SDCR Humpolec

28 Led

Výroční schůze 2023

15 Led

„Program „ Senioři ČR z.s. ZO Humpolec 2023

„Program „ Senioři ČR z.s. ZO Humpolec :  ZÁŘÍ – DUBEN 2023:

Výborové schůze  se konají každé první úterý v měsíci v klubu Mikádo od 14hod. Dostanete zde informace, členské známky, přihlášky a j.            

 LEDEN:     – ve středu 18.1. shlédneme v kině filmovou komedii „A pak přišla láska“ od 9,30 hod.

                     Vstupné 60 Kč.

                 – v pátek27.1. se sejdeme v jídelně ZA od 14,30 hod na výroční schůzi .Vezměte sebou

                     dobrou náladu.  Zkontrolujte si členské průkazy, doplňte svoje členské známky.

ÚNOR  : – v pátek 3.2. odjedeme v 7:30 hod. od pošty do Prahy do divadla W. Shakespeare na   

                     představení „Romeo a Julie“ Představení začíná v 10 hod.

                   V úterý 7.2. od 13 do 14 hod.v Mikádu platíme zálohu na Rekondiční pobyt 3.500 Kč

                    do Sezimově Ústí, plánovaného od 29.5  do 3.6.2023.

                  – v úterý 14.2. od 14 hod. Se pobavíme na „Odpoledních čajích“ v klubu Mikádo.

                  – ve středu 22.2. jdeme do Kina od 9,30 Hod. Na film „Hádkovi“, Vstupné 60,- Kč.

                 –

BŘEZEN: – v úterý 7.3. od 13 hod.

                 – v úterý  14.3. si zazpíváme od 14 hod. na „ Odpoledních čajích“ v klubu Mikádo

                 – ve středu 22.3. shlédneme od 9,30 hod. V Kinu film „Indián. Vstupné 60 Kč

                 –

DUBEN : – úterý 4.4. platíme doplatek na rekondiční pobyt 3.490 Kč do Sezimova Ústí , pojedeme

                    v pondělí 29.5. a vrátíme se 3.6.2023.

                  – v úterý 11.4. se pobavíme na O“Odpoledních čajích“ od 14 hod. V klubu Mikádo.

                  – ve středu 19.4. jdeme do kina od 9,30 hod. Na film „BUKO“. Vstupné 60,- Kč.

                  – Koncem dubna máme v plánu požádat o komentovanou prohlídku včelařského

                            skanzenu , termín bude k nahlédnutí v informačních skřínkách.     POZOR : Sledujte informační skřínky , budeme upřesňovat a doplňovat náš Program.

14 Led

Výlet do Prahy 8.12.2022

1 Led

Upozornění

UPOZORNĚNÍ !!!!!!!!!!!!

VE STŘEDU 16.11.2022  13:00 – 14:00 hod,V MIKÁDU   ZAPISUJEME ZÁJEMCE

O KOMENTOVANOU  PROHLÍDKU PRAŽSKÉHO HRADU

 PLÁNOVANOU NA 8.12.2022

 PODMÍNKA VEDENÍ HRADU – VĚK 70 LET A VÍCE.

 PŘINESTE SEBOU OBČANSKÝ PRŮKAZ.

  PLATÍME DOPRAVU 400,                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Volební schůze a oslava Dne seniorů

Dne 30.9. 2022 od 14,30 hodin se sešla seniorská veřejnost z.s. Senioři ČR z Humpolce a okolí v jídelně Zemědělské akademie, aby zde oslavila svátek Dne seniorů, zvolila i nový výbor i revizní a kontrolní komisi spolku na další čtyřleté volební období do roku 2025. Volby měly být provedeny již v roce 2021, ale vzhledem k situaci, která byla způsobena covidem, nebylo možné volby uskutečnit.

Úvodní slovo přednesla předsedkyně Jaroslava Šenkýřová, která všechny přítomné přivítala a pozdravila. Poté předala slovo Janě Reichertové, která schůzi vedla a seznámila členy s programem. Jelikož se nedostavili pozvaní hosté z vedení města, přistoupilo se k hlavnímu bodu programu a to volbám nového výboru i komise. Hlasovalo se o způsobu volby kandidátů, zda jednotlivě, nebo aklamačně, tj. celé kandidátky najednou. Byl zvolen aklamační způsob voleb. Dále byla volena návrhová komise ve složení Marie Kopecká, Ladislav Joukl a Hana Krejčová. Volební komise byla zvolena ve složení Marie Ježková, Marie Formanová a Růžena Hlaváčová. Komise si zvolily své předsedy.

Poté byla otevřena diskuze, do které se jako první přihlásila předsedkyně, která seznámila přítomné členy spolku s činností za uplynulé čtyřleté období i za rok 2022. Další přihlášená byla hospodářka spolku Eva Loskotová, která přednesla zprávu o hospodaření spolku za rok 2021 i v roce 2022. Dalším diskutujícím byl Jindřich Ehrlich, který seznámil s uskutečněnými akcemi svazu OZP, pořádanými výlety i pozvánkou na ,,Svatomartinské‘‘ přátelské setkání. Jana Reichertová seznámila členy s možností kondičního cvičení pro seniory v sokolovně TJ Jiskry Humpolec a to každé pondělí od 9,00 – 10,00 hodin dopoledne pod vedením Evy Eremkové. Poplatek činí 300,- Kč od září do prosince 2022. 

Po diskuzi proběhla volba nového výboru i revizní a kontrolní komise dle kandidátek, které byly k dispozici na každém stole. Předsedkyně volební komise přečetla jednotlivé kandidáty, kteří se postavením představili, byli to tito kandidáti : Marie Dolejší, Marie Formanová, Marie Ježková, Květa Ježová, Ladislav Joukl, Marie Kopecká, Eva Loskotová, Jana Malá, Jaroslav Moučka, Jana Reichertová, Jiří Řehořka a Jaroslava Šenkýřová. Revizní komise Zdenka Ambrožová, Jitka Kadlecová a Eva Kubíčková. Bylo provedeno aklamační hlasování celé kandidátky, která byla jednohlasně schválena 72 seniory, zapsaných v prezenční listině. Návrh usnesení z volební schůze přednesla Marie Kopecká, k usnesení nebyly žádné připomínky a bylo jednohlasně schváleno.

V závěru oficiální části programu poděkovala předsedkyně paní Aleně Tiché ze Želiva, která ve výboru ze zdravotních důvodů ukončila svou dlouholetou činnost pro seniory, předala ji dárek a kytici. Též seznámila přítomné s programem na říjen až prosinec 2022. Seniorům popřála pevné zdraví a dobrou zábavu do druhé části programu. K poslechu a tanci při kávě a vínečku hrál a zpíval pan Josef Šulc. Bylo to po roce další větší setkání seniorů z Humpolce a okolí zatím bez roušek. Děkujeme vedení Zemědělské akademie za umožnění setkání. 

Jana Reichertová

                                                                                                                                                                                                                                                                                 Pozvánka na zájezd.

Senioři Humpolec pořádají 8. září 2022 , zájezd na safari do Dvora Králového. Cena je 400 Kč. Nelze zajistit oběd.

Odjezd je v 7:00hod od pošty.Předpokládaný příjezd v 17:30 hod.

Zápis a zaplacení je 9.srpna ve 14:00 hod.v klubovně seniorů v Mikádu.

SRDEČNĚ ZVE VÝBOR SENIOŘI ČR

 ___________________________________________________________________________________________________________

POZVÁNKA NA ZÁJEZD DO STÁTNÍ OPERY

V PRAZE

V ÚTERÝ DNE 21. 6. 2022 OD 14,00 – 15,00 HODIN V MIKÁDU ZAPISUJEME A VYBÍRÁME 800,- KČ (50% sleva pro seniory) NA OPERETU

,,PLES V HOTELU SAVOY‘‘

DO STÁTNÍ OPERY V PRAZE, KTERÝ SE USKUTEČNÍ V SOBOTU DNE 15. 10. 2022 OD 19,00 HODIN.

ODJEZD BUDE UPŘESNĚN V MĚSÍCI ŘÍJNU.

