SDCR Humpolec

24 Bře

Akce Chodíme pro mozek a radost se vydařila

Tak jako každý rok, proběhl i v tomto roce 2023 v měsíci březnu Národní týden trénování paměti. S touto akcí byl spojen i aktivizační program Chodíme pro mozek a radost v týdnu od 13. – 19. března, s kterým přišla pražská organizace Právě Teď!, (www.prave-ted-ops.cz.). Do tohoto celostátního programu se zapojilo celkem 100 seniorů z Humpolce. Počítala se jakákoliv fyzická aktivita. Dne 13. března se sešly seniorky na svém pravidelném kondičním cvičení od 9,00 – 10,00 hodin pod vedením Evy Eremkové v tělocvičně TJ Jiskra Humpolec. Na tuto cvičební ukázkovou hodinu přišly i další zájemkyně o cvičení. Celkem 28 žen si cvičení velmi užilo, panovala zde pozitivní nálada. Fotodokumentaci pořídila paní Lucie Záhorská. Další akce proběhla ve čtvrtek 16. března a to jednodenním výletem 47 seniorů z.s. Senioři ČR Humpolec , kteří navštívili město Jevíčko, jeskyně v Javoříčku, které byly spojeny s 5 km pochodem. Celkem senioři ušli 235 km. Po pochodu se vydali do Křtin, kde navštívili kostel s komentovanou prohlídkou. Výlet připravil a vedl pan Ladislav Joukl, zdokumentoval pan Jaroslav Moučka. Další fotografie a článek lze shlédnout na www.sdcrhumpolec.cz. Dne 16. března se v mrazivém ránu uskutečnil i pochod 25 turistů z.s. Turisté Humpolec, kteří odjeli do Zruče nad Sázavou, poté do Chabeřic, kde absolvovali 8 km pochod Chabeřickými skálami. Celkem nachodili 200 km. Pochod připravil a vedl pan Milan Šíma, fotografie nafotila paní Alena Lejtnarová. O tomto pochodu se více dočtete na www.turiste-humpolec.cz. Na Vysočině se zapojily pouze města Humpolec a Chotěboř. Chůze i fyzická aktivita je pro člověka přirozený pohyb, souvisí velmi úzce i s fungováním mozku i paměti. Protože to, jak mozek funguje, souvisí s fyzickou a mentální kondicí a zdravotním stavem. A právě proto je pohyb i v seniorském věku tak důležitý.

Jana Reichertová

20 Bře

Senioři z Humpolce se vydali na výlet.

V rámci akce Trénování paměti-chodíme pro mozek a radost, jsme se vydali na výlet na Moravu. Dne 16.3.2023 se vydalo 47 seniorů z Humpolce do Jevíčka do firmy CZEK BLEJS,kde se vyrábějí holicí čepelky.Vedoucí provozu nás podrobně seznámil s celou výrobou. Čepelky se ze 2/3 vyrábějí na vývoz,nejvíce do Afriky, ale také třeba na Filipíny a do severských zemí. Každá země má jiné požadavky např. na ostrost,sílu apod.
Potom jsme jeli do Javoříčka, Prohlédli jsme si krásné Javořické jeskyně-jsou zde vidět úžasné přírodou vytvořené útvary připomínající postavy,oblaky,záclony-nejtenčí a barevné a jiné unikáty. V jeskyních také přespávají v zimě netopýři .
Kvůli různým dopravním okolnostem jsme obědvali až v 16h. Potom jsme se podívali ještě do krásného,ale hodně studeného poutního kostela P.Marie ve Křtinách. Po výkladu o historii zdejšího místa,nákupu upomínkových předmětů jsme si poslechli krásnou Zvonkohru,kde jsou největší zvony ve střední Evropě.
Vrátili jsme se domů pozdě, unaveni,ale šťastni,co jsme za 1 den stihli vidět.
Děkujeme vedoucímu p. Jouklovi za organizaci a těšíme se na další výlet.

Zapsala M. Kopecká

14 Bře

Cvičení pro mozek a radost seniorek v sokolovně TJ Jiskra Humpolec dne 13.3. 2023

20 Úno

Jednodenní výlet

16.3. je plánovaný výlet do Jevíčka, Javoříčka a Křtin. Odjezd v 06,30 hodin od pošty. Platba 500,- Kč a zápis se uskuteční 21. 2. od 13,00 – 14,00 hodin. V ceně je i zajištěn oběd.   Vedoucí pan Joukl.                                                                            

11 Úno

Program na únor 2023

Program na měsíc únor

Dne 3. 2. se odjelo v 7,30 hodin pod vedením paní Ježkové do divadla na Vinohradech do Prahy na ,,Romea a Julii“. Divadlo se líbilo a paní Ježková zajistila další představení na 5. 4. od 09,30 hodin na představení ,,Český román““. Pojede se v 7,00 hodin od pošty, zápis dne 14. 2. od 13,00 – 14,00 hodin. Vybírá se 200,- Kč na osobu za vstupenku, paní Ježková, Malá.

Dne 14. 2. se uskuteční odpolední čaje od 14,00 hodin v Mikádu, hudba zajištěna, hrát bude paní Machiánová na harmoniku. Prezence a víno paní Šenkýřová, prodej známek paní Loskotová, občerstvení zajistí paní Ježová, Malá.

Dne 22. 2. v kině od 09,30 hodin bude promítnut film ,, Hádkovi“ vstupné 60,- Kč.

7 Úno

Pozvánka na zájezd

 UPOZORNĚNÍ !!!!!!!!!!!!

VE STŘEDU 16.11.2022  13:00 – 14:00 hod, V MIKÁDU   ZAPISUJEME ZÁJEMCE

O KOMENTOVANOU  PROHLÍDKU PRAŽSKÉHO HRADU

 PLÁNOVANOU NA 8.12.2022

 PODMÍNKA VEDENÍ HRADU – VĚK 70 LET A VÍCE.

  PŘINESTE SEBOU OBČANSKÝ PRŮKAZ.

  PLATÍME DOPRAVU 400,- Kč

                                                                 Výlet na Safari

V ranních hodinách dne 8.září 2022 se u pošty v Humpolci scházeli senioři spolku Senioři ČR, aby zde nasedli do autobusu a vydali se do svého cíle cesty a to ZOO a Safari ve Dvoře Králové. Byl to první výlet po prázdninách, na který se už většina seniorů těšila. Cesta ubíhala všem celkem rychle, neboť si měli po prázdninách co vyprávět. V 10,00 hodin dorazili na místo. Obava z počasí, se kterou ráno vyjížděli, se rozplynula, svítilo sluníčko. Po zakoupení vstupenek vedoucím zájezdu panem Jaroslavem Moučkou a sdělení informací o průběhu dne, se senioři rozešli po skupinkách na prohlídku prostor ZOO. Zahrada je velmi rozsáhlá, takže byla potřeba mapka s místy jednotlivých pavilonů. Setkali se např. se slony, hrochy, žirafy, lamy, surikaty, gorily i malými opičkami, ptáky různých druhů. Navštívili pavilon plazů i pestrobarevných rybiček. V půl jedné nasedli do připravených otevřených vozů tažených traktorem a vydali se na hodinovou komentovanou prohlídku rozsáhlých prostor safari. Vyprávění pana řidiče o zvířatech i různých příbězích bylo velmi poutavé. Zde spatřili volně žijící zvířata, např. zebry, jeleny, laně atd. Nakonec projeli nebezpečný úsek, kde volně žijí lvi. Senioři využili svých mobilů a pořídili si plno fotografií na památku. Fotografie pořídil i pan Jaroslav Moučka a přidal na stránky spolku, kde si je můžete prohlédnout. O půl třetí se obloha zatáhla a začalo pršet, proto se senioři vydali na zpáteční cestu. Přesto se výlet vydařil a vedoucímu zájezdu patří velké poděkování.

Jana Reichertová

 Pozvánka na zájezd.

Senioři Humpolec pořádají 8. září 2022 , zájezd na safari do Dvora Králového. Cena je 400 Kč. Nelze zajistit oběd.

Odjezd je v 7:00hod od pošty.Předpokládaný příjezd v 17:30 hod.

Zápis a zaplacení je 9.srpna ve 14:00 hod.v klubovně seniorů v Mikádu.

SRDEČNĚ ZVE VÝBOR SENIOŘI ČR

_____________________________________________________________________________________________________________

POZVÁNKA NA ZÁJEZD DO STÁTNÍ OPERY

V PRAZE

V ÚTERÝ DNE 21. 6. 2022 OD 14,00 – 15,00 HODIN V MIKÁDU ZAPISUJEME A VYBÍRÁME 800,- KČ (50% sleva pro seniory) NA OPERETU

,,PLES V HOTELU SAVOY‘‘

DO STÁTNÍ OPERY V PRAZE, KTERÝ SE USKUTEČNÍ V SOBOTU DNE 15. 10. 2022 OD 19,00 HODIN.

ODJEZD BUDE UPŘESNĚN V MĚSÍCI ŘÍJNU.

SRDEČNĚ ZVE VÝBOR SENIOŘI ČR

 ____________________________________________________________________________________________________________

Propršený výlet seniorů

Od měsíce března, kdy se humpolečtí senioři mohli po covidové pauze opět setkávat, se vydalo 36 seniorů dne 25. 5. 2022 na výlet do Národního hřebčína a zámku v Kladrubech nad Labem. Odpoledne pak do Chrámu sv. Barbory v Kutné Hoře. Odjezd byl ráno za deštivého počasí, bohužel se počasí ovlivnit nedá, ale náladu seniorům to nepokazilo. Výlet pečlivě připravila paní Marie Kopecká, která však onemocněla, takže úlohu vedoucího zájezdu převzal Jaroslav Moučka. Ze zájezdu se kvůli onemocnění odhlásilo dalších 5 seniorů. 

Do Kladrub nad Labem jsme přijeli na půl desátou, prohlídka začala v deset hodin. Rozdělili jsme se na dvě skupiny, první vedla paní Reichertová, druhou pan Moučka. První skupina začala prohlídkou zámku s průvodcem, druhá skupina prohlídkou stájí s průvodkyní. Zámkem nás provázel příjemný pan průvodce, který obšírně pohovořil o historii zámku, jeho majitelích. Jedni z majitelů byli Pernštejnové, kteří zde založili oboru pro chov koní. Posléze byl vybudován hřebčín, který byl povýšen na hřebčín dvorní. Od 17.století se zde specializovali na chov ceremoniálních kočárových koní určených výhradně pro potřeby vídeňského císařského dvora. Nyní se zde chovají starokladrubské koně bílé a černé barvy a probíhá zde výcvik ceremoniálních kočárových koní. Hřebčín je zapsán na Seznam světového dědictví UNESCO. Jsou zde rozsáhlé zámecké zahrady, pastviny, louky, aleje. Národní hřebčín je jedním z nejstarších hřebčínem ve světě.

Po prohlídce zámku jsme se vystřídali s druhou skupinou a vstoupili do vzorně uklizených stájí. Probíhala zde praktická výuka děvčat ze zemědělského učiliště, které se o koně a úklid ve stájích, kromě stálých zaměstnanců, dobře starají. Prohlédli jsme si několik krásných ustájených koní, byly mezi nimi i filmové hvězdy, které si zahrály v několika filmech. Byl zde filmován i seriál Cirkus Humberto. Většina koní byla však na pastvě. Senioři si tyto krásné koně fotili. Jelikož zde stále pršelo, nemohli jsme shlédnout žádný výcvik koní. Neprošli jsme ani kočárovnu, která byla také naplánovaná, ale vzhledem k tomu, že se zde na sobotu chystala velká akce, ukázka jízdy kočárů s koňmi, byla kočárovna prázdná.

