ještě lepší‘‘.

                                                                                                                                   Jana Reichertová

   -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Seniory neodradilo ani velké vedro

  Na atletickém stadionu TJ Jiskra Humpolec se již po třetí dne 30. 5. 2017 v odpoledních hodinách sešli senioři, aby si v dobré náladě zasportovali. Tuto akci pořádal Svaz důchodců ve spolupráci TJ Jiskra Humpolec. I když slunce pálilo, byl nejteplejší květnový den, přesto panovala mezi návštěvníky, kterých se sešlo na 50, dobrá nálada a chuť si vyzkoušet všechny připravené disciplíny. Po zahájení a přivítání účastníků svou skladbu předvedly 4 gymnastky z TJ pod vedením Ivy Hrobské, následovalo vystoupení mažoretek ze SVČ, které vedou Jana Maršíková a Jarmila Merunková. Vystoupení se velmi líbilo a bylo oceněno potleskem, diplomem i sladkou odměnou. Před začátkem sportovního klání si všichni dali malou rozcvičku, aby rozhýbali své svaly. Novinkou byl běh štafety, kterého se zúčastnily předškolní děti z TJ pod vedením Věry Staňkové i školní děti společně se seniory. Nejmladšímu běžci bylo 5 let a nejstarší běžkyni 85 let. Bylo to předání štafety mezi mládím a stářím. Ve velkém vedru to byl výkon, který byl odměněn potleskem. Běhu se zúčastnil i mistr ČR v půlmaratonu veteránů Hubert Nesporný, který si dal ještě jedno kolečko navíc. Senioři se pak rozdělili na jednotlivá stanoviště, kde si vyzkoušeli svůj um, jezdilo se na koloběžkách, běhalo s kolečkem, na kterém bylo vědro s vodou, střílelo na branku, házelo šipkami, kroužky i míčky na cíl. Pod odborným vedením Stanislava Bláhy i ostatních střelců z oddílu se střílelo z luku, kde byla potřeba dost velká síla. Po absolvování jednotlivých disciplín se uskutečnila soutěž dvou družstev s nafukovacími balonky, která se všem líbila a byla u ní dost velká legrace. Právě toto je i účel tohoto sportovního klání, aby se senioři pohybovali a při tom i pobavili. Všichni přítomní v závěru obdrželi diplom za výkon, který v tento opravdu horký den předvedli. Poděkování patří všem, kteří se na akci podíleli, hlavně pak panu Miroslavu Krpálkovi a TJ za zapůjčení atletického stadionu.                                                  Jana Reichertová

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Májové setkání spojené s volbami

  Na ,,Májové setkání‘‘ s přáteli z Tábora, kteří každoročně v květnu přijíždí mezi humpolecké seniory se sešlo přes 150 zájemců o poslech lidové muziky i tanec. Setkání se uskutečnilo v jídelně Zemědělské akademie, kde již kolem 14,00 hodiny se scházeli první návštěvníci. Zájem o účast na těchto setkáních je velká, ale kapacita jídelny mnohdy nestačí pojmout všechny zájemce. Z finančních důvodů není v silách výboru zajistit větší prostory pro tyto akce. Po zahájení a přivítání všech přítomných i hosta, místostarostky Ing. Lenky Bartákové, která tyto setkání seniorů pravidelně navštěvuje, jí bylo předáno slovo. Ve svém vystoupení poděkovala za to, co pro seniory SD pořádá, informovala i o tom co se v Humpolci děje a chystá, zodpověděla některé dotazy. Toto setkání mělo však i ráz pracovní a to volby nového výboru na další čtyřleté období. Předsedkyně Jaroslava Šenkýřová ve svém vystoupení zhodnotila práci stávajícího výboru v uplynulém období. Na závěr poděkovala 8 členům výboru, kteří končí svou, někteří i dlouholetou práci pro SD a předala jim pamětní list a kytičku. Od přítomných seniorů byli odměněni potleskem. Jsou to paní Zdeňka Krčilová, Eva Loskotová, Milada Machalická, Marcela Štěpánová, Naděžda Tomčíková, pan Jindřich Ehrlich, František Kameš a Oldřich Štěpán. Senioři byli po té seznámeni s průběhem voleb i s kandidátkou navrženého nového 11 členného výboru i členy revizní komise. Po hlasování byl výbor zvolen. Nový výbor bude pracovat ve složení paní Marie Daňková, Marie Dolejší, Irena Fantová, Marie Ježková,  Marie Kopecká, Jana Reichertová, Jaroslava Šenkýřová, Alena Tichá, MUDr. Zora Trtíková, pan Ladislav Joukl, Jaroslav Moučka. Revizní komise Ing. Jitka Kadlecová, MUDr. Eva Kubíčková, Hana Kučerová. Předsedkyní SD byla opět zvolena paní Jaroslava Šenkýřová. Přejeme novému výboru, aby připravoval pro své členy zajímavé akce, pěkné výlety i pobyty po naší vlasti i kulturní vyžití. Po pracovní části následovala zábava spojená s tancem, zpěvem, která trvala do 19,00 hodin. Bylo to v tomto roce už druhé pěkně prožité odpoledne mezi přáteli.                                                                                Jana Reichertová