SRDEČNĚ ZVE VÝBOR SENIOŘI ČR

I v Humpolci se senioři setkávají

Od měsíce března v tomto roce se začali opět scházet senioři z Humpolce a okolí. Setkávají se jednou za měsíc na pravidelných odpoledních čajích při harmonikách, též na dopoledním promítání filmů za snížené vstupné, které pro ně promítá kino v Humpolci. Vyslechli si přednášku o bylinkách, zavítala mezi ně i ,,Chytrá sovička‘‘, kde se naučili ovládat chytrý telefon. Navštívili Janáčkovo divadlo v Brně kde shlédli operu Příběhy lišky Bystroužky. Vydali se na výlet do Prahy do Národního a Muchova muzea, navštívili Národní hřebčín a zámek v Kladrubech nad Labem i Chrám sv. Barbory v Kutné Hoře. Zúčastnili se akce Vysočina v pohybu. Poslední májový den si zasportovali za slunečného odpoledne na atletickém stadionu TJ Jiskra, kde pro seniory bylo připraveno 12 stanovišť s různými disciplínami, se kterými pomáhali studenti zdejšího gymnázia. Bylo to propojení mezi mladou a starší generací. Na týdenní pobyt do Sezimova Ústí odjeli senioři dne 1.června, aby načerpali nové síly.

Takže i v Humpolci se stále pro seniory v prvním pololetí něco dělo, měli možnost se opět setkávat.

Za výbor ,,Senioři ČR‘‘ Jana Reichertová.

 Slunečné sportovní odpoledne

Několik párů očí sledovalo oblohu nad Humpolcem v úterý 31. května 2022 z důvodu obavy dešťových přeháněk. Na atletickém stadionu TJ Jiskra Humpolec se po dvouleté pauze konalo od 14,00 hodin 6. sportovní odpoledne pro seniory, které pořádal výbor spolku ,,Senioři ČR‘‘ Humpolec ve spolupráci s TJ Jiskra. Na akci byla pozvána seniorská veřejnost i nově vzniklé Senior Centrum v Lužické ulici, ASTRA, Medou. Obloha se na odpoledne vyjasnila a na šedesát seniorů z Humpolce a okolí se mohlo bez obav zúčastnit. Na pomoc při stanovištích disciplín přišlo 26 studentů kvarty z gymnázia Dr. Aleše Hrdličky pod vedením paní profesorky Kamily Zachové. Všichni byli oblečeni ve stejných žlutých tričkách s logem gymnázia a na travnaté zelené ploše stadionu tím ještě více podpořili paprsky sluníčka.

Při zahájení na plochu napochodovaly mažoretky ze ZŠ Hálkova pod vedením paní učitelky Heleny Merunkové, které předvedly své vystoupení. Byly oceněny potleskem, malou sladkou odměnou i diplomem. Následovalo přivítání všech přítomných seniorů zástupci spolku a TJ i pozdravení od pana starosty města Humpolce Karla Kratochvíla, místostarosty Vlastimila Bruknera i předsedy TJ Ondřeje Dygrýna. Po oficiálním zahájení čekalo na seniory 12 stanovišť s různými disciplínami např. střelba na branku, chůze s raketou a míčkem, šipky, kuželky, hod kroužků na cíl, hod oštěpem, hod míčků na cíl, petangue, koloběžka, lukostřelba, bludné kameny a srážení očíslovaných špalíčků. U každého stanoviště byla dána sladká odměna, která byla předána za výkon. Každý účastník obdržel při vstupu kartičku s disciplíny, kterou mu po splnění úkolu potvrdili studenti, kteří byli rozděleni po dvou na stanovištích. Studenti s ochotou vysvětlili a předvedli seniorům požadovaný úkol i poskytli potřebnou oporu. Bylo to milé propojení mladé a starší generace. Účastnicí si stanoviště volili libovolně, tam, kde bylo volno. Nejvíce byl nápor u lukostřelby, která byla velmi atraktivní i z toho důvodu, že potřebné informace předával mistr republiky v terčové lukostřelbě pan Miroslav Háva. Hod oštěpem s ochotou vysvětlovala přítomným trenérka atletiky paní Vlaďka Štaubertová, která velmi pomohla i při přípravě stanovišť. Zásluhu měl i pan Miroslav Krpálek, dlouholetý člen TJ Jiskra, který připravil a obsluhoval zvukovou techniku.

Některé disciplíny mezi seniory si vyzkoušeli i oba představitelé města, kteří při odchodu akci hodnotili kladně. Při odchodu byl každému účastníku předán diplom za účast. Mezi přítomné se na zahájení dostavila i redaktorka rozhlasu Vysočina Tereza Pešoutová, která se zájmem sledovala dění na stadionu i si zde natočila reportáž do vysílání rozhlasu Vysočina.

Úsměv ve tváři seniorů, kterým bylo i přes 90 let, a spokojenost s výkony, byl pro výbor spolku ,,Senioři ČR‘‘ tou největší odměnou z dobře prožitého slunečného sportovního odpoledne.

Jana Reichertová

 UPOZORNĚNÍ

ODJEZD DO SEZIMOVA ÚSTÍ PRO PŘIHLÁŠENÉ ÚČASTNÍKY

JE VE STŘEDU 1. ČERVNA 2022 

VE 14,00 HODIN OD POŠTY.

VŠEM PŘEJEME PŘÍJEMNÝ POBYT

Akce Vysočina v pohybu proběhla i v Humpolci

V rámci sportovní akce Vysočina v pohybu v týdnu od 25. 4. – 1. 5. 20022 kam se zapojila i TJ Jiskra Humpolec, která připravila v rámci svých sportovních oddílů např. lukostřelba, stolní tenis, šachy, aerobic, sportovní i moderní gymnastika, karate, atletika, národní házená, volejbal, basketbal, cvičení pro děti i seniory, lední hokej atd., ukázkové hodiny pro širokou veřejnost i možnost přijít si zasportovat. 

V úterý 26. 4. byl v Sokolovně od 16,00 – 18,00 hodin věnován prostor pro cvičení seniorů. I když byla provedena propagace této akce, zúčastnila se cvičení jen malá skupina žen, která si však cvičení užila. V první hodině představil předseda TJ Jiskra Humpolec Ondřej Dygrýn svůj záměr cvičení seniorů od měsíce září. Poté následovala rozcvička a hra minigolfu i kuželek, které zapůjčilo pro tuto akci Středisko volného času. Druhá hodina pod odborným vedením paní Evy Eremkové patřila cvičení s velkými a malými míči. Cvičení bylo velmi příjemné a ženám se moc líbilo.

V neděli na 1.máje byl večer od 18,00 hodin věnován country tancům, naplnilo se tak rčení ,,Roztančený máj‘‘. Tohoto nácviku se opět zhostila paní Eva Eremková, která pro přítomné ženy a jeden manželský pár připravila tento nácvik při country hudbě. Za hodinu a půl se přítomní naučili základy tohoto tance, který si s velkou chutí zatančili. Při loučení se skupinka domluvila, že chce určitě ještě další lekce tance.

Poděkovaní tak patří vedení TJ Jiskra Humpolec i všem cvičitelům, trenérům i paní Evě Eremkové, která se věnovala i seniorům. Škoda, že humpolecká veřejnost více nevyužila této možnosti protáhnout si své tělo. 

Jana Reichertová

 Výlet do Prahy 17.3.2020.

   Seniorům z Humpolce se už stýskalo po výletech. Vyrazili jsme do Prahy. Na Hlavním nádraží jsme si prohlédli sošku p.Nicholase Wintona-angličana,který v r.1939 odvezl z Československa do Anglie 669 židovských dětí,které tím zachránil před koncentračními tábory. Poté jsme se přesunuli do Národního muzea,kde jsme se pokochali historickými i téměř současnými věcmi,od nejmenších mořských živočichů,brouků,ptáků až po obrovská zvířata. Přes popisy různých historických událostí,bust význačných osob,až po velké sochy státníků, spisovatelů a dalších významných osob našich dějin. Vydali jsme se i do prosklené kupole,ze které je krásný pohled na velkou část Prahy. Po procházce po Václavském náměstí a skromném obědě jsme navštívili ještě muzeum Alfonse Muchy. Ujali se nás 2 průvodkyně,které nám podrobně vyprávěli o samotném malíři, jeho životě a představili nám v malém jeho dílo. A.Mucha se narodil r.1860 v Ivančicích u Brna.  Kreslil již jakVýlet do Prahy.o malý chlapec-vystaveny jsou jeho kresby už v 8 letech. Od 19 let žil a kreslil střídavě ve Vídni,Paříži,v Praze i v Americe. Oženil se ve 49 letech,vzal si svou mladičkou lásku Marušku Chytilovou,kterou rád kreslil a vychovali spolu 2 děti. Talent po něm zdědila dcera,syn se stal spisovatelem a překladatelem. Alfons zemřel 14.7. 1939 v Praze. Rádi jsme se vrátili domů. Za organizaci děkujeme p.Ladislavu Jouklovi.                                                                                                                   Marie Kopecká

 Vážení přátelé,

V klubu Mikáda 1.3.2022 od 13,00 hod. zapisujeme na jednodenní zájezd do Národního a Muchova muzea v Praze . Plánováno na 17.3.2022 , cena 500,- Kč.