Návštěvu hřebčína jsme zakončili ve zdejším příjemném bistru, kde pro nás byl připraven velmi chutný oběd. Po obědě nechybělo dobře vychlazené pivo i kávička se zákuskem.

Ve 13,00 hodin jsme odjeli do Kutné Hory, kde nás čekala prohlídka Chrámu sv. Barbory, který je také zapsán na Seznamu světového dědictví UNESCO. Tato prohlídka byla bez průvodce, takže si jí senioři prohlíželi po skupinkách. Tento chrám se začal stavět na konci 14.století. Byl stavěn po vzoru velkých francouzských katedrál. Dodnes tak můžeme žasnout nad dovedností našich předků. Po projití všech spodních prostor chrámu se někteří vydali po 84 schodech do ochozu a mohli sledovat shora celý chrám.

V 15,00 hodin jsme se vydali na cestu k domovu, kde nás v Humpolci o půl páté přivítalo nakonec sluníčko. Byl to další pěkný výlet seniorů vedený a zdokumentovaný panem Jaroslavem Moučkou. Poděkování patří i panu řidiči Pavlu Kamešovi, který nás bezpečně dovezl zpět. Jana Reichertová

UPOZORNĚNÍ

ODJEZD DO SEZIMOVA ÚSTÍ PRO PŘIHLÁŠENÉ ÚČASTNÍKY

JE VE STŘEDU 1. ČERVNA 2022

VE 14,00 HODIN OD POŠTY.

VŠEM PŘEJEME PŘÍJEMNÝ POBYT

    Výlet do Prahy 17.3.2022.

    Seniorům z Humpolce se už stýskalo po výletech. Vyrazili jsme do Prahy. Na Hlavním nádraží jsme si prohlédli sošku p.Nicholase Wintona-angličana,který v r.1939 odvezl z Československa do Anglie 669 židovských dětí,které tím zachránil před koncentračními tábory. Poté jsme se přesunuli do Národního muzea,kde jsme se pokochali historickými i téměř současnými věcmi,od nejmenších mořských živočichů,brouků,ptáků až po obrovská zvířata. Přes popisy různých historických událostí,bust význačných osob,až po velké sochy státníků, spisovatelů a dalších významných osob našich dějin. Vydali jsme se i do prosklené kupole,ze které je krásný pohled na velkou část Prahy. Po procházce po Václavském náměstí a skromném obědě jsme navštívili ještě muzeum Alfonse Muchy. Ujali se nás 2 průvodkyně,které nám podrobně vyprávěli o samotném malíři, jeho životě a představili nám v malém jeho dílo. A.Mucha se narodil r.1860 v Ivančicích u Brna.  Kreslil již jako malý chlapec-vystaveny jsou jeho kresby už v 8 letech. Od 19 let žil a kreslil střídavě ve Vídni,Paříži,v Praze i v Americe. Oženil se ve 49 letech,vzal si svou mladičkou lásku Marušku Chytilovou,kterou rád kreslil a vychovali spolu 2 děti. Talent po něm zdědila dcera,syn se stal spisovatelem a překladatelem. Alfons zemřel 14.7. 1939 v Praze. Rádi jsme se vrátili domů. Za organizaci děkujeme p.Ladislavu Jouklovi. 

Marie Kopecká

———————————————————————————

Výlet na Broumovsko a okolí 13.6.-17.6.2019.

Dne 13.6. vyjelo 42 humpoleckých seniorů na 2. turnus zájezdu do Broumova a Kladského pomezí.

Program  jsme měli nabitý  a tak jsme vyrazili ráno již v 5,30 hod

   . Naší první zastávkou byla nejkrásnější přehrada v  České republice -Les Království.Snad  každého z nás okouzlila nejen  pseudogotickým architektonickým provedením  arch.Valečka ,ale i pohledem na svěží zeleň okolní přírody. . Je až s podivem,že vodní  dílo i elektrárna ze začátku 20. století vydrželo bez větších oprav až do dnešních dní. 

      Poté ,co jsme se pokochali  romantickou nádherou  , jsme pokračovali k dalšímu bodu naší trasy- Hospitálu Kuks

Zde jsme si prohlédli interiéry  hospitálu,který byl vystavěn hrabětem Fr. Ant.Šporkem v letech 1692 – 1724  jako špitál pro vysloužilé vojáky, barokní lékárnu “ U granátového jablka “ se sbírkou originálních lékárenských stojatek a několika původních obřích hmoždížů , v lapidáriu galerii   originálů 24 alegorických soch Matyáše  Bernarda Brauna – 12 ctností a 12 neřestí,mohli jsme nahlédnout do krásně upravené bylinkové zahrady a nakonec jsme si prohlédli i šporkovskou hrobku s ostatky členů hraběcí rodiny.

       Blížilo se poledne a s ním i oběd v restauraci “ Hlavní stráž “ v Josefově. Samotné město Josefov, které bylo celou svojí historií spojené s armádou, po odchodu  vojáků jen pomalu začíná znovu ožívat.My jsem se tam tedy  dlouho nezdržovali a odjeli jsme dál do Opočna,kde nás čekala jednak výborná káva a zákusek či zmrzlina,ale také prohlídka nádherného opočenského zámku. Otud už jsme to neměli daleko do Broumova,kde jsme byli po celou dobu zájezdu ubytovaní v hotelu Praha.

       Následující ráno se k nám připojil průvodce pan Košňar a vyrazili jsme do polského příhraničí. Během dvou dnů jsme stihli navštívit nádherný klášter v Křešově- “ Evropskou perlu baroka “ , zámek Ksiaz- jeden z největších a nejkrásnějších zámků Polska,  město Svídnice ,nazývané  “ Malý Krakov “  ,s jedním ze dvou dochovaných protestantských  Kostelů Míru  , katedrálou sv.Stanislava a Václava a historickou radnicí s vyhlídkovou věží. Dále jsme si prošli baziliku svaté matky boží ve Vambeřicích a protilehlou kalvárii, Minieuroland v Klodsku, japonskou zahradu v Jarkově a dvě lázeňská města – Polanica a Kudova Zdroj.Cestou jsme podjížděli Levínský viadukt- významnou technickou památku , jeden z největších v Evropě.Dvoudenní putování s panem Košňarem jsme zakončili na Hvězdě- kaple ve tvaru hvězdy , dílo otce a syna Dientzenhofferů s nádherným rozhledem po okolních kopcích. V sousední  restauraci “ Chata Hvězda “ ,vystavěné nákladem broumovského opata Rottera v.r. 1855 , jsme se občerstvili a poté vrátili  zpět do Broumova.Zde jsme již poděkovali našemu panu průvodci a rozloučili se.

        Další den jsme ráno vyjeli do Náchoda, po prohlídce zámku jsme si dali  oběd na Jiráskově chatě na Dobrošově, vystoupali jsme na rozhlednu, pokochali se krásným okolím a prostředím chaty z dílny

 arch.Jurkoviče a odjeli dále na zámek v Novém Městě nad Metují.Do večera bylo ještě daleko,tak jsme čas do večeře využili na prohlídku mlýna „Dřevíček “ v nedalekém Stárkově.

          Pondělí bylo posledním dnem našeho zájezdu. Dopoledne jsme strávili v Broumově.Prohlédli jsme si hřbitovní kostelík, což je nejstarší dřevěný kostel ve střední Evropě a poté broumovský klášter, ve kterém je unikátní replika turínského plátna a mnoho dalších zajímavostí. Odjezd z Broumova nám trochu zkomplikovala dopravní nehoda na výpadovce, kvůli které jsme cca hodinu strávili na parkovišti.Náladu čekání  snad nikomu nepokazilo a o to více chutnal opožděný oběd – skvělá svíčková v restauraci “ U generála Laudona“ v Pěkově.

        Posledním bodem našeho programu byl výšlap na horu Ostaš v Polických skalách.Zvládla jej většina výletníků a odměnou jim byly dechberoucí výhledy do kraje.Tím jsme se rozloučili s Broumovskem a vydali se na cestu domů.

        Díky našemu řidiči, p.Kamešovi ,jsme kolem půl osmé v  pořádku dorazili do Humpolce, za což mu patří velký dík.

Zora Trtíková

———————————————————————————————————————-

11.5.2019 zájezd do Vídně.

 Objednali jsme si krásné počasí a vyrazili jsme tentokrát do zahraničí. Vzali jsme si s sebou průvodkyni paní prof.Váňovou.Jeli jsme přes Jihlavu a Znojmo a paní profesorka nás po cestě upozornila na spoustu zajímavostí téměř v každém městečku i v samotné Vídni. Cesta rychle ubíhala a v 10 hodin jsme byli ve Vídni u krásného zámku Schonbrunn. Vešli jsme do velikého nádvoří a pokračovali do rozlehlého parku. Zde bylo co obdivovat-zajímavé rostliny,Samsonova kašna,krásně udržované cesty a květinové záhony. Škoda,že nebyla ještě rozkvetlá krásná rozália a jiné druhy trvalek. Po prohlídce nás autobus převezl do historického centra Vídně. Pokračovali jsme pěšky okolo císařského hradu Hofburg,Lidovou zahradou s Marií Terezií,kolem Vídeňské radnice a Parlamentu,které se opravují. Cestou k Přírodovědnému a Uměleckohistorickému muzeujsme viděli jak  chovatelé vedou asi  10 krásných bílých Lipicánů na výcvik. Cílem naší cesty bylo Přírodovědné muzeum.Zde  ve 3 poschodích bylo opět co prohlížet. Jsou zde vystaveny sbírky různých minerálů,meteoritů drahých kovů z celého světa. Dále je zde kytice poseta různými drahými kameny,kterou dostala Marie Terezie od svého manžela apod. V dalším poschodí jsou sbírky živočichů od nejmenších brouků,plazů a ptáků až po obrovská zvířata např.medvědi,tygři,mořští živočichové apod. V 17 hod.jsme  se vydali na zpáteční cestu.  Domů jsme dorazili unavení,ale šťastní a plni nových zážitků. Velké díky patří paní prof.Váňové, panu řidiči Pavlu Kamešovi a všem zůčastněným za dochvilnost..                                                                       Tak zas někdy příště se těší                                      Kopecká Marie

