SDCR Humpolec

18 Úno

Chodíme pro mozek a radost

Stejně jako v uplynulých letech, uskuteční se i letos v měsíci březnu Národní týden trénování paměti. S touto akcí je spojen také aktivizační program Chodíme pro mozek v týdnu od 11. do 17. března, s nímž přišla pražská organizace Právě Teď!. Do tohoto celostátního programu se zapojí letos po celý týden senioři i veřejnost z Humpolce. Počítá se jakákoliv fyzická aktivita. Dne 11. března se sejdou seniorky na svém pravidelném kondičním cvičení od 9,00 – 10,00 hodin pod vedením Evy Eremkové, nebo Aleše Chytila v tělocvičně sokolovny TJ Jiskra Humpolec na Tyršově náměstí. Na tuto cvičební ukázkovou hodinu zveme i další zájemce o pohyb (je nutné vzít obuv na přezutí). Další den 12. března je připravena komentovaná procházka po Horním a Dolním náměstí, též skanzen Zichpil. Tuto akci připravila ve spolupráci s výborem spolku Senioři ČR z.s. Humpolec pro seniory a veřejnost Střední škola informatiky a cestovního ruchu, zájemce provedou studenti této školy. Sraz je v 9,00 hodin na Horním náměstí u Muzea dr. Aleše Hrdličky. Procházka bude zakončena vědomostním kvízem. Ve středu 13. března se do akce zapojí Klub českých turistů odbor Humpolec, který připravil 8-9 km pochod pro své členy a ostatní zájemce. Sraz je v 07,15 u pošty, odjezd autobusu v 07,23 do Lhotic křižovatka, jde se trasa Lhotice, Vitice, Bolechov, Želiv a zpět autobusem ve 12,57 ze zastávky Želiv, klášter, nebo ve 13,00 od zastávky Želiv, restaurace Na Želivce do Humpolce. Na stránkách www.kcthumpolec.cz středeční akce, bude zveřejněno více informací. Ve čtvrtek 14. března zve na svůj 10 km pochod spolek Turisté Humpolec. Sraz v 08,00 hodin na zastávce Stromovka, odtud pěšky na závodiště Dusilov, po cyklostezce kolem rybníku Hadina, přes osadu Hadina do Čejova. Z Čejova přes Budíkov a Malý Budíkov do Kejžlice. Odjezd z Kejžlice do Humpolce autobusem ve 12,55. Pochod vede Josef Sýkora, který zve i ostatní veřejnost. O tomto pochodu se dočtete na www.turiste-humpolec.cz. U obou skupin turistů sledujte i informační skřínky (proti kinu), kam budou tyto informace dány. Poslední den akce v pátek 15. března si mohou zájemkyně o pohyb přijít zatancovat country tance od 9,00 do 10,00 hodin do klubu Mikáda na Havlíčkově náměstí. Pravidelný páteční taneční kroužek 16 žen pořádaný spolkem Senioři ČR Humpolec vede paní Hana Havelková. Při country tanci se za hodinu nachodí stovky kroků. Chůze i fyzická aktivita je pro člověka přirozený pohyb, souvisí velmi úzce i s fungováním mozku i paměti. Protože to, jak mozek funguje, souvisí s fyzickou a mentální kondicí a zdravotním stavem. A právě proto je pohyb v každém věku tak důležitý.

Více informací o celostátní akci, interaktivní mapu míst pochodů atp. najdete na www.pochodpromozek.cz.

Přidejte se k nám a udělejte něco pro své zdraví.

Jana Reichertová

12 Úno

Program „ Senioři ČR“ z.s. ZO Humpolec – BŘEZEN 2024

V úterý 5.3. ve 13 hod. zapisujeme zájemce na zájezd do ND v Praze na „Naši furianti“ a vybíráme 500,- Kč.Divadlo je zajištěno na den 8.6. 2024 od 17,00 hodin, odjezd 14:30 hod od pošty.

ZÁJEZD DO PRAHY DNE 27.4. 2024 Zájemce zveme za kulturou i poznáním 

9,00 hodin komentovaná prohlídka opravených Fantových sálů na Hl. nádraží (1 hodina). Přesun metrem na Náměstí Republiky.

V 11,00 hodin komentovaná prohlídka v ČNB – výstava Lidé a peníze (1 hodina).Tyto prohlídky jsou zdarma (zajistila a vede Reichertová).

Od 12,00 do 13,30 hodin volno na oběd.

Od 14,00 hodin v divadle Hybernia muzikál ZPÍVÁNÍ V DEŠTI (zajistila a vede Ježková). Odjezd z Humpolce v 7,00 hodin od pošty, návrat mezi 18, 00 až 19,00 hodin.

Zápis dne 5. 3. od 13,00 do 14,00 hodin, cena zájezdu 600,- Kč (vstupenka 500,- Kč autobus 100,- Kč).

V úterý 12.3. zve „Škola informatiky a cestovního ruchu“ na komentovanou prohlídku Horního a Dolního náměstí. Sejdeme se v 9:00 hod. před školou na Horním náměstí, procházka je zařazena do celostátní akce „Chodíme pro mozek a radost“, která probíhá ve dnech 11. 3. až 15. 3. 2024.

Ve čtvrtek 14.3. v Mikádu se ve 14,hod. sejdeme na „Přátelském posezení při hudbě“ vstupné dobrovolné.

Ve středu 27.3. nás vedení kina zve na film“ Jak přežít svého muže“ od 9,30 hod., vstupné 70,- Kč.