 Zapisujeme a vybíráme zálohu 3.000,- Kč na pobyt ve wellness hotelu Mas v Sezimově Ústí – 1.6.-6.6.2022.

 Prodáváme členské známky.

 J.Šenkýřová

 Setkání seniorů po covidové pauze

 Dne 1. října 2021 od 15,00 hodin se uskutečnila v jídelně ZŠ Hradská oslava Dne seniorů, na kterou se sešlo 61 členů z.s. Senioři ČR  z Humpolce i okolí. Pozvání přijali též místostarostové Humpolce Mgr. Alena Kukrechtová i Ing. Vlastimil Brukner. Jmenovaní popřáli seniorům hodně pevného zdraví a pohody, též i to, aby se mohli setkávat se svými vrstevníky i rodinou. Senioři byli seznámeni i s akcemi, které město Humpolec chystá do konce roku. Předsedkyně Jaroslava Šenkýřová seznámila přítomné s činností spolku za rok 2020 i za rok 2021. Bohužel z důvodu koronaviru se většina plánovaných akcí musela zrušit. V roce 2020 se uskutečnil pouze jednodenní výlet dne 2.9. na Chrudimsko, letos dne 9.9. jednodenní výlet na Příbramsko, oba zájezdy se vydařily a poděkování patří panu Ladislavu Jouklovi, který výlety organizoval. Plánovaný rekondiční pobyt v roce 2020 do Sezimova Ústí se přesunul na období od 10.10. do 15.10. 2021, na který senioři odjeli. Předsedkyně též vyzvala seniory, kteří by se chtěli zapojit do práce ve výboru, aby se přihlásili. Výbor potřebuje omladit a sestavit kandidátku na příští volební období čtyř let. Přítomní byli seznámeni i s tím, že dne 30.9. 2021 se několik členů z Humpolce účastnilo oslavy Dne seniorů ve společenském sále DKD v Jihlavě, kde bylo uskutečněno předávání ocenění Zlatý krajský senior. Toto ocenění obdrželi Ing. Jitka Kadlecová, MUDr. Eva Kubíčková za dlouholetou práci v revizní komisi, Ladislav Joukl, Eva Loskotová, Jana Reichertová a Alena Tichá za aktivní práci ve výboru spolku. V Jihlavě se uskutečnila i volba ,,Babička roku kraje Vysočina‘‘. Za Humpolec byla nominována MUDr. Eva Kubíčková, která se umístila na třetím místě, k tomuto úspěchu blahopřejeme. Na prvním místě byla paní Marie Neugebauerová ze Žďáru nad Sázavou, která bude Vysočinu reprezentovat na celostátní soutěži v Olomouci. Paní Eva Loskotová informovala seniory o stavu financí za rok 2020 zprávou revizní komise.

Po oficiální části setkání začala volná zábava při kávě a vínečku, ke které hrál a zpíval pan Josef Šulc. Poděkování patří paním kuchařkám za milou obsluhu. Senioři se tak mohli konečně společně pobavit po delší covidové pauze, nařízená opatření byla dodržena. Pan Jaroslav Moučka zachytil tuto akci na fotografiích, které můžete shlédnout na stránkách www.sdcrhumpolec.cz.                                                                            Jana Reichertová

 Oznámení.

 Oznamujeme našim členům a přátelům , že od září 2021 ,po covidové přestávce ,opět pracujeme pro Vás , sledujte informační skřínky.Pevně věříme , že se ta smutná covidová doba nevrátí a budeme se zase setkávat.

 Za výbor J.Šenkýřová

Vážené seniorky a vážení senioři,

 po delší době způsobené covidem se můžeme opět setkat a to dne 16.6. 2021 od 14,00 do 17,00 hodin, kdy se nově otevírá bývalý Klub u kina, dnes Mikádo a je v této době možná jeho prohlídka. Přijďte se podívat na nové prostory, kde se budeme moci setkávat opět na odpoledních čajích. Nezapomeňte na roušku!Dne 22.6. 2021 od 13,00 do 14,00 hodin se vrací peníze za neuskutečněný zájezd do Beskyd a za zrušené představení Hamleta v Praze. V této době je možné zakoupit i příspěvkovou známku za rok 2020 i 2021. Bude podána i informace o zájezdu do Sezimova Ústí. Sledujte informační skřínky u kina i za kostelem. Nezapomeňte na roušku!   Všem přejeme krásné letní dny prožité hlavně ve zdraví a pohodě.

                                                                                                                   Jana Reichertová 

 UNIVERZITA VOLNÉHO ČASU MĚSTSKÁ KNIHOVNA V HUMPOLC 

CYKLUS AKTIVIZAČNÍCH VIDEOČTVRTHODINEK PRO VÁŠ MOZEK

MOZEK V KARANTÉNĚ? NE!

Co je obsahem a přínosem? Jakou formou budou tréninky paměti probíhat? Jak se můžete přihlásit a zapojit?

– pravidelná setkání 1x týdně – vždy ve středu (celkem 8 virtuálních tréninků)

-10 -15 minut u Vašeho PC v čase, který bude vyhovovat Vám

-testy a cvičení na aktivizaci paměti, pozornosti a dalších poznávacích funkcí

-úkol na stimulaci smyslů, slovní produkci nebo k zamyšlení a reminiscenci pro následující dny

-dobré rady i časté omyly o paměti oboustranná radost z pocitu, že Vám to stále pálí

-potřebujete vlastní PC, reproduktory a přístup na internet

Ve spolupráci s paní lektorkou JANOU VEJSADOVOU Začínáme 28. 4. 2021 a těšíme se na Vás!

V případě zájmu nás kontaktujte. Obdržíte potvrzení přihlášení a každé pondělí odkaz na aktuální video s aktivizační čtvrthodinkou. Cyklus bude přístupný pouze pro zapsané posluchače.

                                      LUDMILA TRNKOVÁ TEL. 565 533 181 KNIHOVNA@INFOHUMPOLEC.C

Adventní čas

Rok utekl jako voda,

je zde prosincová adventní doba.

Postupně čtyři svíčky rozsvítíme,

na duši se při tom potěšíme.

Adventní věnec na stůl i dveře dáme,

radost sobě i jiným tím děláme.

Byt i dům pečením cukroví provoní,

okna i obydlí lidé si vánočně vyzdobí.

Plamínky na svíčce se mihotají,

náš pohled do nich přitahují.

V pohodě při tiché hudbě sedíme,

na své blízké při tom myslíme.

Na rodiče, dědu i babičku,

všechny máme navždy ve svém srdíčku.

Už své velké děti a vnoučata máme,

rádi se v tomto čase setkáváme.

Večerním ztichlým městem procházíme,

k rozsvícenému stromu na náměstí se vydáme.

Betlémy za okny muzea i jinde se kocháme,

ty krásné ,, Humpolecké vánoce‘‘ si prostě užíváme.

Po čtyři neděle v podvečer ke kinu jít nejsme líné,

vánoční koncert z reproduktorů se zde line.

Je nyní podivná to covidová doba,

setkání s přáteli i svařák nám však radost dodá.

Když poslední svíce na věnci dohoří,

chystáme stromeček i sváteční večeři.

Jsou zde zase po roce,

ty krásné a šťastné Vánoce.

Jana Reichertová

Senior a covidová doba

 •  
 • (Reichertová Jana)
 •  
 •  
 •  
 • Přišla na nás druhá vlna,
 •  
 • zase jsme tak všichni doma.
 •  
 • Covid vystrkuje pěkně růžky,
 •  
 • my však máme na něj roušky.
 •  
 •  
 •  
 • Chráníme se jak jen můžeme,
 •  
 • ruce, ty si často v desinfekci myjeme.
 •  
 • Nechodíme mezi lidi,
 •  
 • moc nám to všem ale chybí.
 •  
 •  
 •  
 • Tento rok nám zlé časy připravil,
 •  
 • koronavir z daleka k nám dopravil.
 •  
 • Nic není jak bylo dosud,
 •  
 • pro všechny je to nepříjemný osud.
 •  
 •  
 •  
 • Doma většinou tak sedíme,
 •  
 • křížovky i sudoky si luštíme.
 •  
 • Dobré knížky, internet a telefony,
 •  
 • jsme tak se světem i rodinou propojeni.
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Občas na nutný nákup se vydáme,
 •  
 • alespoň tak s přáteli se potkáme.
 •  
 • Na dva metry co nového si sdělíme,
 •  
 • jsme rádi, že ve zdraví se vidíme.
 •  
 •  
 •  
 • Domů s nákupem pak spěcháme,
 •  
 • v televizi na zprávy o dění se díváme.
 •  
 • Není to však žádná radost,
 •  
 • covid nám všem dělá starost.
 •  
 •  
 •  
 • V tento podzimní i předvánoční čas,
 •  
 • přichází na nás chmury zas.
 •  
 • Musíme žít ale v naději,
 •  
 • proto pěkné písničky posloucháme raději.
 •  
 •  
 •  
 • Věříme, že nastane lepší čas,
 •  
 • života plnými doušky užijeme si zas.
 •  
 • Popřejme si dobrou mysl, hodně zdraví,
 •  
 • ať naší ohroženou skupinu covid nikdy neporazí.
 •  
 •  

Upozornění: 

Vzhledm ke stavu KOVID19 se ruší pobyt v Sezimově Ustí 20.9  –  26.9. 2020.