 —————————————————————————————————————————————–

                                                              Zájezd do Prahy

Za jarního slunečného dne 25. 4. 2019 se skupina 42 seniorů z Humpolce a okolí vydala na zájezd pod vedením pana Ladislava Joukla do Prahy a to Muzea policie a do Šestajovic, kde navštívila čokoládovnu a svíčkárnu. Z Humpolce vyjeli raději dříve vzhledem k častým kolonám na dálnici a tak se mohli před otevřením muzea od 10, 00 hodin, pokochat z hradeb na Karlově pohledem na Vyšehrad, Nuselské údolí i bývalý Palác Kultury. Prohlídka Muzea policie, které sídlí v areálu augustiniánského kláštera založeného roku 1350 českým králem a pozdějším římským císařem Karlem IV., začala v zahradě, kde je dopravní hřiště a několik exponátů technického rázu např. aut různého policejního typu, helikoptéra, lodě atd. Po prohlídce zahrady se seniorů ujala paní průvodkyně a hodinu a půl  provázela a vyprávěla o historii vývoje bezpečnostních sborů až po dnešní dobu, prošli několik sálů, kde je seznámila s historií dopravní služby, kriminalistiky a speciálních policejních složek. Bylo se opravdu na co dívat, vyprávění bylo velmi poutavé a zajímavé. Někteří senioři si sály prohlédli sami a tak zvládli před odjezdem kávičku ve venkovní restauraci. Autobusem se pak vydali na další cíl zájezdu a to do Šestajovic, kde byl zajištěn oběd i další prohlídka. Po krátkém hledání se našla ta správná restaurace, na kterou se již senioři těšili, neboť jim trochu vyhládlo. Dobrá polévka s domácími nudlemi i výpečky se zelím a knedlíky všem chutnali. Po obědě navštívili firmu ,,Rodas‘‘ českou čokoládovnu a svíčkárnu, která byla založena v roce 1990. Po výkladu o zpracování kakaových bobů obdržel každý bílé čokoládové srdíčko, které si podle své fantazie mohl vybarvit různou čokoládovou barvou, po uschnutí bylo srdíčko dáno do krabičky. Po skupinkách přešli senioři ke stolu, kde byla připravena mléčná čokoláda, která se nalila na připravené zlaté mističky a ochutila podle svého, buď oříšky, kokosem, jahodou, malinou atd..  Zde byla možnost zakoupit si další čokoládové výrobky pro svá vnoučata. Přešlo se do svíčkárny, kde shlédli na obrazovce výrobu svíček i jejich barvení. Každý pak obdržel dvě bílé svíčky, které si podle svého vkusu obarvil v barvách, nebylo snadné udělat je krásně barevné. Další skupinka si plnila sáček různou mořskou solí do koupele, nakonec formičkou vykrojili mýdlo. Též zde byla možnost zakoupit si různé výrobky např. svíčky různě veliké a barevné, mýdla, soli do koupele. Senioři se pěkně zabavili a svými výrobky, které si odvezli domů, se pochlubili svým rodinám. Po dobré kávě si ještě prohlédli venkovní minifarmu s hospodářskými zvířátky a vydali se na cestu do Humpolce, kam je v pořádku v 18,30 hodin dovezl pan Pavel Kameš. Poděkování patří jemu i panu Jouklovi, byl to pěkný výlet za krásného slunečného jarního počasí. 

                                                                                                  Jana Reichertová.                                                                         

—————————————————————————————————————————————————-

Upozornění!

Pro velký zájem o výlet na Broumovsko je možné uspořádat v termínu 13. – 17. června 2019. druhý turnus.

Zájemci se mohou hlásit 6.12. ve 13.00 v klubu.

Kultura i zábava.

Po pátečním Dnu české státnosti se ve slunečné sobotě dne 29. 9. 2018 vydala skupina 31 seniorů z Humpolce a okolí za kulturou i zábavou. Cesta vedla přes Pelhřimov do Telče, města, které bylo v roce 1992 zapsáno na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. Městu dominuje renesanční zámek a náměstí, které od roku 1339 vlastnil rod pánů z Hradce, druhý nejmocnější rod 16. století na pomezí Čech a Moravy. Zásluhou především Zachariáše z Hradce se původně vodní pevnost s gotickým hradem změnila v půvabné renesanční město. Prolínají se zde stavební skvosty z prostředí církevního, měšťanského a šlechtického, památky gotické, renesanční i barokní, ale i románské či klasicistní. Po projití zámeckým parkem si senioři se zájmem prohlédli zámek v doprovodu sympatické slečny průvodkyně. Potom se vydali na procházku městem a obdivovali krásu náměstí. Zbyla chvilka i na posezení při dobré kávě. Cesta pokračovala od 13,00 hodin do Moravských Budějovic, kde v příjemném prostředí restaurace poobědvali. Odtud se vydali na poslední cíl cesty a to vinného sklípku ,,U Otíka‘‘ v Sedlšovicích u Znojma. Majitel sklepa všechny přivítal a popřál dobrou zábavu při vínečku. Ve sklepním prostoru kde stáčí víno, nabídl ochutnávku 5 druhů vín, z kterého si mohl každý vybrat podle své chuti, toto víno pak dostal v litrovém džbánku nebo lahvi ke konzumaci. Jelikož majitel nezajišťuje občerstvení, tohoto úkolu se zhostily ženy z Krasoňova, které vše nakoupily a v malém prostoru kuchyňky připravily. Každý měl obložený talíř, výborný chléb i další dobroty, které k vínu patří. Později byla nabídnuta i klobása, ale tu si mnozí odváželi v balíčku s chlebem domů, protože byli již dostatečně nasyceni. Ke sklípku patří nejen dobré pití, jídlo, ale i hudba, zpěv, tanec a hlavně dobrá nálada. Tohoto úkolu se zhostili na výbornou pan Jaroslav Moučka, hrál na bicí, pan František Novák a Josef Kváš na heligonky. O dobrou náladu se pak postarali všichni přítomní senioři, kteří si s chutí zazpívali i zatančili. Byla to další vydařená akce výboru Senioři ČR Humpolec, kterou připravil pan Jaroslav Moučka. Poděkování patří nejen jemu, ale i ženám z Krasoňova za přípravu občerstvení, muzikantům za navození dobré nálady i panu řidiči Pavlu Kamešovi, který dovezl seniory s písničkou před půlnocí zpět do Humpolce.

                                                                                                       Jana Reichertová.

23.září 2017 v 7:30 se 47 Humpoleckých seniorů  vydalo na jednodenní výlet.                                                                  

 První zastávka byla na hradě Roštejn.                                                                                                      Po hradě nás prováděla a s historií seznámila pečlivá průvodkyně. Pozdně gotický hrad, který se zvedá na skalnatém vrchu ve výšce 677 v romantické krajině Javořických vrchů u vsi Doupě, byl vybudován pány z Hradce v první polovině 14. století. Jeho název odpovídá erbu rodiny, zlaté pětilisté růži – původní označení hradu bylo německé  Rosenstein  (růžový kámen), později Roštýn. V 70. letech 16. století nechal hrad přestavět Zachariáš z Hradce v duchu renesance na lovecký hrádek obklopený rozlehlou oborou. Dalšími majiteli byli Slavatové z Chlumu a Košumberka, Lichtenštejnové z Kastelkornu a Podstatští z Lichtenštejna. V roce 1915 hrad vyhořel. Zásadní opravy začaly až v roce 1958. Část hradu byla pro veřejnost otevřena v roce 1969. Po dalších opravách byly ostatní interiery na dnešní trase zpřístupněny v roce 1982. 

Od hradu Roštejn jsme zamířili do Znojma ,kde jsme v penzionu Eden chutně poobědvali.

Další zastávkou bylo Znojemské podzemí.                                                                                            Zde si hlavně urostlejší jedinci museli dávat v  nízkých chodbách pozor, aby si na památku neodnesli bouli. Opět nás prováděla šikovná dívčina ,která k zajímavému výkladu o historii,  přidala i různé pověsti.       Znojemské podzemí patří k unikátním historickým památkám nejen v České Republice, ale i v rámci střední Evropy.  Jedná se o systém podzemních chodeb a sklepů, který je dlouhý téměř 27 km a má až 4 patra.  Ze dvou v podzemí nalezených letopočtů dnes lze předpokládat, že počátek budování chodeb spadá do přelomu 14. a 15. století. Každý z obytných domů měl podzemní prostory, sloužící patrně k hospodářským účelům. Středověké Znojmo bylo město bohaté jednak svou polohou, která zaručovala dobrou úrodu chutného vína i ostatních zemědělských produktů, jednak tím, že leželo na důležité obchodní cestě a bylo proto význačným obchodním střediskem. Pro vhodné uložení zboží byly tedy podzemní chodby po všech směrech výhodné. 

Posledním bodem programu byla návštěva sklípku ,,u Koníčka,,.                                                             Zde jsme ochutnali 10 druhů vín. Začali jsme vínem suchým a postupně přecházeli na vína polosladká. Ke každému koštu se nám dostalo odborného výkladu. Součástí bylo i drobné pohoštění. Ke zpěvu a i tanci   nám zahráli tři harmonikáři. Škoda jen, že jsme museli v 19:00 zábavu ukončit.

V pořádku jsme se všichni vrátili domů, za což patří dík i řidiči  panu Kamešovi.

                                                                                  Jaroslav Moučka

ÚČASTNÍCI ZÁJEZDU – senioři z Humpolce druhá skupina.