6 Úno

PROGRAM „SENIOŘI ČR z.s. HUMPOLEC“-ÚNOR 2024

Výborové schůze se konají každé první úterý v měsíci od 14:00 hod. v klubu Mikádo

Dostanete zde informace , členské známky, přihlášky a jiné.

ÚNOR : – V úterý 6.2. v Mikádu od 13,- hod. Vybíráme zálohu na rekondiční pobyt v Sezimově Ústí.

4.000,- Kč ( jedeme 8.6.- 13.6 .2024)

– Ve čtvrtek 15.2. se sejdeme v Mikádu od 14 hod. Na přátelském posezení při hudbě ,

Vstupné dobrovolné ,občerstvení zajištěno.

– Ve středu 28.2. v 9,30 hod. nás zve kino na film „Ostrov“ , vstupné 70,- Kč

Sledujte informační skřínky , budou tam informace o plnění Programu , případných změnách.

Změnu programu si vyhrazujeme.

4 Úno

Činnost spolku SENIOŘI ČR z.s. ZO Humpolec v roce 2023

Spolek, který byl založen v říjnu roku 1990, zajišťuje i v tomto roce 2023 setkávání seniorů, jejich kulturní, společenské i sportovní vyžití. Je tak naplněno heslo spolku Aby nebyl člověk sám. Čtrnáctičlenný výbor pracuje pod dlouhodobým vedením předsedkyně paní Jaroslavy Šenkýřové. Též pracuje tříčlenná revizní komise, která kontroluje výdaje a příjmy spolku. Počet členů spolku se během roku mění jednak ze zdravotních důvodů, nebo úmrtí členů, též přichází senioři vstupující do starobního důchodu. K 31. 12. 2023 je počet členů 347.

Senioři se pravidelně jednou v měsíci od října do května schází v Mikádu na společenském setkání při hudbě, kde při občerstvení se společně pobaví a zazpívají. Celkem se takto sešlo 260 seniorů. V měsíci lednu se koná větší setkání seniorů, a to při výroční členské schůzi, kde se hodnotí činnost v uplynulém roce, spojené s tancem a zpěvem v jídelně České zemědělské akademie, kde je větší prostor. Je zde i kulturní program a podáno občerstvení. V lednu se zúčastnilo 102 seniorů. Toto větší setkání s hudbou a tancem je zde i při oslavě Dne seniorů, které připadá na 1. 10. Letos dne 6. 10. byly pozvány i členky Bílého kruhu bezpečí z Jihlavy, aby zde představily svou činnost. Na obou setkání byla přítomna starostka města Humpolce Alena Štěrbová, přítomno bylo 82 seniorů.

V tomto roce byla organizována čtyřikrát návštěva divadla, a to v divadle na Vinohradech představení Romeo a Julie a Český román, v ND v Praze Naši furianti, v divadle v Pardubicích muzikál Makropulos. Celkem za kulturou vyjelo 174 seniorů.

Dále členové výboru organizovali šest jednodenních zájezdů po Česku. Vyjelo se na Moravu do Jevíčka, Javořických jeskyní, Křtin. Navštívili jsme Polsko Kudova Zdroj i Hrádek u Nechanic, Pardubice zámek, Flóru Kroměříž, Olomouc Pevnost poznání i město, Velké Bílovice a sklípek u Osičků. Po Česku se podívalo celkem 252 seniorů. Uskutečnil se týdenní rekondiční pobyt v Sezimově Ústí, kde bylo 36 seniorů.

Pro seniory byly organizovány i různé přednášky, Jak na chytrý telefon a tablet, beseda s mluvčí policie Jihlava Danou Čírtkovou o bezpečnosti seniorů i různých nástrahách na internetu, trénování paměti, beseda v knihovně o nových knížkách i k výročí 155. narození lékaře Františka Hamzy. Celkem se zúčastnilo 65 seniorů.

Po celý rok 2023 pravidelně v pondělí a středy dopoledne cvičí v TJ Jiskra Humpolec 38 seniorek. V měsíci březnu se zúčastnily se cvičením i celostátní akce Chodíme (cvičíme) pro mozek a radost. Též se zapojili i senioři pochodem na výletech, takže v Humpolci v akci bylo celkem rovných 100 seniorů. Za tuto účast od pražské Rady seniorů spolek obdržel knihu Pošlete vzkaz příběhem. Humpolec se umístil mezi pěti vybranými městy.

Další sportovní akcí bylo v květnu již 7. sportovní odpoledne pro seniory na Atletickém stadionu ve spolupráci s TJ Jiskra Humpolec, gymnáziem dr. Aleše Hrdličky i Střední školou informatiky a cestovního ruchu. Studenti gymnázia pomáhali asi 50 seniorům na jednotlivých stanovištích zvládat dané disciplíny. Studenti školy Informatiky navrhli a zhotovili diplomy, pozvánky i karty s disciplínami, též připravili drobné občerstvení v podobě menších bagetek. Studentky gymnázia natočily rozhovory se seniory, paní Jana Reichertová napsala článek Můj život v pohybu a s tímto se v červnu přihlásili do celostátní soutěže vyhlášené PVZP, která měla název Pošlete vzkaz příběhem, kdy se jednalo o propojení mladé a starší generace. Spolek Senioři, též gymnázium obdrželo Čestné uznání za účast v této soutěži a článek i video (kód) byl vydán v knize Pošlete vzkaz příběhem II, které spolu s dalšími propagačními materiály obdrželi.

Tyto všechny akce jsou zaznamenány v kronice spolku. Zapsala Jana Reichertová