Ruší se i zájezd do sklípku plánovaný na 2.10.2020.Peníze za sklípek se budou vracet 7.10.2020 od 13:00hod

Senioři mají důvod k oslavě……

Humpolečtí senioři v měsíci říjnu mají důvod k dvojnásobné oslavě a to 1. 10., kdy se  slaví svátek všech seniorů a dne 23. 10. uplyne 30 let od doby, kdy se v Humpolci založil ,,Svaz důchodců‘‘. Jeho zakladatelkou byla paní Dagmar Andrýsková, která spolu s dalšími členy ustavujícího výboru dala podnět k činnosti tohoto spolku. Prvním předsedou byl zvolen Ing. Vácha Jiří, kterého v roce 1991 nahradil Štědrý Stanislav a místopředsedkyní byla paní Andrýsková Dagmar. Organizace se postupně díky své práci rozrůstala o nové členy. Od té doby se ve výboru vystřídala celá řada dobrovolníků, kteří ochotně připravovali programy pro své členy. Uskutečnilo se nespočet setkání při hudbě i tanci, jednodenních i vícedenních výletů, týdenních pobytů jak po naší vlasti, tak v zahraničí. Pořádaly se odborné přednášky, besedy se zajímavými lidmi, výstavy prací seniorů, které měly velký ohlas, jezdilo a stále jezdí do divadel jak v Praze, tak i v Brně. Vše je zdokumentováno v kronikách, které jsou pravidelně doplňovány. Akce jsou zachyceny na fotografiích, ale především je mají senioři uchovány ve svých vzpomínkách. Za těch 30 let se na akcích vystřídala celá řada humpoleckých i přespolních seniorů a i v současné době jsou programy stále navštěvovány. Oblíbené jsou mezi seniory odpolední ,,čaje‘‘ i významnější setkání 3x do roka, kde si rádi zatančí i zazpívají za doprovodu ,,Senior bandu‘‘ i  harmonikářů. Výbor spolupracuje s Gymnáziem, které připravuje zajímavé přednášky. Od roku 2015 bylo každoročně pořádáno ve spolupráci s TJ Jiskra Humpolec ,,Sportovní odpoledne‘‘ pro seniory, kde nešlo ani tak o výkony, ale o setkání lidí při sportovní aktivitě. V roce 2019 byl získán pro Humpolec titul ,,Babička roku 2019 kraje Vysočina‘‘ a následně účast na celostátní soutěži v Olomouci. V letošním roce začalo kino promítat filmy pro seniory v dopoledních hodinách za snížené vstupné. V současné době, kdy se spolek jmenuje ,,Senioři ČR‘‘ a má na 400 členů, se stará 10 členný kolektiv výboru pod dlouholetým vedením předsedkyně paní Jaroslavy Šenkýřové. Několik členů výboru za svou dobrovolnou a dlouholetou práci pro své vrstevníky obdrželo v Jihlavě uznání ,,Zlatý senior‘‘, což je jediné ocenění této práce. Výbor spolupracuje s vedením města Humpolec a děkuje za poskytnutou dotaci na činnost organizace. O činnosti se mohli čtenáři dočíst jak v celostátním měsíčníku Doby seniorů, Pelhřimovském deníku, Jihlavských listech, Zálesí, Radničních listech tak i na našich stránkách www.sdcrhumpolec.cz. Letošní rok je tak trochu výjimečný, od března se musely plánované akce zrušit kvůli coronaviru, protože jsme ohrožená skupina lidí. Lidem setkávání již chybělo, proto obdrželi v září program do konce letošního roku, zda se však tyto plánované akce uskuteční nevíme, aktuální informace budou zveřejněny ve skřínkách i na internetových stránkách. Všem seniorům k svátku i k 30.výročí založení organizace přejeme hodně moc zdraví, štěstí, pohody, životního optimismu i radostných setkávání s přáteli vrstevníky.

                                                                                                                  Za výbor Jana Reichertová

V Olomouci zvítězilo stáří

Celorepublikové finále ,,Babičky roku 2019‘‘ se konalo dne 18. 11. 2019 v Olomouci na výstavišti  Flora v pavilonu A od 13,00 hodin, pod záštitou hejtmana Olomouckého kraje Ladislava Oklešťka. Již před  desátou hodinou dopoledne se začaly scházet finalistky ze všech krajů republiky a Prahy, celkem 14 žen ,,Babiček roku 2019‘‘ svých krajů, aby se seznámily s prostředím soutěže. Před dvanáctou hodinou vyslechly informace a pokyny jak bude soutěž probíhat, zde bylo změněno i téma rozhovoru z původního představení sebe, kraje, města na otázku, kdo vás do soutěže přihlásil a dána pouze 1 minuta na rozhovor. Po seznámení s pravidly byl pro finalistky připraven oběd, pak následovaly velké přípravy babiček v docela malé šatně, kde byla cítit i nervozita. Před 13,00 hodinou musely být všechny finalistky připraveny na svých místech v první řadě v krásně, květinami vyzdobeném a plně obsazeném sále. Začalo velké finále, které moderovali Vratislav Měchura z TV Šlágr a Milena Hesová předsedkyně KRS Olomouc. Po přivítání všech přítomných byla představena porota, složená z představitelů kraje i města Olomouc,  představitelů i z jiných krajů, zástupců Rady seniorů ČR, zástupců firem, které věnovali sponzorské dary pro soutěžící. Mediálním partnerem byla TV Šlágr, která celý čtyřhodinový program natáčela. Každá ze soutěžících měla svého patrona z TV Šlágr, který ji povzbuzoval před vystoupením a zazpíval pro ni i přítomné v sále písničku. První disciplinou byl minutový rozhovor, druhá 3 minutová volná disciplina, zde byl např. zpěv, tanec, přednes básně, ukázka malovaných kraslic, prezentace fotografií, třetí modní přehlídka. Mezi jednotlivými soutěžemi vystoupili zpěváci Šlágru. Po skončení soutěže nastoupily všechny finalistky a obdržely krásnou květinu, pamětní list i spousty dárků od sponzorů. Přišlo velké finále v podobě vyhlášení ,,Babičky sympatie‘‘, pro kterou se veřejně hlasovalo prostřednictvím Šlágru. Největší počet hlasů získala babička číslo 6 Zdeňka Floriánová z Českých Budějovic, které byl předán poukaz na pobyt v hotelu MAS v Sezimově Ústí. Vyhlášení vítězných babiček následovalo po písničce pro vítězku, která si i se svými patrony zatancovala. Na třetím místě byla babička s číslem 13 Miloslava Balášová  (84 let) z Ústeckého kraje, na druhém místě Marie Záhorová 73let) z Olomouckého kraje a na prvém místě babička číslo 7 Jarmila Chudobová (91 let) z Královéhradeckého kraje. Všem byly předány květiny a pobytové poukazy.  Následovalo blahopřání i společná fotografie vítězek. Po půl šesté se soutěžící i diváci rozcházeli plni dojmů z příjemně stráveného odpoledne do svých domovů. Za kraj Vysočinu i město Humpolec jsem tam byla, napětí i vše krásné zažila, básničku k tomu složila, nakonec ji však nepoužila.                                                                                                                        

Vysočina ta drsnější a krásná je,

pět okresů Čechy s Moravou tu spojuje.

Jsou zde zámky, hrady, vrchy, lesy i voda,

hlavně zdravá a krásná příroda.

Bramborářský kraj výhodnou polohu ve středu země má,

slavná dálnice D1 ho protíná.

Město Jihlava mu vévodí,

ostatní města s ní závodí.

V Jihlavě do ZOO i podzemí se vydáme,

na hokej Dukly v podvečer spěcháme.

Festivaly hudby, filmů se zde konají,

v Horáckém divadle nám herci pěkně zahrají.