                     28.6.-2.7.2017

Jako každý rok i letos se vydali ve dvou skupinách humpolečtí senioři za poznáním naší vlasti a to za krásami Západních Čech Karlovarského kraje. Druhá skupina, která odjela 28. 6. 2017 pod vedením pana Jindřicha Ehrlicha, byla ubytována v Lázních Kynžvart v příjemném hotelu Hubertus. Cestou na západ  navštívili hrad a zámek Bečov nad Teplou, který je především znám relikviářem sv. Maura, který je druhou nejcennější zlatnickou památkou na našem území. Během prohlídky se seznámili s historií této unikátní památky i její objevení v roce 1985, po té v potemnělé trezorní místnosti, kde zněla chrámová hudba si tento skvost prohlédli. V Zámecké restauraci si pochutnali na dobrém obědě. Další zastávkou byl klášter Premonstrátů v Teplé. Zde se prošli po rozsáhlém parku s rybníkem a prohlédli zrestaurovanou vnitřní část kláštera s výkladem. Po prohlídce se vydali do Lázní Kynžvart, kde v příjemném hotelu s milou obsluhou byli po pět dní ubytováni. Druhý den se probudili do deštivého dne, ale na náladě to znát nebylo. Jelo se směr Německo, v Chebu přistoupil pan Walter Dotzauer, průvodce, který skupinu provázel po tři dny. První zastávkou bylo největší porcelánové muzeum v Hohenbergu, kde shlédli výrobky z porcelánu, hodně postaviček i zvířátek. Okresní město Selb je městem porcelánu, po červené stezce se dostali do středu města, prošli nejdražší keramickou uličkou, která je zhotovena z 55 000 ks dlaždiček a ocitli se na náměstí Martina Luthera u krásné keramické kašny. Je zde k vidění i porcelánová mapa města, největší porcelánová konvice, kam se vejde přes 3 000 porcí kávy. Na radnici shlédli zvonkohru z 22 porcelánových zvonků, která se rozeznívá v liché hodiny od 11,00 hodin do 17,00 hodin. Ve městě je pořádáno množství slavností i největší bleší trh porcelánu v Evropě. Někteří si poseděli v kavárně Ludwig s česky mluvící majitelkou, která uvařila výbornou kávu a přidala domácí koláče. Tuto kavárnu před lety navštívil i zpěvák Karel Gott, který je s majitelkou vyfotografován a fotografie visí na čestném místě v kavárně. Po občerstvení navštívili největší prodejnu porcelánu, kde si zakoupili dárky pro sebe i své blízké. Po návratu do Čech se stavěli v Novém Drahově na ukázce výroby keramiky rodiny Wernerových, která má tradici. Čtvrtek byl deštivý den, ale nikomu to nevadilo, bylo co obdivovat. Přes Mariánské Lázně se vrátili do přechodného domova, kde je čekala večeře. V pátek ráno byla slunečná obloha, jelo se opět směr Německo a to na vrch, kde stojí kostel Svaté Trojice Kappl, který je 3 km od Waldsassenu,  z kterého je krásný výhled až do okolí Chebu. Klášterní město  přivítalo výzdobou a přípravou na slavnost. Zde si prohlédli klášterní baziliku, jeden z nejvýznamnějších barokních kostelů Bavorska, který má délku 82 m, pod chrámovou lodí se nachází největší kostelní a klášterní hrobka v Německu. Návštěvou vesnice Konnersreuth, kde je rodný dům blahoslavené Terezie Neumann ukončili pobyt v Německu. Na oběd se vrátili do Čech a to do Hrozňatova, kde v restauraci Štekrův Mlýn poobědvali. Po obědě se vydali pěšky k poutnímu místu Maria Loreto, kde se setkávají čeští a němečtí občané. V pozdních odpoledních hodinách se vrátili na hotel, kde je čekala večeře. V sobotním slunném dnu vyjeli na prohlídku Františkových Lázní, dnes naposledy s panem průvodcem. Prošli se po lázeňské třídě, krásnými upravenými parky, shlédli vystoupení dechové hudby a mažoretek, navštívili sošku Františka. Byl čas i na posezení při kávě. Před polednem jeli do 6 km vzdáleného městečka Skalná, kde se nachází jeden z nejstarších a nejzachovalejších románských středověkých sídel v Česku, vodní hrad Vildštejn. V jeho hradních prostorách je zřízena stylová restaurace, kde si pochutnali na dobrém obědě, pak se rozjeli na poslední dnešní cíl, do města Chebu. Toto město je známo především dobovými domy zvanými Špalíček. Na náměstí Krále Jiřího z Poděbrad si poslechli jeden z posledních výkladů pana průvodce a vydali se na Chebský hrad s Černou věží, který si prohlédli. Dnes přálo počasí a tak posezení u Špalíčku s dobrou italskou zmrzlinou nemělo chybu. Při zpáteční cestě přes Františkovy Lázně se rozloučil průvodce Walter Dotzauer, který  po tři dny skupinu provázel,  poděkovali mu a předali malou pozornost. Sobotní večeře salát s řízkem a zákuskem, byla od hotelu pozorností na rozloučenou. Každý večer po malém odpočinku po večeři, se scházeli od 20,00 hodin v salonku v hotelu, kde při harmonice, na kterou hrál pan Jindřich Ehrlich a trumpetě, na kterou hrál pan Jaroslav Hloušek si pěkně zazpívali české písničky. Po 22,00 hodině se rozcházeli do svých pokojů a plni dojmů z každého dne usínali. Poslední sobotní sezení při písničce si zpestřili i soutěží s balonky, která měla u přítomných 22 seniorů úspěch. Také se vytvořila skupina mažoretek, která za pár minut nacvičila své vystoupení, místo obvyklých hůlek, vystoupila s ramínky. Všichni se dobře pobavili a to je smysl těchto setkání, být dobře naladěni. Sobotní večer se protáhl až do 23,00 hodiny. Ráno seniory probudilo opět sluníčko, po snídani sbaleni opouštěli hotel, rozloučili se s majitelkou a poděkovali za příjemné ubytování i milou obsluhu. Čekala je  prohlídka zámku Kynžvart, který byl zapsán na seznam Evropského dědictví a patří mezi atraktivní turistické cíle. Prohlídka se velmi líbila. Další cíl cesty byly Mariánské Lázně. Krásné lázeňské město s kolonádou a zpívající fontánou, kterou shlédli v 11,00 a ve 13,00 hodin. Zde se skupina rozdělila, jedna si užívala lázeňského sluníčka na lavičkách a procházkách po kolonádě, druhá skupina se vydala na Krakonoše, kam se svezla kabinkovou lanovkou a zde navštívila park Boheminium s miniaturami známých hradů a zámků i dalších staveb např. Ještěd, Kamenný most v Písku, hora Říp, Lužná s vláčky, hrad Karlštejn, Bezděz, zámek Červená Lhota, Bečov a mnoho dalších. Po prohlídce se sjelo lanovkou zpět a po shlédnutí další zpívající fontány, nákupu lázeňských oplatek se jelo na poslední místo zájezdu a to do Chodové Plané, kde v restauraci Ve Skále, která je unikátním skalním labyrintem osm set let starých pivovarských sklepů si pochutnali na Plánské svíčkové a zapili přírodním kvasnicovým pivem čepovaným přímo z ležáckých sudů skalního sklepa. Byla to krásná tečka za vydařeným 5 denním zájezdem, po kterém se všichni vrátili v 19,00 hodin ve zdraví, pohodě a plni dojmů i zážitků zpět do Humpolce. Poděkování patří především panu Jindřichu Ehrlichovi za vzorně naplánovaný a vedený zájezd, též průvodci panu Walteru Dotzauerovi, který skupinu po tři dny provázel po Německu, Františkových Lázní i Chebu, zodpovídal dotazy a hlavně komentoval vše,  co je v těchto místech  zajímavého. Poděkování patří i panu Zdeňku Rejnkovi za precizní řízení autobusu i po velmi úzkých silničkách, kterými se často projíždělo a za to, že nás dovezl v pořádku zpět. Nemalou pochvalu si zaslouží i samotní senioři, kteří byli velmi ukázněni a dodržovali stanovené časy odjezdů autobusu, zkrátka byla to dobrá parta účastníků zájezdu, na který budou rádi vzpomínat.

                                                                                                                                                                                                                                                                       Jana Reichertová

 

 

                     Výlet první skupiny Humpoleckých seniorů                                              20.6.-25.6.2017.

1. den: V úterý 2O.6.2O17  v 6.3O h ráno odjíždíme z Humpolce směr Karlovy Vary.Máme zase štěstí -D1 nám dovoluje téměř plynulou jízdu. V 1O.3Oh vcházíme do muzea Becherovky. Čeká na nás průvodkyně, vypráví o historii výroby našeho nejznámějšího likéru. Protože už více než 2O9 let je výroba likéru tajemstvím, pozve nás na projekci filmu, který nám některá tajemství výroby tohoto magického likéru odhalí. Po prohlídce muzea a filmu dostáváme 3 druhy tohoto likéru ochutnat. Tím jsme se s Becherovkou rozloučili. Po dobrém obědě se vydáváme do naší největší porcelánky THUN do Nová Role.  Pan průvodce nás seznámil s celou výrobou porcelánového nádobí. Podívali jsme se také i do muzea této výroby. Zaměstnávají zde 37O lidí. Po této exkurzi (je strašné vedro) už odjíždíme do hotelu Zátiší u Františkových Lázní. Po ubytování máme zde jako i každý další den chutnou večeři včetně polévky a různých salátů a ovoce.                                                                              

 2. den: Ve středu po snídani vyjíždíme do Německa-Bavorska. Po pár kilometrech zastavujeme na poutním místě ve Waldsassenu. Je zde téměř na samotě  krásný katolický poutní kostel Nejsvětější Trojice a je otevřen. Je to velice zajímavá a překrásná historická  stavba se třemi stejnými  kulatými věžemi, takže ze všech světových stran skýtá stejný pohled. Je nádherně zdobený i uvnitř. Poté jsme ještě zastavili ve městě Wadsassenu,kde jsme navštívili ještě větší historickou stavbu- Baziliku sv.Jana Evangelisty a Nanebevzetí P.Marie. Po obědě jedeme do Přírodní rezervace SOOS u Frant.Lázní (437m.n.m.). Vidíme zde zajímavé přírodní úkazy. MOFETY-probublávají zde bahenní sopky a vyvěrají různé minerální prameny,vidíme solné usazeniny(je sucho),rašeliniště jsou také suchá. U vchodu jsme navštívili muzeum, kde je expozice ptáků, hmyzu, obojživelníků a savců, které se zde také vyskytují v přírodě.

3.den:

Ve čtvrtek jedeme do lázeňského městečka Kynžvart. V blízkosti městečka si prohlédneme zámek,který je pevně spjat s významným šlechtickým rodem Metternichů-sídlo muže,který utvářel Evropu a porazil Napoleona. V bohatě zásobených knihovnách se zde nacházejí odborné knihy z přírodovědných a humanitních oborů,další vzácná díla evropské kosmologické a astronomické literatury z 15.-17.století. Knihovny obsahují téměř 37 000 svazků knih,které dokládají vyspělost renesanční vědy i z doby Rudolfa II.

Dopoledne jsme ještě navštívili pivovar v Chodové Plané-Chodovar. Říká se mu také pivovar Ve skále. Mladý průvodce nás provedl celou výrobou a nakonec nám točil na nádvoří u kašny jejich pivo 11st. Mají ve znaku psa,který nalezl pramen vody,ze kterého dodnes pivo vaří.

Po obědě jedeme do Mariánských Lázní. Zde si projdeme krásnou kolonádu,počkáme na krásné představení Zpívající fontány(škoda,že tu nejsme večer-viděli bychom to barevně). Nakoupíme dalších pár upomínkových dárků a jedeme na večeři.

4.den:

V pátek po snídani vyrážíme do premonstrátského kláštera v Teplé. Je to rozsáhlý areál,založený šlechticem Hroznatou koncem 12.stol. Od té doby tu prakticky přebývá komunita řeholníků, kteří působí také jako faráři v okolí. Barokní klášterní budova slouží jako zázemí pro kulturně vzdělávací centrum Hroznatova akademie. S průvodkyní jsme prošli hlavní část hlavní klášterní budovy,která je už zrekonstruovaná. Prošli jsme všemi patry budovy,byty p.opata,jeho hostů a další pokoje pro obyvatele,klášterní jídelnu,kapitulní síň ap. Některé budovy se opravují(včetně kostela),některé na opravu teprve čekají. Někde jsou opraveny krásné původní malby a obrazy. Dříve v klášteře žilo i 200 řeholníků,dnes jich je zde pouze 6.

  Další skvost,který jsme dopoledne navštívili byl zámek v Bečově nad Teplou. Zdejší expozice představuje trendy aristokratického bydlení18.-19.století,dochované původní interiéry-kaple a knihovny. Nejzajímavější  je ovšem Relikviář sv.Maura. Je to druhá nejcennější zlatnická památka na území České republiky. Patří mezi relikviáře domečkového či tumbového typu-ukázka středověkých zlatnických technik. Toto dílo má nevyčíslitelnou hodnotu. V závěru prohlídky je návštěva trezorové místnosti,kde je relikviář umístěn. Je to jeden z nejsilnějších zážitků. Nedaleko zámku v“ Hradní Baště“jsme poobědvali a odpočinkově se prošli kolem říčky Teplá do malé botanické zahrady. Po silných dopoledních zážitcích jsme si odpočinuli v krásné přírodě a vrátili se do hotelu.

 5.den:

V sobotu po snídani se opět vydáváme na hrad. Tentokrát do Chebu. Tento hrad je unikátem mezi českými hrady s ojedinělou ukázkou štaufské falce,která vznikla koncem 12.stol.rozšířením a přestavbou původního hradu za císaře Fridricha I. Barbarossy. Je to opět unikát na našem území. Zajímavá je původní patrová kaple sv.Eduarda a Uršuly-13.stol.-poklad štaufské gotiky. Dále obranná Černá věž ze sopečného tufu. Hranatá věž 9x9m je vysoká 18.5m. Na nádvoří a v podzemí jsou vystaveny některé původní zbraně-některé jsou ale napodobeniny. Od hradu jsme prošli na historické náměstí Krále Jiřího z Poděbrad,kde stojí hlavní symbol chebské architektury-Špalíček. Je to komplex 11 kupeckých domů z 15.století. Z Chebu jsme se vrátili do hotelu Zátiší na oběd a odpočinek. 

