Senioři Humpolec

10 Lis

Humpolečtí senioři nezahálí

Po letních měsících, kdy většina seniorů zastává funkci hlídacích babiček a dědečků o prázdninách, se opět od měsíce září schází na akcích, které pro ně připravuje výbor Seniorů ČR v Humpolci.

Senioři se schází na pravidelném přátelském posezení při hudbě v Mikádu, též vyjíždí za kulturou i poznáním různých míst v Česku. V měsíci září vyjeli do Pardubic, kde shlédli dopolední představení muzikálu Makropulos, odpoledne se vydali na prohlídku hradu. Další cesta vedla na Moravu do sklípku u Osičků ve Velkých Bílovicích, kde si zazpívali i zatančili při cimbálové muzice. Koncem měsíce se sešli v Mikádu, aby zde potrénovali paměť velmi zábavnou formou.

Hned 1. října oslavili Mezinárodní den seniorů dopoledním shlédnutím filmu Život začíná po stovce a večer si poslechli koncert dechové hudby Mistříňanka, tyto dvě akce pro seniory připravilo městské Infocentrum v Humpolci. Další oslavu dne seniorů připravil výbor Seniorů, a to setkáním v jídelně České zemědělské akademie, kde si opět senioři zatančili a zazpívali při hudbě. Též shlédli taneční vystoupení děvčat ze školní družiny Hálkova. Senioři se v tomto měsíci vydali na další zájezd, a to do Olomouce do Pevnosti poznání i prohlídku kulturních památek města. Sešli se opět na setkání v Mikádu, kde si zazpívali své oblíbené písně při harmonice. Potrénovali si paměť i navštívili místní kino, které pro seniory připravuje dopolední promítání filmů za snížené vstupné.

V sobotu dne 4. 11. se vydali na další zájezd do Prahy Národního divadla na představení hry Ladislava Stroupežnického Naši furianti. Do ND se senioři velmi těšili, protože několik z nich v těchto prostorách ještě nebylo. Před otevřením se setkali s velmi ochotnou mladou manažerkou prodeje vstupenek Wendy Zimmerovou, která hromadné vstupenky zajišťuje. Dostali od ní dárek, několik knižních programů z minulých let, které byly již vyřazeny, ale mohou ještě posloužit jako informace o hercích apod. S paní Wendy si pořídili společnou fotografii. Po otevření vstupu do prostor ND, které na seniory dýchlo svou majestátností, šli se někteří podívat do prostor, kde jsou Základní kameny ND. Poté zaujali svá místa k sezení a kochali se nádhernou výzdobou prostor ND. Představení, ve kterém hráli herci např. František Němec, David Matásek, Ondřej Pavelka, Taťjana Medvecká, Martina Preissová a další, se moc líbilo. Po skončení se vraceli k Jiráskovu mostu, místu nástupu do autobusu, již večerní Prahou. Od Jiráskova mostu přes Vltavu se pokochali krásným pohledem na osvětlený Pražský hrad i Petřínskou rozhlednu. Nasedli do autobusu a plni dojmů se vraceli zpět do Humpolce.

Do konce roku ještě zbývají dvě přátelská setkání při hudbě, to poslední vánoční je i s dárečky. Též dopolední středeční promítání filmů se uskuteční ještě dvakrát.

Humpolečtí senioři opravdu nezahálí, výbor už plánuje akce na příští rok 2024.

Jana Reichertová