Do Třebíče každý rád zajede,

Židovskou čtvrť i hřbitov, kostel, betlémy prohlédne.

Telč zámek a krásné domy na náměstí má,

návštěvníky i filmaře zde plno věcí zajímá.

Pelhřimov město kuriozit a rekordů je,

ve věži i po městě se vše nej .. vystavuje.

Havlíčkův Brod svého Borovského má,

knižní veletrh každý rok se zde koná.

Ve Žďáru nad Sázavou zámek i poutní místo Zelená hora je,

od Santiniho ve tvaru hvězdy se pěkně rýsuje.

V Novém Městě na Moravě zimní sport kraluje,

běžkařům se zde pěkně lyžuje.

Mé město Humpolec,

nechala jsem si nakonec.

Známá věta z filmu město proslavila,

když z úst herce Srstky ,,Hliník se odstěhoval do Humpolce‘‘ se vyslovila.

Nad městem hrad Orlík s rozhlednou máme,

na něj se rádi vydáváme.

Z rozhledny do kraje je pěkný pohled velice,

je vidět Melechov i hrad Haškovy Lipnice.

Že len se tu hodně pěstoval,

dříve soukromě, potom v Čemolenu zpracoval.

Ze Sukna látky byly známy i ve světě,

škoda, dnes se o soukenictví jen dočtete.

Tovární haly však znovu ožily,

podnikatelé se možností dobře chopili.

Nově 8smička i Divadlo za komínem tu je,

výstavy i různé programy představuje.

Významné osobnosti se zde narodili,

Hrdlička, Honzl, Hamza, Jirous, Zábrana město proslavili.

Muzeum Hrdličky, Toleranční kostel, synagoga i židovský hřbitov tu je,

na Bernard festu se hodně piva vypije.

Kino, knihovna, liduška nám hodně kultury dá,

hřiště, stadion, koupaliště, Zlatá podkova sportovní aktivity k tomu přidá.

Různé spolky tu také jsou,

turisti, senioři počtem však vedou.

Humpolec město pro byznys na předních místech je,

obyvatelům se tu dobře a spokojeně žije.

Nejlépe však uděláte,

když do Humpolce i na Vysočinu k nám zavítáte.

                                                                                                   Jana Reichertová

                                                       Senioři načerpali nové síly

Týdenní wellness pobyt v hotelu MAS v Sezimově Ústí od 14.9.  až 20. 9. 2019 absolvovalo 46 seniorů z Humpolce i okolí. V tomto pěkném prostředí několik seniorů bylo opakovaně, někdo poprvé. Většinou to byli manželské páry, ale i kamarádky si pobyt pěkně užily. Každý si mohl vybrat podle svého, mohl každé ráno začít cvičením malé rozcvičky, jít si zaplavat do bazénu, který byl k dispozici po celý pobyt. Každý měl čtyři různé procedury a mohl si podle potřeby svého těla masáž i přikoupit. Byly zde nabídnuty fakultativní výlety na Čapí hnízdo, zámek Jemniště, do Třeboně, kromě výletu do Tábora, který byl pro všechny účastníky. Vzhledem k tomu, že bylo krásné počasí, byly procházky směrovány na Kozí Hrádek i do Benešovy vily. Večery trávil každý po svém, po dva večery bylo možno posedět i zatancovat si při živé hudbě, jeden večer proběhla společenská hra ,,Bingo‘‘. Proběhl i turnaj v bowlingu. Bylo dobře postaráno o naše žaludky, výborné a chutné jídlo nemělo chybu. Snídaně a večeře byly formou švédských stolů, takže si každý mohl vybrat podle své chuti a potřeby, obědy byly servírované a bylo si možno vybrat z několika druhů. Veškerý personál hotelu byl velmi příjemný a ochotný. Senioři se domů vraceli odpočat s pocitem příjemně prožitého týdne.                                                                                                                            Jana Reichertová

 Oslava Mezinárodního dne seniorů i soutěž ,,Babička roku 2019‘‘

Mezinárodní den seniorů oslavili senioři z Jihlavy i okolí dne 3. 10. 2019 ve společenském sále DKD Jihlava. Sál se zaplnil do posledního místa, neboť zatancovat, zazpívat si nemají senioři možnost tak často. Celým odpolednem provázela Pavla Radová, předsedkyně Seniorů ČR Jihlava, která zajistila i kulturní program. Setkání pozdravili představitelé města Jihlavy, Kraje Vysočina, senátor Miloš Vystrčil a víceprezident spolku Senioři ČR z Prahy, kteří tvořili i porotu při soutěži ,, Babička roku‘‘. Po zahájení nastoupilo družstvo seniorů, které soutěžilo na IV. Mezinárodních sportovních hrách v Českých Budějovicích a umístilo se na 3.místě ve střelbě na malou branku, celkově skončilo na 10.místě z 21 družstev. Družstvo obdrželo poděkování a malou sladkou odměnu. Následovalo předání ocenění ,, Zlatý krajský senior‘‘ seniorkám za aktivní dobrovolnou činnost pro seniory, z měst  Jihlavy, Žďáru nad Sázavou, Ledče nad Sázavou, Nového Města na Moravě i Humpolce. Za město Humpolec převzala ocenění J. Šenkýřová, M. Dolejší, M. Ježková a J. Reichertová. V 15,30 byla zahájena soutěž ,,Babička roku 2019 Kraje Vysočina‘‘. Na tuto soutěž byly přihlášeny zástupkyně jednotlivých seniorských organizací z Jihlavy, Žďáru nad Sázavou a Humpolce. Škoda, že odvahu nenašlo více seniorek, takže soutěžící byly pouze čtyři, které se nebály na podium vystoupit a porotě se představit. Porota pečlivě sledovala a bodovala výkony jednotlivých žen. Po součtu bodů se na 4.místě umístila paní Bohumila Myslivcová, na 3.místě Miloslava Matulová, obě z Jihlavy, na 2.místě Vlasta Brhelová ze Žďáru nad Sázavou, na 1.místě Jana Reichertová z Humpolce, která zaujala porotu svou básničkou o babičce. Seniorka z 1.místa bude reprezentovat Kraj Vysočinu na celorepublikové soutěži v Olomouci dne 18. 11. 2019 na výstavišti Flora. Po soutěži následoval kulturní program, vystoupila country skupina Kolibříci z Humpolce, taneční skupina Kamenské ženy, které předvedly dva tance, v jednom si zavzpomínaly na své mládí v písničce Holky z naší školky. Následovalo vystoupení Duo Paulus i Duo z televize Šlágr, které seniory roztancovalo. Od 18,00 hodin k tanci i poslechu hrála skupina TOTO-BAND až do 21,00 hodin. Senioři se rozcházeli s pocitem pěkně prožitého odpoledne i večera. Celé setkání natáčela TV Šlágr a bude v televizi odvysíláno v pořadu           ,,Byli jsme při tom…‘‘.