Odpoledne jsme měli volné a většina nás ho strávila ve Františkových Lázních. Jeli jsme na prohlídku zajímavostí místním vláčkem. Viděli jsme rozsáhlé parky,některé lázeňské domy,kolonádu ap. Dokoupili jsme oplatky domů,občerstvili se v kavárně a vydali se pěšky do hotelu. Někteří strávili odpoledne v největším Aquaforu v záp.Čechách. Po večeři jsme si opět zazpívali při harmonice,poděkovali p.řidiči P. Kamešovi za bezpečnou jízdu,paní vedoucí zájezdu Alence Tiché za organizaci a pevné nervy a rozloučili jsme se.

6.den:

V neděli dopoledne jsme ještě navštívili celoročně otevřený hrad v Lokti. Největší zajímavostí je zde originál části loketského meteoritu-jednoho z nejstarších na světě. Jsou zde ukázky navrácených původních sbírek,výstava porcelánu z okolních továren, různé ukázky historických zbraní,obrazů,map a plastik. Nástěnné malby z 15.stol.znázorňující pohled za hradby a do zahrad. V podzemí 26m vysoké věže je loketský drak.

Po obědě máme ještě prohlídku Karlových Varů s místní průvodkyní. Starší paní přestože zdůrazňuje,že je rodačka z K.Varů si často nemůže vzpomenout na česká slova. Obešli jsme přesto většinu zajímavostí-všechny kolonády,parky,některé z četných kostelů a hlavně některé ze 16 léčivých pramenů. Nejznámější vřídlo se ovšem opravuje. U hotelu Imperiál bylo velmi rušno-vrcholily přípravy na Letní Filmový festival. U hotelu PUPP jsme nasedli na městský autobus,projeli se ještě po kopcích a po té už do našeho autobusu a výlet končí. Unaveni,ale šťastni jedeme domů. Tak snad zase za rok.

                                                                                                              Kopecká Marie

Cesty humpoleckých seniorů za poznáváním naší vlasti

Začátkem června jsme odjížděli ve dvou skupinách na šestidenní zájezd do Beskyd a na Ostravsko. Cestou jsme se zastavili na barokním hřbitově ve Střílkách, na významném poutním místě Velehradě a ma zámku Vizovice. Navečer jsme se ubytovali v hotelu Charbulák ve Starých Humrech (osada Grúň) a odtud jsme denně vyjížděli.
Postupně jsme navštívili zámek Kunín, Žerotínský zámek v Novém Jíčíně s muzeem klobouků a zámek ve Frýdku-Místku. Viděli jsme zříceninu hradu Hukvaldy, ve městě Štramberk věž Trúbu a jeskyni Šipku. Podívali jsme se do moderní haly na výrobu piva Radegast v Nošovicích, do Technického muzea Tatra Kopřivnice, do cvičné štoly Dolu Paskov u Frýdku-Místku, do objektu Národní technické památky v Dolní oblasti Vítkovice.
V Ostravě jsme vyjeli na nejvyšší radniční věž v republice – 85.6 m. Na Černé louce jsme procházeli výstavištěm MINIUNI (modely významných budov evropských měst, hradu, zámků a stavby Divů starověku).
Dny nám rychle ubíhaly a bylo tu loučení a odjezd. Cestou jsme se ještě zastavili v barokní bazilice na Svatém Kopečku u Olomouce a na hradě Bouzov. A pak už jsme dojeli domů bohatší o mnoho pěkných zážitků. Děkujeme všem organizátorům a doufáme, že příští rok poznáme zase další zajímavá místa naší vlasti.

M.Machalická, sdcr Humpolec

Výlet za poznáním naší vlasti

Za nepříliš příznivého počasí  jsme se vypravili za poznáváním dalšího města – Kutné Hory. 16.10. vyjelo 49 seniorů do kdysi druhého nejdůležitějšího města České země. S navštěvovanými objekty a jejich historií nás seznamovala průvodkyně.
Nejprve jsme navštívili katedrálu Nanebevzetí Panny Marie a Jana Křtitele v Sedleci, unikátní památku UNESCO.Je to bývalý cisterciácký klášterní kostel z 12. stol. Po jeho zničení byla během 30 let vystavěna nová gotická katedrála, pětilodní bazilika, poté byla husity spolu s klášterem vypálena a opuštěna, obnovena byla až na konci 17. století J.B.Santinim.
Po prohlídce chrámu jsme přešli ke hřbitovnímu kostelu Všech svatých z konce 14. století. Výzdoba podzemní kaple – kostnice je tvořena z lidských ostatků 40 tisíc zemřelých místních i z dalekého okolí, rovněž i z obětí epidemií.Poloslepý mnich je začátkem 16. stol. seskládal do velkých pyramid. Unikátní výzdoba z lidských kostí pochází z 19. století.
Autobusem jsme se přesunuli k další památce UNESCO , k chrámu sv. Barbory – patronky horníků. Jedná se o pětilodní gotickou katedrálu, jejíž stavba započala před koncem 14. stol., ale práce byly definitivně zastaveny v 16. stol. pro nedostatek peněz a nedostavěný kostel byl uzavřen provizorní zdí (prvním projektantem se stal Jan Parléř, později Matěj Rejsek a Benedikt Rejt). Po zrušení jezuitského řádu katedrála chátrala, zrestaurována byla ve 20. století.
Po prohlídce jsme procházeli kolem Jezuitské koleje vystavěné v polovině 17. stol. Cesta je vyzdobena sochami a z hradeb je pěkný rozhled na město, údolí a na nově upravené vinice ve svahu. Došli jsme ke Kamenné kašně. Je to bohatě zdobený dvanáctiboký hranol z konce  15. století. Byla sem přiváděna voda dřevěným potrubím a sloužila jako rezervoár pitné vody. Je také památkou UNESCO.
Celí zkřehlí jsme pokračovali k další památce – Morovému sloupu. Vznikl začátkem 18. stol. jako reakce na morovou epidemii. Je to jehlan se sochou P. Marie Immaculaty, před pilíři jsou sochy havířů.
Naše poslední zastávka byla ve Vlašském dvoře. Je to uzavřený komplex budov, který sloužil dříve jako královská mincovna (počátkem 15. stol  byl oblíbeným místem krále Václava IV. – Dekret kutnohorský). Součástí prohlídky byl obrazový záznam práce razičů mincí, ukázka zařízení a expozice mincovnictví.
Po prohlídce jsme odešli na oběd, pak přešli přes hlavní náměstí, nasedli do autobusu a zamířili k domovu. V Kutné Hoře by bylo ještě mnoho památek k vidění, ale to zase až někdy jindy.
Díky vedoucímu L. Jouklovi za zorganizování zájezdu.

M.Machalická

Výlet za památkami Jindřichohradecka

Dne 21.6.2012 Svaz důchodců Humpolec pořádal jednodenní výlet do Jindřichova Hradce, Červené Lhoty, Deštné a Mnichu.
První navštívenou památkou byl hrad a zámek v  Jindřichově Hradci. Prohlídka začala v Černé kuchyni, kde vařívalo 12  kuchařů pro celé osazenstvo zámku. Jako zajímavost jsme se dozvěděli, že jednou za rok, na  Zelený čtvrtek se zde rozdávala chudým sladká kaše. Tradice trvala od 14. do 17. stol., kdy byla zrušena, protože vyšlo najevo, že si pro kaši chodí mimo chudých také zámožní měšťané.
Zámek založili páni z Hradce počátkem 13.stol. a vlastnili ho až do roku 1604. Dalšími majiteli byli Slavatové 1604 – 1693  a Černínové, kteří zde byli až do roku 1945. V roce 1993 byla ukončena náročná rekonstrukce, trvající bezmála dvacet let.
Prohlídku jsme začali v klasicistních pokojích, nádherný byl Pokoj smyslů a také některé vzácné kusy nábytku, např. renesanční skříň, ložnice Adama II. aj. Prohlídka končila za zvuku violoncella návštěvou bohatě zdobeného Rondelu, který byl určen k pořádání koncertů a plesů, ale byl bohužel značně devastován, protože tam byl sklad a posléze konírna. Oprava byla značně nákladná.
V městském muzeu jsme si prohlédli ve výstavních sálech různé historické zajímavosti  jako např. sbírku šicích strojů, nástrojů různých řemesel a síň Emy Destinové. Vrcholem exponátů tohoto muzea je lidový mechanický betlém, vyrobený během šedesáti let  Tomášem Krýzou. Měří 17 m na délku a obsahuje 1398 figurek lidí a zvířat, z nichž se 133 pohybuje.
Po dobrém obědě jsme pokračovali v cestě na zámek Červená Lhota. Původně zde stála tvrz a ve 14. stol. došlo k přestavbě v renesančním slohu. První patro je zpřístupněné jako zámecká expozice představující autentický byt posledních majitelů knížat Schönburg-Hartenstein. Kromě krásně zařízených místností jsme zde mohli vidět vzácné obrazy. Největší divácký ohlas má na zámku tradičně podobizna vévodkyně Markéty, řečené Pyskaté, která byla provdaná za Jindřicha, mladšího bratra Karla IV. Zámek byl v r. 1946  předán státu a sídlila zde dětská ozdravovna. Až v r. 1949 bylo obnoveno interiérové zařízení a zámek byl zpřístupněn veřejnosti.
Další zastávkou bylo Provaznické muzeum Karla Klika v Deštné. Seznámili jsme se s technologií výroby provaznického zboží a vyslechli nářky průvodce, jak z 242 provaznických dílen zbyly jen 2.
Poslední zastávkou byl Památník partyzánů v Mnichu u Kamenice nad Lipou.
Děkujeme panu Jouklovi, který byl vedoucí zájezdu a budeme na tento pěkně prožitý den vzpomínat.

 
Oldřich Štěpán

Humpolečtí senioři cestují za poznáváním vlasti 

Humpolečtí senioři se tentokrát vydali na Východní Moravu  ve dvou šestidenních termínech: 22.5. a 29.5. Naší základnou byla Kroměříž,  odkud jsme vyjížděli do dalších míst.

   Prohlídce Kroměříže – Hanáckých Athén – jsme věnovali hodně času. Město leží na řece Moravě, je proslulé arcibiskupským zámkem, Podzámeckou a květnou zahradou. Květná zahradaZámek a zahrady jsou zapsány na Listině světového a kulturního dědictví UNESCO. Prošli jsme  i několik náměstí a kostelů.

   A hodně jsme cestovali:

   Absolvovali jsme prohlídku zámku Buchlovice , Chropyně , rozsáhlého hradu Helfštýn , poutních míst Velehrad a Sv. Hostýn , Mohyly míru u Slavkova – památníku obětem bitvy „Tří císařů“ .Zámek Buchlovice

     Na vlastní oči jsme také viděli výrobu nových a rekonstrukci poškozených historických gobelínů v manufaktuře ve Valašském Meziříčí, práci dělnic při výrobě vánočních skleněných ozdob v družstvu IRISA ve Vsetíně, jednu z největších zvonařských dílen Tomášková – Ditrichová, ochutnali jsme slivovici v a.s. R.Jelínek ve Vizovicích .