  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   

  P O Z V Á N K A

  VÁŽENÍ PŘÁTELÉ POHYBU I DOBRÉ NÁLADY, ZVEME VÁS

  NA 3. SPORTOVNÍ HRY SENIORŮ,

  které pořádá SDČR Humpolec ve spolupráci s TJ Jiskra Humpolec

  dne 30. května 2017 od 14,00 hodin na Atletickém stadionu TJ Jiskra Humpolec

  Sportovní hry se konají za každého počasí, zahájeny budou vystoupením mažoretek, jsou připraveny různé soutěžní disciplíny, které nejsou náročné. Hry nejsou určeny pouze seniorům, ale i ostatním příznivcům dobré nálady. Vyzkoušíte si zde svou zdatnost i postřeh jako např. hod míčkem na cíl, střelba na branku, jízda na koloběžce, házení kroužků na cíl, šipky, lukostřelba, běh s kolečkem, nově se poběží štafeta 400m ve složení senioři a mladší žáci. Každý účastník obdrží za svůj výkon diplom. Občerstvení není zajištěno.

   Srdečně zve všechny výbor svazu důchodců.

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  Senioři  vystavovali již po dvacáté   4.2017

  Klub kina v Humpolci po dvacáté ožil krásou, nápady a kreativitou a to z důvodu, že v měsíci březnu se zde konala výstava prací 34 humpoleckých i přespolních seniorů. Výstavu pořádal výbor Svazu důchodců v Humpolci i za účasti všech místních Domovů důchodců i denního centra Astra, které tak předvedli své výrobky i práci, kterou věnují seniorům v těchto zařízeních. Celkem v 324 vystavených exponátech byla vidět záliba, šikovnost i kreativita seniorů, kteří ve svém volném čase naplňují heslo ,,Ani my nezahálíme‘‘ , pod kterým se výstava konala. Bylo opravdu co obdivovat, krása v podobě vyšívaných, háčkovaných i paličkovaných ubrusů a deček, ručně pletených ponožek, svetříků, čepic, koberečků, košíků, šitých tašek, kabelek, dek i patchworkovou metodou, ukázka enkaustiky v podobě zhotovených přání, keramika, obrazy, ozdoby a náramky z korálků a vzhledem k blížícím se velikonocům i krásně malovaná vajíčka. Pozornost byla věnována i nástěnce fotografií a pohledů ze zájezdů a týdenních pobytů seniorů, které se konaly v roce 2016. K nahlédnutí byly kroniky Svazu důchodců i z Domova důchodců Máchova, kde se zájemci seznámili s jejich činností. Zahájení výstavy se zúčastnili i zastupitelé města Humpolec, kteří v úvodu poděkovali členům výboru za činnost, kterou pro seniory vykonávají, výstavu si se zájmem prohlédli. Během čtyř dnů, po které výstava trvala ji shlédlo přes 150 návštěvníků. Na své vystavené exponáty se přišli hromadně podívat i obyvatelé z domovů důchodců, kteří měli velkou radost, že jejich práci shlédli i ostatní návštěvníci. Všem vystavujícím bylo na závěr předáno poděkování za zapůjčení exponátů. Členy výboru potěšila slova návštěvníků :  ,,Výstava se nám moc líbila a je inspirací i pro nás, děkujeme‘‘.