                                                                                                                           Jana Reichertová

IV. Mezinárodní sportovní hry seniorů

Vysokoškolské koleje v Českých Budějovicích vystřídalo studentské mládí na 200 seniorů ze všech krajů České republiky (kromě kraje Jihomoravského), Slovenska, Maďarska a Polska. Byli zde ubytováni u příležitosti IV. Mezinárodních sportovních her seniorů, které se konaly ve dnech 16. 7. – 19. 7. 2019. V jedenadvaceti 8-členných družstev soutěžilo celkem 168 seniorů starší 60 let, z toho 88 žen a 80 mužů. V kategorii 60 – 69 let bylo 86 seniorů, z toho 51 žen a 35 mužů, nad 70 let celkem 82 seniorů, z toho 37 žen a 45 mužů. Družstvo RS kraje Vysočina pod vedením Pavly Radové reprezentovali pan Václav Plánka, Karel Toufar, Milan Váňa, Věra Bauerová, Miloslava Matulová, Marie Plachá z Jihlavy, z Humpolce pak Irena Marousková a Jana Reichertová. Hry, které se konaly v areálu Sportovního klubu policie České Budějovice, byly slavnostně zahájeny po nastoupení všech družstev i rozhodčích v 9, 00 hodin dne 17. 7. panem Zdeňkem Pernesem předsedou Rady seniorů ČR, který všechny přivítal a popřál všem hodně štěstí při soutěžení a sportovní hry prohlásil za zahájené. Her se zúčastnila i ministryně Práce a sociálních věcí paní Jana Maláčová, která k účastníkům též promluvila. Byli přítomni další zástupci města Českých Budějovic. Za krásného letního sluníčka kolem půl desáté se jednotlivá družstva, která se rozlišovala barevnými triky s nápisy svých krajů, či měst, rozešla na jednotlivá stanoviště, kterých bylo celkem 10. Družstvo kraje Vysočina mělo černá trička s bílým rozvětveným stromem v srdci Jihlavu a v koruně stromů jednotlivé okresy s názvy měst, k tomu bílé slušivé klobouky, které upoutaly pozornost. Seniorky, které reprezentovaly i město Humpolec si na odpoledne pořídily modrá trička s nápisem slavné věty ,, Hliník se odstěhoval do Humpolce‘‘, která byla přijata s úsměvem. Všichni soutěžící se s velkým zápalem vrhli do boje, aby pro své družstvo nasbírali co nejvíce bodů. Na jednotlivých stanovištích panovala skvělá nálada, senioři se navzájem povzbuzovali. Soutěžilo se v hodu míčem na koš, hod šipkami do terče, běh s míčkem na raketě, bollo ballu, běh s kolečkem se zátěží, hod na dálku granátem muži, ženy kriketovým míčkem, střelba na malou branku, hod míčkem na cíl, hod kroužky na jehlan a běh na 60 m muži a 45 m ženy. K tomu jim vyhrávala malá skupina hudebníků, někteří soutěžící si stihli i zatancovat. Před 13,00 hodinou bylo velké soutěžení ukončeno a autobus odvezl seniory zpět na Vysokoškolské koleje, kde na ně čekal dobrý oběd, který přišel k chuti všem. Následoval zasloužený odpočinek a po něm prohlídka města, krásného náměstí i přilehlých uliček, nechybělo posezení v kavárničce s dobrou kávou a dortíkem. Druhý den seniory autobusy odvezly na prohlídku parku i zámku v Hluboké nad Vltavou i k Jaderné elektrárně Temelín. Po návratu se všichni chystali s napětím na společenský večer, kde byly vyhlášeny výsledky družstev i jednotlivců. Při vyhlašování a předávání byl přítomen premiér ČR Andrej Babiš i ministr Životního prostředí Richard Brabec a další představitelé města. Družstvo Vysočiny se radovalo z 3. místa ve střelbě na malou branku, kdy kapitán převzal pohár a diplom, v celkovém pořadí skončilo na 10. místě z 21 zúčastněných družstev. V jednotlivcích pan Karel Toufar získal bronzovou medaili v běhu na 60 m. Celým večerem panovala dobrá nálada i radost z medailí, které obdrželi nakonec všichni senioři za aktivní účast na hrách. Únavy na seniorech nebyla vůbec znát, tancovalo a bavilo se až do půlnoci. V pátek po snídani se senioři rozloučili a odcestovali plni dojmů do svých domovů. Sportovní hry splnily nejen propagaci sportovních aktivit pro starší generaci, byly rovněž i důležitou společenskou událostí. Radě seniorů a všem organizátorům, sponzorům, rozhodčím i městu České Budějovice patří velké poděkování od nás seniorů. Více informací z této akce jak fotografií, článků, videí je na stránkách Rady seniorů www.rscr.cz, též v srpnové Době seniorů.

                                                                                                                   Jana Reichertová, Humpolec

Mokrá varianta‘‘ 5. sportovní her seniorů

V Humpolci se dne 28. 5. 2019 od 14,00 hodin konaly již 5. sportovní hry seniorů, které připravil výbor Senioři ČR Humpolec a RS ve spolupráci s TJ Jiskra Humpolec, gymnáziem A. Hrdličky a MěÚ. Hry ovlivnilo počasí, musela být proto zvolena ,,Mokrá varianta‘‘ her. Trávník na Atletickém stadionu byl nasycen vodou, hrozilo nebezpečí úrazu. Mraky nad Humpolcem slibovaly další příval deště, proto se soutěžilo ve sportovní hale, kde se mnozí soutěžící ocitli poprvé. V půl druhé plochu zaplnili studenti gymnázia pod vedením ředitelky Mgr. Hany Havelkové a připravili pro soutěžící seniory deset stanovišť např. šipky, hod kroužků na cíl, hod pěnovým oštěpem, střelba na branku, překážková dráha, hod míčkem na cíl, běh s raketou a míčkem, halové kuželky, místo koloběžky, která byla plánována na ven, to byla nová disciplína koberečková šoupaná a pro mnohé velmi zajímavá lukostřelba, kterou si mnozí vyzkoušeli poprvé pod vedením zkušeného sportovce Stanislava Bláhy. Před 14,00 hodinou se začala hala zaplňovat místními i přespolními seniory a to i z Domovů pro seniory, z Astry a Medou, kde jsou i mladší klienti s různým zdravotním postižením. Hry po přivítání všech pozdravili i zástupci města Mgr. Alena Kukrechtová a Ing. Miroslav Brukner, kteří účastníkům popřáli hodně zdaru při výkonech. Na úvod vystoupilo dvacet mažoretek ze SVČ Humpolec, které v pěkných úborech předvedly své velmi pěkné vystoupení, které se líbilo, bylo oceněno potleskem, diplomy i sladkou odměnou. Následovalo vystoupení seniorské taneční skupiny ,,Prima ženský‘‘, které trochu potrápila aparatura s hudbou, nakonec vše dobře dopadlo a sklidily potlesk. Po tomto úvodu si účastníci zacvičili malou rozcvičku a rozešli se na různá připravená stanoviště, začalo se sportovat. Studenti ochotně seznámili soutěžící s disciplínami a splnění zapisovali do karet, které obdrželi při prezentaci. Mezi seniory, kde byli i starší devadesáti let, panovala dobrá nálada, navzájem se povzbuzovali a z úspěchů měli radost. Byla to pro ně taková malá olympiáda, kde nešlo o velké výkony, ale o to sejít se, být v pohybu, vyzkoušet svou obratnost, zdatnost i postřeh. Při odchodu obdržel každý soutěžící diplom za aktivní účast na sportovním odpoledni. Z akce byly pořízeny fotografie i zvuková reportáž natočena ČRo – Vysočina, byl přítomen i redaktor z Pelhřimovského deníku, jehož článek vyšel hned druhý den v tisku. Poděkování patří TJ Jiskra Humpolec za zapůjčení haly, členům lehké atletiky  Miroslavu Krpálkovi, paní Štaubertové za přípravu náčiní i ozvučení haly, panu Stanislavu Bláhovi za instruktáž při lukostřelbě a studentům gymnázia za pomoc na stanovištích i milý přístup k seniorům. Bylo to pěkně strávené odpoledne v pohybu i když venku pršelo. Další fotografie z her je možno shlédnout na www.sdcrhumpolec.cz.

                                                                                                           Jana Reichertová

—————————————————————————————————————————————————– 

                                   Senioři si zatančili i zazpívali

V pátek 24. 5. 2019 se od 14,00 hodin nejen otevíraly volební místnosti, ale též se scházeli senioři z Humpolce a okolí v jídelně Zemědělské akademie, aby se setkali na tradičním ,,Májovém setkání‘‘ s hudebníky z Tábora. Na 120 účastníků, kteří rychle přeměnili jídelnu na taneční sál, se velmi těšilo na setkání při hudbě. Sešli se již po druhé v tomto roce. Na zahájení se dostavila místostarostka Mgr. Alena Kukrechtová, která přítomné pozdravila a seznámila je s připravovanými akcemi v Humpolci. Mezi seniory zavítala na chvíli i předsedkyně paní Jaroslava Šenkýřová, která má delší dobu zdravotní problémy. Příjemným zpestřením bylo vystoupení seniorské taneční skupiny ,,Prima ženský‘‘, která zatančila své nové tance. Tanec byl odměněn potleskem a vedoucí skupiny Zorka Trtíková kytičkou. Následovala volná zábava, při které se tančilo i zpívalo. Zábavu přerušilo jen malé občerstvení kolem 16,00 hodiny. Celé kapele, která hrála až do půl sedmé patří poděkování. Pak se taneční sál opět proměnil v jídelnu. Senioři si dobře zatančili i zazpívali a strávili tak příjemné májové odpoledne při hudbě. Poděkování patří i obětavým kuchařkám, které se starají o občerstvení přítomných.

