Senioři Humpolec

10 Říj

Humpolečtí senioři slavili

Na osmdesát seniorů z Humpolce a okolí se odpoledne dne 6. října sešlo v jídelně Zemědělské akademie, aby zde oslavili Mezinárodní den seniorů, který připadá na 1. října. Po úvodním přivítání všech přítomných, mezi které byla pozvána starostka města Mgr. Alena Štěrbová i zástupkyně Bílého kruhu bezpečí z Jihlavy paní PhDr. Renáta Tomsová a paní Miluše Stejskalová, následoval kulturní program. Vystoupily žákyně školní družiny ZŠ Hálkova pod vedením vychovatelky Ivy Bělovské se svými tanečky, za které sklidily potlesk a malou odměnu. Po úvodní části bylo slovo předáno paní starostce Mgr. Aleně Štěrbové, která přítomné pozdravila a popřála pěkné odpoledne plné pohody a hlavně hodně zdraví i životní elán všem seniorům. Následovalo předání ocenění Zlatého krajského seniora i květiny paní starostkou, předsedkyni Seniorů ČR z.s. v Humpolci Jaroslavě Šenkýřové, za dlouholetou činnost a práci pro seniory, který obdržela od Rady seniorů kraje Vysočina. Paní Šenkýřová za ocenění poděkovala a seznámila přítomné s programem činnosti do konce roku, též představila novou členku výboru Mgr. Hanu Havelkovou. Slovo bylo předáno paní PhDr. Renátě Tomsové z BKB, která seznámila seniory s jejich činností i pomoci v případě ohrožení, trestné činnosti, odborné sociální poradenství. Společně pak s paní Miluší Stejskalovou předaly všem propagační materiály. Paní Jana Reichertová informovala o obdržení Čestného uznání od Pojišťovny VZP pro humpolecký spolek Seniorů ČR za účast v soutěži Pošlete vzkaz příběhem, které se spolek zúčastnil společně s Gymnáziem dr. A. Hrdličky. Z této soutěže byla vydána kniha se všemi 116 příběhy pod názvem Pošlete vzkaz příběhem II, kterou spolek též obdržel. Je zde možno shlédnout video ze sportovního odpoledne pro seniory, které proběhlo v květnu a které natočily studentky gymnázia. Následovala volná zábava s tancem, zpěvem a dobrým vínkem, kterou příjemně doprovázela skupina hudebníků z Humpolce i z Tábora pod vedením Františka Nováka. Malé občerstvení zpříjemnilo strávené odpoledne mezi přáteli při oslavě svátku seniorů. Jana Reichertová