   Byli jsme v Rožnově p.Radhoštěm ve Valašském muzeu v přírodě a v obuvnickém muzeu ve Zlíně. Poslední den jsme se ještě procházeli po ZOO ve Zlíně-Lešné.

   Zájezd se nám všem líbil a jsme vděčni  organizátorům –Aleně Tiché a Ladislavu Jouklovi a všem ostatním,  kteří se podíleli na dobré náladě.Zájezd

Milada Machalická

                                                                                                                                       Foto Jaroslava Šenkýřová

 

 

Zámky, v kterých zněla a zní hudba

Velmi povedeným zájezdem, který pořádal SDCR Humpolec 15.9.2011, byla návštěva Památníku Bible kralické a dvou zámků – Náměšti nad Oslavou a Jaroměřic nad Rokytnou.

První zastávkou dopoledne byl Památník Bible kralické. Jde o unikátní překlad Bible, který byl vytištěn mezi r. 1579 až 1594 v tiskárně v Kralicích. Tiskárnu provozovala Jednota bratrská. Paní průvodkyně nám popsala jedinečnost tohoto počinu a ve vitrínách jsme si mohli prohlédnout jednotlivé exempláře tiskárny.

Za krásného podzimního počasí jsme se vydali na nedaleký zámek Náměštˇ nad Oslavou. Za současnou podobu zámku vděčíme Janu st. ze Žerotína, který přestavěl hrad z r. 1578 po vzoru italských renesančních staveb. První prostor, který jsme navštívili, byla kaple sv. Václava s barokními oltáři. Pozoruhodná je zámecká knihovna, která čítá 16 000 svazků, ale z toho jen 10 českých. V těchto nádherných prostorách se pořádají koncerty vážné i folkové hudby. Do r. 1945 zámek patřil rodu Hauqwitzů, poté sloužil jako letní sídlo prezidenta Beneše. Pozoruhodné jsou sály , které jsou vyzdobeny tapisériemi např. Amorův sál, sál Síly, Davidův sál apod. Zajímavá byla i pracovna prezidenta Beneše, zámecké ložnice a hudební salon, v kterém se konají dodnes komorní koncerty. V přízemí vedle knihovny je muzeum telefonní a světelné techniky a elektrifikace vůbec.

Po dobrém obědě v Jaroměřicích nad Rokytnou jsme před prohlídkou zámku obdivovali zámecké zahrady s venkovním jevištěm. Každý rok se zde pořádají hudební slavnosti. Největší a nejkrásnější přestavbu zámku provedl Jan Adam z Questenberku . Inspiroval se při své cestě po Evropě francouzskými Versailles Ludvíka IV. Přestavba začala r. 1700 v r.1737 byla dokončena. Jde o architektonicky nádhernou budovu. Paní průvodkyně nám sdělila, že každý ze služebnictva musel být buď hudebníkem nebo zpěvákem. Tak už v r. 1722 jsou první zmínky o uvádění oper v Jaroměřicích. Zámek měl 4 brány, 12 vchodů a 365 oken a na zámku pracovalo 300 služebníků Viděli jsme sál předků, modrý salon, dámský salon, taneční sál, čínský kabinet, ložnici hraběte , lázně a tři hudební sály. Na tomto zámku je toho tolik, co obdivovat, že můžeme směle každému doporučit návštěvu.

Vedle zámku je kostel s. Markéty, 40 m vysoký, 30 m dlouhý, 20m široký se skvělou akustikou. Do kostela jsme vešli za zvuku varhan. Toto překvapení nám připravil vedoucí zájezdu p. Joukl , který se zná s regenschorim tohoto kostela a tak se s ním dohodl, aby nám zahrál.

Pak už jsme pospíchali k autobusu a rozjeli se domů. Počasí nám přálo a viděli jsme mnoho krásného. Děkujeme p. Šenkýřové , předsedkyni svazu důchodců Humpolec a p. Jouklovi, vedoucímu zájezdu za pěkný výlet, na který budeme rádi vzpomínat.

Text: Oldřich Štěpán

Foto: Jaroslava Šenkýřová

Před zámkem

 

Nabucco – návštěva opery v Brně

 Za mrazivého odpoledne, plně obsazený autobus se vydal na cestu v 16.00 hod. dne 11.2.2012 k moravské metropoli. Mnozí účastníci již v minulosti tuto operu viděli, ale na nádherné melodie se těšili znovu.

 Skladatel opery Giuseppe Verdi neměl chuť číst libreto Nabucca, ani skládat hudbu. Jeho přítel Merilli Verdimu toto libreto vnutil. Při příchodu domů hodil svazek libreta na stůl a to se otevřelo na stránce toho nejkrásnějšího sboru: „Leť myšlenko na zlatých křídlech“. Verdi nemohl usnout, četl libreto jednou, dvakrát, třikrát a ráno ho znal nazpaměť. Autor textu opery napsal Solera. Verdi začal komponovat operu a v r. 1841 po menších úpravách libreta bylo dílo hotové. ( To jsme si přečetli v programové brožuře Janáčkovy opery v Brně.) Opera sklidila veliký úspěch a úspěchu se také dočkal , podle počtu potlesků, brněnské představení, které jsme navštívili.

V opeře se dostáváme do doby , kdy byli Židé zavlečeni do babylonského zajetí a po dlouhých letech propuštěni. Děj opery je však upraven a neodpovídá historické skutečnosti.Z celého díla vyzařuje touha po svobodě a proto také měla opera tak bouřlivý úspěch v rozdrobené Itálii.

 Kostýmy účinkujících byly dobové,  výprava byla prostá, ale účinná. Sólisté i sbor zpívali na vysoké umělecké úrovni.Byli jsme velmi  potěšeni čtecím zařízením nad jevištěm, takže jsme  rozuměli, o čem se v italsky zpívajícím textu jedná.

Plni dojmů z krásné hudby a zpěvu i z pěkného stánku Janáčkovy opery jsme se vydali na cestu domů. Děkujeme vedoucí zájezdu paní Ježkové, která se o nás starala.

Oldřich Štěpán

 

Předpremiéra otevření kongresového centra „Fabrika“

Dne 28.2.2012 od 13.00 a  potom od 16.00 hod. byli senioři ze Svazu důchodců a denního centra pro seniory Astra pozváni na kulturní program s pohoštěním a  prohlídkou nové budovy kongresového centra, hotelu a restaurace „Fabrika“. Počet pozvaných byl samozřejmě limitován, ale nakonec byl překročen, takže se zúčastnilo 243 osob, z toho 175 ze Svazu důchodců Humpolec.

Sál v 1. patře byl plně obsazen již před začátkem programu. Na každém stolku bylo malé pohoštění.které bylo později doplněno kvalitní kávou nebo čajem a dostalo se také na pivo pro milovníky tohoto moku.
Program zahájil pan Milan Dočkal, který také uváděl celý program a přítomným představil pana Ing. Petra Hendrycha, který přítomné přivítal  a pana Tomáše Kalenského, ředitele hotelu, který se připojil k uvítání. Dále zaznělo jmenovité poděkování všem sponzorům z řad podnikatelů , kteří tuto akci finančně podpořili.
O celý program se postarala zpěvačka paní Naďa Urbánková spolu s provizorem Želivského kláštera, páterem Jaroslavem Šimkem.

Zazněly starší a i novější písně Nadi Urbánkové, z nichž některé si s chutí zazpívalo i publikum. Bloky písní byly proloženy zajímavým vyprávěním zpěvačky z jejího života od dětství po současnost, i z její profesní dráhy. Paní Urbánkovou střídal ve vyprávění páter Šimek. Dozvěděli jsme se , jak pokračuje rekonstrukce kláštera v Želivě a také různé zajímavosti a postřehy z jeho mnohých zahraničních cest, hlavně v Austrálii.
Závěrem jsme si prohlédli část ubytovacího zařízení hotelu. Druhého dne po této akci následovalo oficiální otevření „Fabriky“.

Chceme poděkovat panu Ing. Petru Hendrychovi, řediteli hotelu Tomáši Kalenskému, obsluhujícímu personálu, pan Milanu Dočkalovi za uvádění programu a hlavně zpěvačce paní Nadě Urbánkové a páteru Šimkovi. Náš dík také patří všem sponzorům a naší předsedkyni paní Jaroslavě Šenkýřové, která se podílela na organizaci tohoto setkání.

O.Štěpán

7 Úno

Výroční schůze seniorů 27.1.2023

Senioři zhodnotili uplynulý rok 2022

V jídelně České zemědělské akademie se dne 27. ledna 2023 od 14,30 hodin sešlo přes sto seniorů z Humpolce a okolí, aby zde vyslechli zprávu o činnosti spolku v roce 2022, kdy se už mohlo po covidové době opět setkávat. V úvodu přivítala předsedkyně paní Jaroslava Šenkýřová všechny přítomné i hosta paní starostku města Alenu Štěrbovou. Následovalo taneční vystoupení děvčat pod vedením vychovatelky Ivy Bělovské ze ZŠ Hálkova, za který sklidily potlesk i obdržely sladkou odměnu. Slova se ujala paní předsedkyně, která seznámila s činností spolku a vyjmenovala všechny akce, které se v uplynulém roce konaly. Byly to např. jednodenní zájezdy do Kladrub a Kutné Hory, do ZOO ve Dvoře Králové, v Praze do Národního a Muchova muzea, prohlídku vánočního Pražského hradu, Staroměstské radnice i náměstí. Týdenní zájezd do Sezimova Ústí, návštěva Janáčkova divadla v Brně, Státní opery v Praze, pravidelné odpolední čaje, návštěvy dopoledního kina, uspořádání sportovního odpoledne i pravidelné cvičení pro seniory v tělocvičně TJ Jiskra. Senioři byli seznámeni i se zprávou revizní komise. Slovo bylo předáno starostce města, která přítomné pozdravila a seznámila s plánovanými akcemi i zodpověděla dotazy seniorů, které zazněly v diskuzi. Po oficiální části následovala volná zábava, ve které zahrála k tanci i poslechu skupina místních i přátel z Tábora hudebníků pod vedením pana Františka Nováka. Při vínku a kávě si senioři s chutí zazpívali i zatančili. Ve večerních hodinách při cestě domů se někteří senioři stavili ve volebních místnostech, aby zde volili nového pana prezidenta. Děkujeme vedení školy za možnost uspořádání setkání i za obsluhu personálu jídelny.                                               Jana Reichertová

28 Led

Výroční schůze 2023

15 Led

„Program „ Senioři ČR z.s. ZO Humpolec 2023

„Program „ Senioři ČR z.s. ZO Humpolec :  ZÁŘÍ – DUBEN 2023:

Výborové schůze  se konají každé první úterý v měsíci v klubu Mikádo od 14hod. Dostanete zde informace, členské známky, přihlášky a j.            

 LEDEN:     – ve středu 18.1. shlédneme v kině filmovou komedii „A pak přišla láska“ od 9,30 hod.

                     Vstupné 60 Kč.

                 – v pátek27.1. se sejdeme v jídelně ZA od 14,30 hod na výroční schůzi .Vezměte sebou

                     dobrou náladu.  Zkontrolujte si členské průkazy, doplňte svoje členské známky.

ÚNOR  : – v pátek 3.2. odjedeme v 7:30 hod. od pošty do Prahy do divadla W. Shakespeare na   

                     představení „Romeo a Julie“ Představení začíná v 10 hod.