                                                                                                          Jana Reichertová

————————————————————————————————————————————————————- 

                                                           Senioři děkují za vzdělávání a zábavu

V měsíci dubnu skončila řada přednášek ,,Škola pro každý věk‘‘, kterou pro seniory připravuje Gymnázium dr. A. Hrdličky v Humpolci. Již řadu let usedají senioři do školních lavic, aby zde vyslechli přednášky na různá témata. V letošním školním roce 2018/2019 to bylo povídání o 1. světové válce v Humpolci, kterou přednášel Mgr. Zdeněk Škrabánek, následovalo zajímavé vyprávění i s fotografiemi o Vídni PaedDr. Marie Váňové. Interaktivní přednášku o smyslech člověka a jejich srovnání se smysly některých zvířat přednášel RNDr. Jiří Svoboda. Meteorologií pro každý den se zabýval Mgr. Martin Hajčiar, jak chránit přírodu – nejcennější bohatství informoval Mgr. Luboš Medek. Poslední přednáškou z cest do jihokorejské metropole Soulu zavedla poutavým vyprávěním svých zážitků i fotografiemi Mgr. J. Martinů. Všechny přednášky byly sledovány seniory se zájmem, je jen škoda, že se jich neúčastní více seniorů, vzhledem k tomu, že přednášející se pečlivě připravují a přednáší ve svém volném čase. Povídání s fotografiemi o Vídni zaujalo seniory natolik, že po domluvě paní Marie Kopecké se dne 11. 5. uskutečnil zájezd do Vídně, kterého se ujala PaedDr. Marie Váňová jako průvodkyně. Zajímavými informacemi nejen o Vídni, ale i celém Rakousku i místy, kterými se projíždělo, seznámila seniory po celou dobu jízdy do Vídně. Ve Vídni seniory zavedla k zámku Schönbrunn s překrásným rozlehlým parkem, kde strávili prohlídkou 2 hodiny. Odpoledne navštívili historické centrum, císařský hrad Hofburg, Lidovou zahradu s růžemi, Radnici, Parlament a prošli se Přírodovědným muzeem. Při zastavení na těchto místech velmi poutavě vyprávěla o historii i současnosti. Zájezd, který umocnilo i slunečné jarní počasí, se účastníkům velmi líbil, byl to krásně prožitý den s paní průvodkyní. Děkujeme vedení gymnázia paní ředitelce Mgr. Haně Havelkové i všem přednášejícím za tuto ,,Školu pro každý věk‘‘, kterou pro seniory připravují.

Senioři se nejen rádi vzdělávají, ale i baví. Další poděkování proto patří hudební skupině ,,Senior Band‘‘ pod vedením pana Jaroslava Hlouška, ve složení pan Zdeněk Kordovský, Pavel Svoboda, Ladislav Veselý a zpěváků Drahušky Bendlové a Milana Čecha. Pravidelně jednou za měsíc, a to od října do května, hrají na odpoledních setkáních ve svém volném čase. Senioři se na tyto ,,čaje‘‘ jak říkají, velmi těší. Mohou se zde setkat a pobavit se, zazpívat si písničky svého mládí i zatancovat. Je tak naplněno seniorské heslo ,, Aby nebyl nikdo sám‘‘.

                                                                                                                Jana Reichertová

————————————————————————————————————————————————————– 

POZVÁNKA 

VÁŽENÍ PŘÁTELÉ POHYBU I DOBRÉ NÁLADY, ZVEME VÁS

NA 5. SPORTOVNÍ HRY SENIORŮ,

které pořádají Senioři ČR ZO Humpolec ve spolupráci s TJ Jiskra HumpolecGymnáziem dr. A. Hrdličky a MěÚ HUMPOLEC

dne 28. května 2019 od 14,00 hodin na Atletickém stadionu TJ Jiskra Humpolec

Sportovní hry se konají za každého počasí, zahájeny budou vystoupením mažoretek, jsou připraveny různé soutěžní disciplíny, které nejsou náročné. Hry nejsou určeny pouze seniorům, ale i ostatním příznivcům dobré nálady. Vyzkoušíte si zde svou zdatnost i postřeh jako např. hod míčkem na cíl, střelba na branku, jízda na koloběžce, házení kroužků na cíl, šipky.  Každý účastník obdrží za svůj výkon diplom. Občerstvení není zajištěno.

Srdečně zve výbor Senioři ČR ZO Humpolec.

————————————————————————————————————-

Bylo co obdivovat…

Ve dnech 19. 3. – 22. 3. 2019 v Klubu u kina v Humpolci proběhla již 22. výstava seniorů pod názvem ,,Ani my nezahálíme‘‘, kterou pořádal výbor Senioři ČR a RS – ZO Humpolec. Výstava se stihla ještě před rekonstrukcí Klubu, která bude probíhat v následujících měsících. Na zahájení ve 13,00 hodin se dostavili zástupci města, místostarostka Mgr. Alena Kukrechtová a místostarosta Ing. Vlastimil Brukner, kteří poděkovali za pozvání i za práci výboru, kterou pro seniory dělají. Se zájmem si prohlédli vystavené exponáty. Za podpory 24 humpoleckých i přespolních vystavujících tak vznikla pestrobarevná i různorodá výstava 541 exponátů. Návštěvníci, kterých bylo 203, obdivovali šikovnost a přesnou práci výšivek, paličkování, pletení a háčkování, jarní i velikonoční dekoraci, propracovaně ušité peněženky a tašky, vyšívané obrázky, obrazy Humpolce i různých zámků přesnou prací intarsie, věci z korálků i papíru. Mezi návštěvníky bylo slyšet i štěbetání 20 malých předškoláků z Mateřské školy Na Rybníčku, kterým se nejvíce líbila velká zaječice se třemi malými zajíčky zhotovená ze slámy. K nahlédnutí byly i kroniky z činnosti seniorů z let minulých, nástěnky s fotografiemi z týdenních pobytů i jednodenních výletů, na kterých se mnozí návštěvníci poznali a zavzpomínali na prožité zážitky. Mezi vystavujícími byly Domovy pro seniory Máchova, Lužická, Domov blahoslavené Bronislavy, denní centrum ASTRA, Medou, kteří zde představili své výrobky klientů. Se svými klienty se na výstavu přišli i podívat. Některé výrobky byly prodejné, a tak potěšily nejednu humpoleckou domácnost. Výstava se veřejnosti líbila, práce výboru nebyla marná. Všem vystavujícím děkujeme za účast a za zapůjčení exponátů. Seniorům přejeme hodně zdraví a elánu do další činorodé činnosti. Více fotografií z výstavy najdete na stránkách www.sdcrhumpolec.cz.

                                                                                                        Jana Reichertová

——————————————————————————————————————————————————————–

Lednové setkání seniorů.

První velké setkání humpoleckých seniorů se uskutečnilo dne 25. 1. 2019 od 14,30 hodin v jídelně Zemědělské akademie při příležitosti výroční členské schůze za rok 2018. Na setkání, které zabezpečil výbor Seniorů ČR v Humpolci se sešlo 129 seniorů z Humpolce a okolí. Již kolem 14,00 hodiny se zaplnil vestibul před jídelnou seniory, kteří rádi tyto akce navštěvují, jsou spojené s tancem, zpěvem, kulturním programem i občerstvením. Zahájení a přivítání všech provedla místopředsedkyně Jana Reichertová, seznámila přítomné s programem schůze i s výroční zprávou o činnosti za rok 2018. Se zprávou revizní komise o stavu financí za rok 2018 seznámila seniory Ing. Jitka Kadlecová. Za město Humpolec přišel mezi seniory místostarosta Ing. Vlastimil Brukner, který jednání pozdravil a seznámil přítomné s rekonstrukcí Klubu, která by měla probíhat v tomto i dalším roce. V diskuzi bylo poděkováno celému desetičlennému výboru za práci pro ostatní seniory, kterou vykonávají ve svém volném čase. Taneční skupina ,,Jelcinky‘‘ z Vřesníka pod vedením MUDr. Zorky Trtíkové zatančila dva pěkné country tance a navodila tak příjemnou taneční atmosféru. K tanci, zpěvu i poslechu hrál výborně pan Josef Šulc. Senioři se opět dobře pobavili, zatancovali si i zazpívali, bylo to opět vydařené odpoledne mezi přáteli.

                                                                                                  Jana Reichertová                                                    

————————————————————————————————————————– 

Senioři z Vysočiny přivezli medaile.

