SDCR Humpolec

29 Kvě

Sportovní hry 2024

29 Kvě

Sportovní hala se zaplnila seniory

Na čtyřicet seniorů z Humpolce si přišlo dne 28. 5. od 14,00 hodin zasportovat na již 8. sportovní hry, které pro ně připravil výbor Senioři ČR z.s. ZO Humpolec. V tento den byla zatažená obloha a po poledni se spustil déšť, takže se musela zvolit mokrá varianta her, a to přesunutí z atletického stadionu do sportovní haly. Již od 13,00 hodin vládl v hale čilý ruch, musely se nachystat židle a lavičky, aby se mohli senioři posadit, připravilo se náčiní a občerstvení, muselo se nachystat ozvučení haly. Po půl druhé přicházeli první návštěvníci, mezi nimi i studenti a studentky kvarty z gymnázia dr. Aleše Hrdličky v Humpolci s paní učitelkou Alenou Voplakalovou, kteří přišli pomoci na stanoviště k disciplínám. Tato spolupráce s gymnáziem vznikla již v roce 2018. Při vstupu každý senior obdržel kartičku s deseti disciplínami, se kterou pak obcházel stanoviště a studenti do nich zapisovali splněné úkoly. Hry zahájila předsedkyně paní Hana Havelková, která všechny přítomné přivítala a popřála hodně úspěchů i zábavy při sportování. Předala slovo panu místostarostovi Martinu Hendrychovi, který také všechny pozdravil a popřál pěkné sportovní zážitky i ocenil to, že se taková akce pro seniory koná. Poděkoval člence výboru za zorganizování těchto her a předal kytičku. Po zahájení nastoupily mažoretky ze SVČ, které svým tanečním vystoupením roztleskaly publikum. Vystoupení se líbilo, děvčata obdržela diplom a sladkou odměnu. Poté se slova ujala paní Jana Reichertová, která seznámila s průběhem her i vyzvala přítomné k malému rozcvičení těla, aby byly podány co nejlepší výkony. Senioři se rozešli po skupinkách na jednotlivá stanoviště, kde jim velmi ochotně studenti vysvětlili, jak danou disciplínu zvládnout. Soutěžilo se v těchto disciplínách házení kroužků na cíl, šipky, kuželky, běh s raketou a míčkem, střelba na branku, hod oštěpem, hod míčem na koš, hra möllky, hod míčkem na cíl, lukostřelba. Na těchto stanovištích byla za výkon předána studenty i sladká odměna. Velmi oblíbená mezi seniory je lukostřelba, kterou si zde mohli vyzkoušet pod odborným vedením pana Václava Kaliny, předsedy oddílu. Mezi seniory byly klienti ze SeneCury Senior Centra i z ASTRY, kteří se na zkoušku své zdatnosti velmi těšili i si ji pěkně užili. Někteří byli i se svými chodítky a holemi, ale ani to jim nevadilo a s velkým zápalem se snažili o co nejlepší výsledky. Pro seniory bylo zajištěno i malé občerstvení v podobě bagetky a neperlivé vody, kterou obdrželi zdarma. Bagetky, které velmi chutnaly, připravili studenti v rámci svého odborného výcviku oboru kuchař ze Střední školy informatiky a cestovního ruchu. Tato škola i v rámci odborného výcviku studentů učebního oboru reprodukční grafik navrhla a vytiskla pozvánky na akci, též diplomy pro děvčata a dospělé. Po zvládnutí všech deseti disciplín každý ze seniorů obdržel diplom za aktivní účast.

Na toto sportovní odpoledne zavítala i redaktorka ČRo rádia Vysočina paní Tereza Pešoutová, která zde natočila reportáž, ta byla odvysílána hned druhý den dopoledne. Kolem 16,00 hodiny byly hry ukončeny s dobrým pocitem, že se opět podařilo propojit dvě generace seniorů a studentů. Nechyběla ani společná fotografie všech 20 studentů a studentek s paní učitelkou, kteří také obdrželi diplom za aktivní účast a bagetku na posilnění. Za zdárný průběh akce patří poděkování vedení škol, studentům a studentkám, paní Vlaďce Štaubrtové, paní Haně Havelkové za ozvučení haly i fotografie, výboru seniorů i TJ Jiskra Humpolec za propůjčení sportovní haly. Celá akce byla zdokumentována panem Jaroslavem Moučkou a najdete ji na stránkách www.sdcrhumpolec.cz. Jana Reichertová

