Senioři Humpolec

4 Úno

Činnost spolku SENIOŘI ČR z.s. ZO Humpolec v roce 2023

Spolek, který byl založen v říjnu roku 1990, zajišťuje i v tomto roce 2023 setkávání seniorů, jejich kulturní, společenské i sportovní vyžití. Je tak naplněno heslo spolku Aby nebyl člověk sám. Čtrnáctičlenný výbor pracuje pod dlouhodobým vedením předsedkyně paní Jaroslavy Šenkýřové. Též pracuje tříčlenná revizní komise, která kontroluje výdaje a příjmy spolku. Počet členů spolku se během roku mění jednak ze zdravotních důvodů, nebo úmrtí členů, též přichází senioři vstupující do starobního důchodu. K 31. 12. 2023 je počet členů 347.

Senioři se pravidelně jednou v měsíci od října do května schází v Mikádu na společenském setkání při hudbě, kde při občerstvení se společně pobaví a zazpívají. Celkem se takto sešlo 260 seniorů. V měsíci lednu se koná větší setkání seniorů, a to při výroční členské schůzi, kde se hodnotí činnost v uplynulém roce, spojené s tancem a zpěvem v jídelně České zemědělské akademie, kde je větší prostor. Je zde i kulturní program a podáno občerstvení. V lednu se zúčastnilo 102 seniorů. Toto větší setkání s hudbou a tancem je zde i při oslavě Dne seniorů, které připadá na 1. 10. Letos dne 6. 10. byly pozvány i členky Bílého kruhu bezpečí z Jihlavy, aby zde představily svou činnost. Na obou setkání byla přítomna starostka města Humpolce Alena Štěrbová, přítomno bylo 82 seniorů.

V tomto roce byla organizována čtyřikrát návštěva divadla, a to v divadle na Vinohradech představení Romeo a Julie a Český román, v ND v Praze Naši furianti, v divadle v Pardubicích muzikál Makropulos. Celkem za kulturou vyjelo 174 seniorů.

Dále členové výboru organizovali šest jednodenních zájezdů po Česku. Vyjelo se na Moravu do Jevíčka, Javořických jeskyní, Křtin. Navštívili jsme Polsko Kudova Zdroj i Hrádek u Nechanic, Pardubice zámek, Flóru Kroměříž, Olomouc Pevnost poznání i město, Velké Bílovice a sklípek u Osičků. Po Česku se podívalo celkem 252 seniorů. Uskutečnil se týdenní rekondiční pobyt v Sezimově Ústí, kde bylo 36 seniorů.

Pro seniory byly organizovány i různé přednášky, Jak na chytrý telefon a tablet, beseda s mluvčí policie Jihlava Danou Čírtkovou o bezpečnosti seniorů i různých nástrahách na internetu, trénování paměti, beseda v knihovně o nových knížkách i k výročí 155. narození lékaře Františka Hamzy. Celkem se zúčastnilo 65 seniorů.

Po celý rok 2023 pravidelně v pondělí a středy dopoledne cvičí v TJ Jiskra Humpolec 38 seniorek. V měsíci březnu se zúčastnily se cvičením i celostátní akce Chodíme (cvičíme) pro mozek a radost. Též se zapojili i senioři pochodem na výletech, takže v Humpolci v akci bylo celkem rovných 100 seniorů. Za tuto účast od pražské Rady seniorů spolek obdržel knihu Pošlete vzkaz příběhem. Humpolec se umístil mezi pěti vybranými městy.

Další sportovní akcí bylo v květnu již 7. sportovní odpoledne pro seniory na Atletickém stadionu ve spolupráci s TJ Jiskra Humpolec, gymnáziem dr. Aleše Hrdličky i Střední školou informatiky a cestovního ruchu. Studenti gymnázia pomáhali asi 50 seniorům na jednotlivých stanovištích zvládat dané disciplíny. Studenti školy Informatiky navrhli a zhotovili diplomy, pozvánky i karty s disciplínami, též připravili drobné občerstvení v podobě menších bagetek. Studentky gymnázia natočily rozhovory se seniory, paní Jana Reichertová napsala článek Můj život v pohybu a s tímto se v červnu přihlásili do celostátní soutěže vyhlášené PVZP, která měla název Pošlete vzkaz příběhem, kdy se jednalo o propojení mladé a starší generace. Spolek Senioři, též gymnázium obdrželo Čestné uznání za účast v této soutěži a článek i video (kód) byl vydán v knize Pošlete vzkaz příběhem II, které spolu s dalšími propagačními materiály obdrželi.

Tyto všechny akce jsou zaznamenány v kronice spolku. Zapsala Jana Reichertová