Letošní III. Mezinárodní sportovní hry seniorů se konaly ve dnech 16. 7. – 19. 7. 2018 v Olomouci, kam se sjelo na 200 seniorů z 10 krajů České republiky, Prahy, Slovenska, Polska a Maďarska. Hry pořádala RSČR zastoupeném předsedou Dr. Zdeňkem Pernesem, pod záštitou hejtmana Olomouckého kraje Ladislava Oklešťka, ministra kultury a primátora města Olomouce Mgr. Antonína Staňka. Těchto her se zúčastnilo i 8 členné družstvo složené ze seniorů z Jihlavy, Humpolce, Luka nad Jihlavou, Opatova u Dušejova, kteří soutěžili za kraj Vysočina pod vedením předsedkyně KRS v Jihlavě Pavly Radové. Soutěžilo se v deseti disciplínách např. běh s kolečkem se zátěží, šipky, hod granátem na cíl, střelba na branku, hod kroužky na cíl, golf snag, bolloball, běh s raketou a míčkem, v upraveném petangu, běh na 40 m ženy a 70 m muži. V úterý 17. 7. již od 8,00 hodin panoval na stadionu TJ Lokomotiva Olomouc čilý ruch. Celkem 19 soutěžících družstev se shromáždilo a poté napochodovalo na plochu stadionu ke slavnostnímu zahájení her, které zahájil Dr. Zdeněk Pernes  a ředitelka her Milena Hesová, předsedkyně KRS Olomouc. Po přivítání a vystoupení dalších zástupců města Olomouc, slibu sportovců i rozhodčích, se senioři s velkým nadšením pustili do soutěžních disciplín. Pestrobarevné hemžení na ploše stadionu, nad kterým bylo slunečné počasí, ale velký vítr, který měl vliv i na průběh některých disciplín, trvalo až do 14,00 hodin. Všem seniorům po výkonech, při kterých se nikomu nic nestalo, takže záchranáři nemuseli zasahovat, přišel velmi k chuti oběd ve formě řízku s chlebem, který pořadatel přivezl za seniory na stadion. Odpoledne pak senioři strávili odpočinkem i prohlídkou města.

Středa byla věnována kulturním a historickým památkám města Olomouce i okolí. Počasí však nepřálo, pršelo a byl vítr po celý den. Všichni však očekávali s napětím večer, kdy byly slavnostně vyhlášeny výsledky soutěžení. V družstvech si pohár za 1. místo odvezl kraj Plzeňský. Kraj Vysočina se umístil na 11. místě z 19 družstev. V jednotlivcích Vysočina získala 4 medaile, pan Milan Váňa zlatou medaili v bolloballu, pan Karel Toufar zlatou medaili v běhu na 70 m a stříbrnou medaili v golf smagu, paní Jana Malcová bronzovou medaili v bolloballu. Všem oceněným předával medaile a diplomy osobně premiér ČR Andrej Babiš a hejtman Olomouckého kraje Ladislav Oklešťka. Po vyhodnocení a předání pamětních medailí i malých dárků pro všechny zúčastněné, následovala volná zábava s tancem. Na seniorech nebyla znát žádná únava jak při tanci, tak i zpěvu. Výborná nálada provázela celý večer do pozdních hodin.

Ve čtvrtek po snídani se účastníci rozloučili a odjížděli do svých domovů, plni dojmů, nových přátelství i slibu shledání na IV. hrách, které budou v roce 2019 v Českých Budějovicích. Cílem těchto her není pokoření rekordů, ale setkání seniorů, pohyb a zábava i snaha překonat sám sebe. Všem organizátorům RSČR a ředitelce her i městu Olomouc patří velké poděkování za úspěšné zvládnutí i organizaci her.

                                                                                            Jana Reichertová

 ———————————————————————————————————————-

Sportovní odpoledne seniorů.

Na atletickém stadionu TJ Jiskra Humpolec se dne 29. 5. 2018 od 14.00 hodin uskutečnil již 4. ročník „Sportovního odpoledne seniorů“, který pořádal výbor Seniorů ČR v Humpolci ve spolupráci s oddílem atletiky TJ jiskra zastoupeném Miroslavem Krpálkem, třídou studentů 2. A pod vedením Mgr. Zity Vodové z Gymnázia dr. A. Hrdličky i MÚ Humpolec. Tento ročník je výjimečný tím, že byl zahrnut do oslav 100 let výročí vzniku Československa v Humpolci. Již od 13.00 hodin vládl na stadionu čilý ruch, muselo se vše připravit na různé disciplíny, této práce se zhostili na jedničku studenti a studentky z gymnázia, připravili celkem 9 stanovišť např. střelbu na branku, hod kriketovým míčkem, běh s raketou a míčkem, překážkovou dráhu, hod oštěpem, jízdu na koloběžkách, šipky, hod míčem na cíl. Přípravu běhu štafety zajistil M. Krpálek. O půl druhé přiházely děvčata a ženy, aby se připravily na svá vystoupení. V té době se začala plnit i tribuna soutěživých seniorů i diváků, kterých se sešlo na 90 i přesto, že teplota dosahovala přes 26 stupňů. Někteří senioři přicházeli i v doprovodu svých vnuků a vnuček. Každý z přítomných u prezentace obdržel kartu s jednotlivými disciplínami. Ve 14.00 hodin bylo sportovní odpoledne zahájeno přivítáním všech přítomných a provedeno seznámení s programem odpoledne. Na plochu napochodovaly mažoretky v modrém oblečení ze SVČ v Humpolci a předvedly své vystoupení, které se moc líbilo. Své taneční vystoupení dvou country tanců předvedla i skupina seniorek, které si říkají „Prima ženský“. Po tomto úvodu se připravili muži i ženy na běh se štafetou. Štafeta se běžela na počest 100 let výročí Československa, a to ženy symbolicky 1918 m a muži 2018 m, každý v úseku 50m. Mezi seniory byl velký zájem o běh, který odstartoval tajemník MÚ Humpolec Mgr. Jiří Fiala, který si též zaběhl 50 m. Všichni běžci se na památku společně vyfotografovali. Za svůj výkon obdrželi diplom a malý odznak se symbolem Humpolce, který dal zhotovit MÚ Humpolec k tomuto výročí. Byly předány i pamětní pohlednice. Následovaly soutěže na jednotlivých stanovištích, které senioři zvládali s úsměvem a nadšením, zavzpomínali i na své mládí, které jim připomněla jízda na koloběžce. Studenti a studentky se seniorům velmi věnovali a povzbuzovali je při jejich výkonech. Všichni přítomní za svou snahu při odchodu obdrželi diplom i symbolický odznak. V 16.00 hodin byla tato slavnostní sportovní akce ukončena s pocitem dobře prožitého odpoledne, kdy nebyl důležitý výkon, ale setkání seniorů, pohyb a zábava.

                                                                                            Jana  Reichertová

—————————————————————————————————————————————————————– 

Setkání při dechovce.

V pátek 18. 5. 2018 se uskutečnilo v jídelně Zemědělské školy další „Májové setkání“ seniorů, na které vždy přijíždí senioři a muzikanti z města Tábora, se kterými je navázána přátelská spolupráce. Na 140 seniorů z Humpolce i okolí se začalo scházet kolem 14.00 hodiny, aby si zajistili místo u stolu, protože kapacita jídelny je omezená. Přivítání všech přítomných provedla paní J. Šenkýřová, která seznámila seniory s dalšími pořádanými akcemi do září 2018. Následovalo taneční vystoupení „Prima ženských“, které předvedly v premiéře dva country tance, které od ledna tohoto roku začaly nacvičovat pod vedením MuDr. Zorky Trtíkové. Taneční vystoupení se líbilo. Po vystoupení následovala volná zábava spojená se zpěvem a tancem, na který se senioři velmi těšili. Je to jediná příležitost zatancovat si při dechovce mezi přáteli. Po 16.00 hodině následovalo občerstvení a až do 19.00 hodiny se stále tancovalo a zpívalo. Poděkování patří paním kuchařkám, které toto občerstvení připravují. Bylo to další příjemné májové odpoledne seniorů.

                                                                                              Jana Reichertová

  ——————————————————————————————————————————————————————   

P O Z V Á N K A

VÁŽENÍ PŘÁTELÉ POHYBU I DOBRÉ NÁLADY, ZVEME VÁS

NA 4. SPORTOVNÍ HRY SENIORŮ,

které pořádají Senioři ČR ZO Humpolec ve spolupráci s TJ Jiskra Humpolec, Gymnáziem dr. A. Hrdličky a MÚ HUMPOLEC

dne 29. května 2018 od 14,00 hod. na Atletickém stadionu TJ Jiskra Humpolec

Sportovní hry se konají za každého počasí, zahájeny budou vystoupením mažoretek, jsou připraveny různé soutěžní disciplíny, které nejsou náročné. Hry nejsou určeny pouze seniorům, ale i ostatním příznivcům dobré nálady. Vyzkoušíte si zde svou zdatnost i postřeh jako např. hod míčkem na cíl, střelba na branku, jízda na koloběžce, házení kroužků na cíl, šipky, běh s kolečkem, poběží se štafeta mužů a žen na počest 100 let vzniku Československa. Každý účastník obdrží za svůj výkon diplom. Občerstvení není zajištěno.

Srdečně zve výbor Senioři ČR ZO Humpolec.

——————————————————————————————————————————————————————–