14 Kvě

Zájezd do Prahy 27.4.2024

9 Kvě

Za poznáním a kulturou do Brna 7.5.2024

9 Kvě

Za poznáním a kulturou do Prahy a Brna

V sobotu dne 27. 4. se autobusem vydalo 49 seniorů na první výlet z Humpolce do Prahy za poznáním a kulturou. První zastávkou bylo Hlavní nádraží, a to zrekonstruované prostory historické Fantovy budovy postavené v letech 1901 až 1909. Krásné secesní sály i kavárna slouží nyní kulturním a společenským událostem, též komentovaným prohlídkám těchto prostor. Je zde k vidění i pozlacený státní znak první republiky z let 1918 až 1920, který zde byl umístěn na počest příjezdu prezidenta T.G. Masaryka z exilu. Komentovaná prohlídka se všem moc líbila a nechyběly ani snímky na památku těchto krásných prostor. Po prohlídce se senioři procházkou za slunečného a teplého dne vydali Jeruzalémskou ulicí, kde prošli kolem krásné Jeruzalémské synagogy, nejmladší a zároveň největší v Praze. Senovážnou ulicí se dostali k ČNB Na Příkopě, kde v Návštěvnickém centru a historickém trezoru shlédli výstavu Lidé a peníze, kde se dozvěděli plno zajímavých věcí z historie i současnosti naší měny. Je zde k vidění i největší tepaná zlatá mince v Evropě, vážící přes 130 kg. Senioři si mohli také potěžkat v ruce zlatou cihlu. Přišel čas oběda, takže se většina vydala posilnit do blízkého Paladia. Před 14,00 hodinou již všichni seděli na svých místech v divadle Hybernia, kde shlédli muzikál Zpívání v dešti. Krásné melodie a výkony zpěváků, herců i tanečníků se všem moc líbily. V 17,00 hodin po prožitém dnu v Praze se senioři vydali na zpáteční cestu do Humpolce. Zájezd připravily p. Ježková, Reichertová.

Druhý výlet do Brna za poznáním se uskutečnil dne 7. 5. a to za deštivého počasí po celý den, 52 seniorům to však náladu nepokazilo, a tak se sešli ráno s deštníky u pošty v Humpolci. Po bezproblémové cestě po dálnici do Brna byl první zastávkou hrad Špilberk, který pochází ze 13. století. Zde senioři navštívili kasematy, které byli vybudovány v roce 1742 a sloužily jako úkryt vojenské posádce i skladování potravin a vojenských potřeb. Od roku 1783 se kasematy začali používat jako vězení pro nejhorší zločince rakouských a českých zemí. Ponuré prostory, kterými senioři procházeli s průvodkyní přes hodinu, působily na všechny s respektem. Po skončení této prohlídky se vydali s deštníky pěšky k další dominantě města, katedrále sv. Petra a Pavla, kterou si se zájmem prohlédli i trochu v lavicích odpočinuli. Poté se přemístili na náměstí Svobody, zde po rozchodu se každý šel občerstvit, aby načerpal sílu na další program. Po obědové pauze se pokračovalo ke kostelu sv. Jakuba, kde je pod ním umístěna 2. největší kostnice v Evropě, je zde až 50 tisíc kosterních pozůstatků. Po výkladu a prohlídce se senioři vydali na autobusové nádraží, odkud je autobus odvezl na poslední cíl výletu, a to vodojemy na Žlutém kopci. Tyto mysteriózní podzemní katedrály, které byly vybudovány pro potřeby zásoby vody pro obyvatele města, měly objem více než 30 milionů litrů a v provozu byly až do roku 1997. První cihlový vodojem pochází z roku 1874, má rozměr 45 x 45 m, druhý z roku 1894 s rozměry 35 x 55 m byl v té době největší podzemní stavbou v Brně. Třetí vodojem je z roku 1917 a tvoří ho dvě vzájemně přiléhající nádrže v rozměrech 35 x 30 m a 45 x 30 m, které podpírá soustava 87 betonových pilířů. Tyto nádrže se vyznačují neuvěřitelně dlouhou ozvěnou. Komentovaná prohlídka těchto prostor byla krásným zakončením výletu v Brně, kde senioři nachodili celkem po městě 8 km.

Zájezd byl velmi dobře připraven studentkami Střední školy informatiky a cestovního ruchu v Humpolci Anastázií Hynštovou a Terezou Těšínskou za pomoci paní učitelky Veroniky Kamešové. Studentky již při cestě do Brna komentovaly místa, kterými se projíždělo i všem seniorům rozdaly knížečky s navštívenými místy v Brně, které samy vyrobily. Senioři jim v závěru cesty za vše poděkovali potleskem i malou sladkou odměnou. Též bylo poděkováno panu řidiči Jiřímu Kochovi za bezvadnou jízdu i Janě Reichertové, která zájezd vedla.

Jana Reichertová

8 Kvě

Mezinárodní den tance 29.4.2024 jsme oslavili přímo na tanečním parketu. Za podpory MAS v Humpolci jsme v Mikádu přivítali malé tanečnice a tanečníky ze souboru paní Evy Eremkové a paní Ivy Bělovské.

8 Kvě

V pátek 26.4.2024 si naše PRIMA HOLKY zatancovaly s předškoláčky z MŠ Na Skalce.

Pohoda a dobrá nálada rozzářila celé Mikádo

6 Kvě

Pozvánka