                                                                                                                            Jana Reichertová

   

   

  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

   Klub kina v Humpolci po dvacáté ožil krásou, nápady a kreativitou a to z důvodu, že v měsíci březnu se zde konala výstava prací 34 humpoleckých i přespolních seniorů. Výstavu pořádal výbor Svazu důchodců v Humpolci i za účasti všech místních Domovů důchodců i denního centra Astra, které tak předvedli své výrobky i práci, kterou věnují seniorům v těchto zařízeních. Celkem v 324 vystavených exponátech byla vidět záliba, šikovnost i kreativita seniorů, kteří ve svém volném čase naplňují heslo ,,Ani my nezahálíme‘‘ , pod kterým se výstava konala. Bylo opravdu co obdivovat, krása v podobě vyšívaných, háčkovaných i paličkovaných ubrusů a deček, ručně pletených ponožek, svetříků, čepic, koberečků, košíků, šitých tašek, kabelek, dek i patchworkovou metodou, ukázka enkaustiky v podobě zhotovených přání, keramika, obrazy, ozdoby a náramky z korálků a vzhledem k blížícím se velikonocům i krásně malovaná vajíčka. Pozornost byla věnována i nástěnce fotografií a pohledů ze zájezdů a týdenních pobytů seniorů, které se konaly v roce 2016. K nahlédnutí byly kroniky Svazu důchodců i z Domova důchodců Máchova, kde se zájemci seznámili s jejich činností. Zahájení výstavy se zúčastnili i zastupitelé města Humpolec, kteří v úvodu poděkovali členům výboru za činnost, kterou pro seniory vykonávají, výstavu si se zájmem prohlédli. Během čtyř dnů, po které výstava trvala ji shlédlo přes 150 návštěvníků. Na své vystavené exponáty se přišli hromadně podívat i obyvatelé z domovů důchodců, kteří měli velkou radost, že jejich práci shlédli i ostatní návštěvníci. Všem vystavujícím bylo na závěr předáno poděkování za zapůjčení exponátů. Členy výboru potěšila slova návštěvníků :  ,,Výstava se nám moc líbila a je inspirací i pro nás, děkujeme‘‘.

   

                                                                                                                            Jana Reichertová

   -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  ako nestranické občanské sdružení na ochranu práv a oprávněných zájmů důchodců a starších občanů bez rozdílu jejich národnosti, rasy, politického přesvědčení a náboženského vyznání.

   

  Zakladatelé Svazu důchodců ČR si představovali velkou organizaci, která by nejen hájila práva a nároky seniorů na důstojný a plnohodnotný život. Byli si vědomi, že přechod z pracovní a společenské aktivity na takzvaný „zasloužený odpočinek" není v životě člověka zcela jednoduchou záležitostí a ne každý jedinec se dokáže s nastalou situací vyrovnat. Mnohým, aby nepropadli pasivitě, je třeba vytvořit podmínky pro věnování se různým zálibám, případně vzdělávání. Zabránit tomu, aby nezůstali osamocení a měli možnost se setkávat se svými vrstevníky při různých činnostech.

  Tyto představy našly plnou odezvu mezi seniorskou veřejností a tak vznikla organizace , která má v současnosti 131 základních organizací v celé České republice a sdružuje 22 541 členů. Ti zajišťují nejen svoji vlastní činnost, ale spolupracují s řadou dalších organizací - odbornými společnostmi a neziskovými organizacemi. Svaz má svého zástupce v Evropské společnosti pro seniory (EURAG), koordinačním výboru organizací důchodců (KVOD), Radě pro seniory při Českém helsinském výboru. Rovněž spolupracuje s Českou Alzheimrovskou společností, Českou geriatrickou a gerontologickou společností České lékařské společnosti J.E.Purkyně. Velmi významná je spolupráce se seniorskými organizacemi v zahraničí.

  Jsou zřízeny při UR SDČR tyto odborné komise: zdravotní, sociální, finanční, organizační, tisková rekreační a komisi z členů zastupitelstev. Činnost SDČR se řídí podle obecně platných právních předpisů, organizace má Stanovy SDČR o.s. Vede ji volená Ústřední rada, a z ní volená Výkonná rada, která má tyto členy:

  Ing Oldřich Pospíšil - předseda
  František Prášek
  Ing. Ivan Krňanský
  Bedřiška Klíchová
  Hana Němcova

  © 2018, SČR Humpolec
  Design & Code: Matouš Skála