                   V úterý 7.2. od 13 do 14 hod.v Mikádu platíme zálohu na Rekondiční pobyt 3.500 Kč

                    do Sezimově Ústí, plánovaného od 29.5  do 3.6.2023.

                  – v úterý 14.2. od 14 hod. Se pobavíme na „Odpoledních čajích“ v klubu Mikádo.

                  – ve středu 22.2. jdeme do Kina od 9,30 Hod. Na film „Hádkovi“, Vstupné 60,- Kč.

                 –

BŘEZEN: – v úterý 7.3. od 13 hod.

                 – v úterý  14.3. si zazpíváme od 14 hod. na „ Odpoledních čajích“ v klubu Mikádo

                 – ve středu 22.3. shlédneme od 9,30 hod. V Kinu film „Indián. Vstupné 60 Kč

                 –

DUBEN : – úterý 4.4. platíme doplatek na rekondiční pobyt 3.490 Kč do Sezimova Ústí , pojedeme

                    v pondělí 29.5. a vrátíme se 3.6.2023.

                  – v úterý 11.4. se pobavíme na O“Odpoledních čajích“ od 14 hod. V klubu Mikádo.

                  – ve středu 19.4. jdeme do kina od 9,30 hod. Na film „BUKO“. Vstupné 60,- Kč.

                  – Koncem dubna máme v plánu požádat o komentovanou prohlídku včelařského

                            skanzenu , termín bude k nahlédnutí v informačních skřínkách.     POZOR : Sledujte informační skřínky , budeme upřesňovat a doplňovat náš Program.

14 Led

Výlet do Prahy 8.12.2022

1 Led

Upozornění

UPOZORNĚNÍ !!!!!!!!!!!!

VE STŘEDU 16.11.2022  13:00 – 14:00 hod,V MIKÁDU   ZAPISUJEME ZÁJEMCE

O KOMENTOVANOU  PROHLÍDKU PRAŽSKÉHO HRADU

 PLÁNOVANOU NA 8.12.2022

 PODMÍNKA VEDENÍ HRADU – VĚK 70 LET A VÍCE.

 PŘINESTE SEBOU OBČANSKÝ PRŮKAZ.

  PLATÍME DOPRAVU 400,                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Volební schůze a oslava Dne seniorů

Dne 30.9. 2022 od 14,30 hodin se sešla seniorská veřejnost z.s. Senioři ČR z Humpolce a okolí v jídelně Zemědělské akademie, aby zde oslavila svátek Dne seniorů, zvolila i nový výbor i revizní a kontrolní komisi spolku na další čtyřleté volební období do roku 2025. Volby měly být provedeny již v roce 2021, ale vzhledem k situaci, která byla způsobena covidem, nebylo možné volby uskutečnit.

Úvodní slovo přednesla předsedkyně Jaroslava Šenkýřová, která všechny přítomné přivítala a pozdravila. Poté předala slovo Janě Reichertové, která schůzi vedla a seznámila členy s programem. Jelikož se nedostavili pozvaní hosté z vedení města, přistoupilo se k hlavnímu bodu programu a to volbám nového výboru i komise. Hlasovalo se o způsobu volby kandidátů, zda jednotlivě, nebo aklamačně, tj. celé kandidátky najednou. Byl zvolen aklamační způsob voleb. Dále byla volena návrhová komise ve složení Marie Kopecká, Ladislav Joukl a Hana Krejčová. Volební komise byla zvolena ve složení Marie Ježková, Marie Formanová a Růžena Hlaváčová. Komise si zvolily své předsedy.

Poté byla otevřena diskuze, do které se jako první přihlásila předsedkyně, která seznámila přítomné členy spolku s činností za uplynulé čtyřleté období i za rok 2022. Další přihlášená byla hospodářka spolku Eva Loskotová, která přednesla zprávu o hospodaření spolku za rok 2021 i v roce 2022. Dalším diskutujícím byl Jindřich Ehrlich, který seznámil s uskutečněnými akcemi svazu OZP, pořádanými výlety i pozvánkou na ,,Svatomartinské‘‘ přátelské setkání. Jana Reichertová seznámila členy s možností kondičního cvičení pro seniory v sokolovně TJ Jiskry Humpolec a to každé pondělí od 9,00 – 10,00 hodin dopoledne pod vedením Evy Eremkové. Poplatek činí 300,- Kč od září do prosince 2022. 

Po diskuzi proběhla volba nového výboru i revizní a kontrolní komise dle kandidátek, které byly k dispozici na každém stole. Předsedkyně volební komise přečetla jednotlivé kandidáty, kteří se postavením představili, byli to tito kandidáti : Marie Dolejší, Marie Formanová, Marie Ježková, Květa Ježová, Ladislav Joukl, Marie Kopecká, Eva Loskotová, Jana Malá, Jaroslav Moučka, Jana Reichertová, Jiří Řehořka a Jaroslava Šenkýřová. Revizní komise Zdenka Ambrožová, Jitka Kadlecová a Eva Kubíčková. Bylo provedeno aklamační hlasování celé kandidátky, která byla jednohlasně schválena 72 seniory, zapsaných v prezenční listině. Návrh usnesení z volební schůze přednesla Marie Kopecká, k usnesení nebyly žádné připomínky a bylo jednohlasně schváleno.

V závěru oficiální části programu poděkovala předsedkyně paní Aleně Tiché ze Želiva, která ve výboru ze zdravotních důvodů ukončila svou dlouholetou činnost pro seniory, předala ji dárek a kytici. Též seznámila přítomné s programem na říjen až prosinec 2022. Seniorům popřála pevné zdraví a dobrou zábavu do druhé části programu. K poslechu a tanci při kávě a vínečku hrál a zpíval pan Josef Šulc. Bylo to po roce další větší setkání seniorů z Humpolce a okolí zatím bez roušek. Děkujeme vedení Zemědělské akademie za umožnění setkání. 

Jana Reichertová

                                                                                                                                                                                                                                                                                 Pozvánka na zájezd.

Senioři Humpolec pořádají 8. září 2022 , zájezd na safari do Dvora Králového. Cena je 400 Kč. Nelze zajistit oběd.

Odjezd je v 7:00hod od pošty.Předpokládaný příjezd v 17:30 hod.

Zápis a zaplacení je 9.srpna ve 14:00 hod.v klubovně seniorů v Mikádu.

SRDEČNĚ ZVE VÝBOR SENIOŘI ČR

 ___________________________________________________________________________________________________________

POZVÁNKA NA ZÁJEZD DO STÁTNÍ OPERY

V PRAZE

V ÚTERÝ DNE 21. 6. 2022 OD 14,00 – 15,00 HODIN V MIKÁDU ZAPISUJEME A VYBÍRÁME 800,- KČ (50% sleva pro seniory) NA OPERETU

,,PLES V HOTELU SAVOY‘‘

DO STÁTNÍ OPERY V PRAZE, KTERÝ SE USKUTEČNÍ V SOBOTU DNE 15. 10. 2022 OD 19,00 HODIN.

ODJEZD BUDE UPŘESNĚN V MĚSÍCI ŘÍJNU.

SRDEČNĚ ZVE VÝBOR SENIOŘI ČR

I v Humpolci se senioři setkávají

Od měsíce března v tomto roce se začali opět scházet senioři z Humpolce a okolí. Setkávají se jednou za měsíc na pravidelných odpoledních čajích při harmonikách, též na dopoledním promítání filmů za snížené vstupné, které pro ně promítá kino v Humpolci. Vyslechli si přednášku o bylinkách, zavítala mezi ně i ,,Chytrá sovička‘‘, kde se naučili ovládat chytrý telefon. Navštívili Janáčkovo divadlo v Brně kde shlédli operu Příběhy lišky Bystroužky. Vydali se na výlet do Prahy do Národního a Muchova muzea, navštívili Národní hřebčín a zámek v Kladrubech nad Labem i Chrám sv. Barbory v Kutné Hoře. Zúčastnili se akce Vysočina v pohybu. Poslední májový den si zasportovali za slunečného odpoledne na atletickém stadionu TJ Jiskra, kde pro seniory bylo připraveno 12 stanovišť s různými disciplínami, se kterými pomáhali studenti zdejšího gymnázia. Bylo to propojení mezi mladou a starší generací. Na týdenní pobyt do Sezimova Ústí odjeli senioři dne 1.června, aby načerpali nové síly.

Takže i v Humpolci se stále pro seniory v prvním pololetí něco dělo, měli možnost se opět setkávat.

Za výbor ,,Senioři ČR‘‘ Jana Reichertová.

 Slunečné sportovní odpoledne

Několik párů očí sledovalo oblohu nad Humpolcem v úterý 31. května 2022 z důvodu obavy dešťových přeháněk. Na atletickém stadionu TJ Jiskra Humpolec se po dvouleté pauze konalo od 14,00 hodin 6. sportovní odpoledne pro seniory, které pořádal výbor spolku ,,Senioři ČR‘‘ Humpolec ve spolupráci s TJ Jiskra. Na akci byla pozvána seniorská veřejnost i nově vzniklé Senior Centrum v Lužické ulici, ASTRA, Medou. Obloha se na odpoledne vyjasnila a na šedesát seniorů z Humpolce a okolí se mohlo bez obav zúčastnit. Na pomoc při stanovištích disciplín přišlo 26 studentů kvarty z gymnázia Dr. Aleše Hrdličky pod vedením paní profesorky Kamily Zachové. Všichni byli oblečeni ve stejných žlutých tričkách s logem gymnázia a na travnaté zelené ploše stadionu tím ještě více podpořili paprsky sluníčka.

Při zahájení na plochu napochodovaly mažoretky ze ZŠ Hálkova pod vedením paní učitelky Heleny Merunkové, které předvedly své vystoupení. Byly oceněny potleskem, malou sladkou odměnou i diplomem. Následovalo přivítání všech přítomných seniorů zástupci spolku a TJ i pozdravení od pana starosty města Humpolce Karla Kratochvíla, místostarosty Vlastimila Bruknera i předsedy TJ Ondřeje Dygrýna. Po oficiálním zahájení čekalo na seniory 12 stanovišť s různými disciplínami např. střelba na branku, chůze s raketou a míčkem, šipky, kuželky, hod kroužků na cíl, hod oštěpem, hod míčků na cíl, petangue, koloběžka, lukostřelba, bludné kameny a srážení očíslovaných špalíčků. U každého stanoviště byla dána sladká odměna, která byla předána za výkon. Každý účastník obdržel při vstupu kartičku s disciplíny, kterou mu po splnění úkolu potvrdili studenti, kteří byli rozděleni po dvou na stanovištích. Studenti s ochotou vysvětlili a předvedli seniorům požadovaný úkol i poskytli potřebnou oporu. Bylo to milé propojení mladé a starší generace. Účastnicí si stanoviště volili libovolně, tam, kde bylo volno. Nejvíce byl nápor u lukostřelby, která byla velmi atraktivní i z toho důvodu, že potřebné informace předával mistr republiky v terčové lukostřelbě pan Miroslav Háva. Hod oštěpem s ochotou vysvětlovala přítomným trenérka atletiky paní Vlaďka Štaubertová, která velmi pomohla i při přípravě stanovišť. Zásluhu měl i pan Miroslav Krpálek, dlouholetý člen TJ Jiskra, který připravil a obsluhoval zvukovou techniku.

