Senioři Humpolec

6 Úno

PROGRAM „SENIOŘI ČR z.s. HUMPOLEC“-ÚNOR 2024

Výborové schůze se konají každé první úterý v měsíci od 14:00 hod. v klubu Mikádo

Dostanete zde informace , členské známky, přihlášky a jiné.

ÚNOR : – V úterý 6.2. v Mikádu od 13,- hod. Vybíráme zálohu na rekondiční pobyt v Sezimově Ústí.

4.000,- Kč ( jedeme 8.6.- 13.6 .2024)

– Ve čtvrtek 15.2. se sejdeme v Mikádu od 14 hod. Na přátelském posezení při hudbě ,

Vstupné dobrovolné ,občerstvení zajištěno.

– Ve středu 28.2. v 9,30 hod. nás zve kino na film „Ostrov“ , vstupné 70,- Kč

Sledujte informační skřínky , budou tam informace o plnění Programu , případných změnách.

Změnu programu si vyhrazujeme.