Některé disciplíny mezi seniory si vyzkoušeli i oba představitelé města, kteří při odchodu akci hodnotili kladně. Při odchodu byl každému účastníku předán diplom za účast. Mezi přítomné se na zahájení dostavila i redaktorka rozhlasu Vysočina Tereza Pešoutová, která se zájmem sledovala dění na stadionu i si zde natočila reportáž do vysílání rozhlasu Vysočina.

Úsměv ve tváři seniorů, kterým bylo i přes 90 let, a spokojenost s výkony, byl pro výbor spolku ,,Senioři ČR‘‘ tou největší odměnou z dobře prožitého slunečného sportovního odpoledne.

Jana Reichertová

 UPOZORNĚNÍ

ODJEZD DO SEZIMOVA ÚSTÍ PRO PŘIHLÁŠENÉ ÚČASTNÍKY

JE VE STŘEDU 1. ČERVNA 2022 

VE 14,00 HODIN OD POŠTY.

VŠEM PŘEJEME PŘÍJEMNÝ POBYT

Akce Vysočina v pohybu proběhla i v Humpolci

V rámci sportovní akce Vysočina v pohybu v týdnu od 25. 4. – 1. 5. 20022 kam se zapojila i TJ Jiskra Humpolec, která připravila v rámci svých sportovních oddílů např. lukostřelba, stolní tenis, šachy, aerobic, sportovní i moderní gymnastika, karate, atletika, národní házená, volejbal, basketbal, cvičení pro děti i seniory, lední hokej atd., ukázkové hodiny pro širokou veřejnost i možnost přijít si zasportovat. 

V úterý 26. 4. byl v Sokolovně od 16,00 – 18,00 hodin věnován prostor pro cvičení seniorů. I když byla provedena propagace této akce, zúčastnila se cvičení jen malá skupina žen, která si však cvičení užila. V první hodině představil předseda TJ Jiskra Humpolec Ondřej Dygrýn svůj záměr cvičení seniorů od měsíce září. Poté následovala rozcvička a hra minigolfu i kuželek, které zapůjčilo pro tuto akci Středisko volného času. Druhá hodina pod odborným vedením paní Evy Eremkové patřila cvičení s velkými a malými míči. Cvičení bylo velmi příjemné a ženám se moc líbilo.

V neděli na 1.máje byl večer od 18,00 hodin věnován country tancům, naplnilo se tak rčení ,,Roztančený máj‘‘. Tohoto nácviku se opět zhostila paní Eva Eremková, která pro přítomné ženy a jeden manželský pár připravila tento nácvik při country hudbě. Za hodinu a půl se přítomní naučili základy tohoto tance, který si s velkou chutí zatančili. Při loučení se skupinka domluvila, že chce určitě ještě další lekce tance.

Poděkovaní tak patří vedení TJ Jiskra Humpolec i všem cvičitelům, trenérům i paní Evě Eremkové, která se věnovala i seniorům. Škoda, že humpolecká veřejnost více nevyužila této možnosti protáhnout si své tělo. 

Jana Reichertová

 Výlet do Prahy 17.3.2020.

   Seniorům z Humpolce se už stýskalo po výletech. Vyrazili jsme do Prahy. Na Hlavním nádraží jsme si prohlédli sošku p.Nicholase Wintona-angličana,který v r.1939 odvezl z Československa do Anglie 669 židovských dětí,které tím zachránil před koncentračními tábory. Poté jsme se přesunuli do Národního muzea,kde jsme se pokochali historickými i téměř současnými věcmi,od nejmenších mořských živočichů,brouků,ptáků až po obrovská zvířata. Přes popisy různých historických událostí,bust význačných osob,až po velké sochy státníků, spisovatelů a dalších významných osob našich dějin. Vydali jsme se i do prosklené kupole,ze které je krásný pohled na velkou část Prahy. Po procházce po Václavském náměstí a skromném obědě jsme navštívili ještě muzeum Alfonse Muchy. Ujali se nás 2 průvodkyně,které nám podrobně vyprávěli o samotném malíři, jeho životě a představili nám v malém jeho dílo. A.Mucha se narodil r.1860 v Ivančicích u Brna.  Kreslil již jakVýlet do Prahy.o malý chlapec-vystaveny jsou jeho kresby už v 8 letech. Od 19 let žil a kreslil střídavě ve Vídni,Paříži,v Praze i v Americe. Oženil se ve 49 letech,vzal si svou mladičkou lásku Marušku Chytilovou,kterou rád kreslil a vychovali spolu 2 děti. Talent po něm zdědila dcera,syn se stal spisovatelem a překladatelem. Alfons zemřel 14.7. 1939 v Praze. Rádi jsme se vrátili domů. Za organizaci děkujeme p.Ladislavu Jouklovi.                                                                                                                   Marie Kopecká

 Vážení přátelé,

V klubu Mikáda 1.3.2022 od 13,00 hod. zapisujeme na jednodenní zájezd do Národního a Muchova muzea v Praze . Plánováno na 17.3.2022 , cena 500,- Kč.

 Zapisujeme a vybíráme zálohu 3.000,- Kč na pobyt ve wellness hotelu Mas v Sezimově Ústí – 1.6.-6.6.2022.

 Prodáváme členské známky.

 J.Šenkýřová

 Setkání seniorů po covidové pauze

 Dne 1. října 2021 od 15,00 hodin se uskutečnila v jídelně ZŠ Hradská oslava Dne seniorů, na kterou se sešlo 61 členů z.s. Senioři ČR  z Humpolce i okolí. Pozvání přijali též místostarostové Humpolce Mgr. Alena Kukrechtová i Ing. Vlastimil Brukner. Jmenovaní popřáli seniorům hodně pevného zdraví a pohody, též i to, aby se mohli setkávat se svými vrstevníky i rodinou. Senioři byli seznámeni i s akcemi, které město Humpolec chystá do konce roku. Předsedkyně Jaroslava Šenkýřová seznámila přítomné s činností spolku za rok 2020 i za rok 2021. Bohužel z důvodu koronaviru se většina plánovaných akcí musela zrušit. V roce 2020 se uskutečnil pouze jednodenní výlet dne 2.9. na Chrudimsko, letos dne 9.9. jednodenní výlet na Příbramsko, oba zájezdy se vydařily a poděkování patří panu Ladislavu Jouklovi, který výlety organizoval. Plánovaný rekondiční pobyt v roce 2020 do Sezimova Ústí se přesunul na období od 10.10. do 15.10. 2021, na který senioři odjeli. Předsedkyně též vyzvala seniory, kteří by se chtěli zapojit do práce ve výboru, aby se přihlásili. Výbor potřebuje omladit a sestavit kandidátku na příští volební období čtyř let. Přítomní byli seznámeni i s tím, že dne 30.9. 2021 se několik členů z Humpolce účastnilo oslavy Dne seniorů ve společenském sále DKD v Jihlavě, kde bylo uskutečněno předávání ocenění Zlatý krajský senior. Toto ocenění obdrželi Ing. Jitka Kadlecová, MUDr. Eva Kubíčková za dlouholetou práci v revizní komisi, Ladislav Joukl, Eva Loskotová, Jana Reichertová a Alena Tichá za aktivní práci ve výboru spolku. V Jihlavě se uskutečnila i volba ,,Babička roku kraje Vysočina‘‘. Za Humpolec byla nominována MUDr. Eva Kubíčková, která se umístila na třetím místě, k tomuto úspěchu blahopřejeme. Na prvním místě byla paní Marie Neugebauerová ze Žďáru nad Sázavou, která bude Vysočinu reprezentovat na celostátní soutěži v Olomouci. Paní Eva Loskotová informovala seniory o stavu financí za rok 2020 zprávou revizní komise.

Po oficiální části setkání začala volná zábava při kávě a vínečku, ke které hrál a zpíval pan Josef Šulc. Poděkování patří paním kuchařkám za milou obsluhu. Senioři se tak mohli konečně společně pobavit po delší covidové pauze, nařízená opatření byla dodržena. Pan Jaroslav Moučka zachytil tuto akci na fotografiích, které můžete shlédnout na stránkách www.sdcrhumpolec.cz.                                                                            Jana Reichertová

 Oznámení.

 Oznamujeme našim členům a přátelům , že od září 2021 ,po covidové přestávce ,opět pracujeme pro Vás , sledujte informační skřínky.Pevně věříme , že se ta smutná covidová doba nevrátí a budeme se zase setkávat.

 Za výbor J.Šenkýřová

Vážené seniorky a vážení senioři,

 po delší době způsobené covidem se můžeme opět setkat a to dne 16.6. 2021 od 14,00 do 17,00 hodin, kdy se nově otevírá bývalý Klub u kina, dnes Mikádo a je v této době možná jeho prohlídka. Přijďte se podívat na nové prostory, kde se budeme moci setkávat opět na odpoledních čajích. Nezapomeňte na roušku!Dne 22.6. 2021 od 13,00 do 14,00 hodin se vrací peníze za neuskutečněný zájezd do Beskyd a za zrušené představení Hamleta v Praze. V této době je možné zakoupit i příspěvkovou známku za rok 2020 i 2021. Bude podána i informace o zájezdu do Sezimova Ústí. Sledujte informační skřínky u kina i za kostelem. Nezapomeňte na roušku!   Všem přejeme krásné letní dny prožité hlavně ve zdraví a pohodě.

                                                                                                                   Jana Reichertová 

 UNIVERZITA VOLNÉHO ČASU MĚSTSKÁ KNIHOVNA V HUMPOLC 

CYKLUS AKTIVIZAČNÍCH VIDEOČTVRTHODINEK PRO VÁŠ MOZEK

MOZEK V KARANTÉNĚ? NE!

Co je obsahem a přínosem? Jakou formou budou tréninky paměti probíhat? Jak se můžete přihlásit a zapojit?

– pravidelná setkání 1x týdně – vždy ve středu (celkem 8 virtuálních tréninků)

-10 -15 minut u Vašeho PC v čase, který bude vyhovovat Vám

-testy a cvičení na aktivizaci paměti, pozornosti a dalších poznávacích funkcí

-úkol na stimulaci smyslů, slovní produkci nebo k zamyšlení a reminiscenci pro následující dny

-dobré rady i časté omyly o paměti oboustranná radost z pocitu, že Vám to stále pálí

-potřebujete vlastní PC, reproduktory a přístup na internet

Ve spolupráci s paní lektorkou JANOU VEJSADOVOU Začínáme 28. 4. 2021 a těšíme se na Vás!

V případě zájmu nás kontaktujte. Obdržíte potvrzení přihlášení a každé pondělí odkaz na aktuální video s aktivizační čtvrthodinkou. Cyklus bude přístupný pouze pro zapsané posluchače.

                                      LUDMILA TRNKOVÁ TEL. 565 533 181 KNIHOVNA@INFOHUMPOLEC.C

Adventní čas

Rok utekl jako voda,

je zde prosincová adventní doba.

Postupně čtyři svíčky rozsvítíme,

na duši se při tom potěšíme.

Adventní věnec na stůl i dveře dáme,

radost sobě i jiným tím děláme.

Byt i dům pečením cukroví provoní,

okna i obydlí lidé si vánočně vyzdobí.

Plamínky na svíčce se mihotají,

náš pohled do nich přitahují.

V pohodě při tiché hudbě sedíme,

na své blízké při tom myslíme.

Na rodiče, dědu i babičku,

všechny máme navždy ve svém srdíčku.

Už své velké děti a vnoučata máme,

rádi se v tomto čase setkáváme.

Večerním ztichlým městem procházíme,

k rozsvícenému stromu na náměstí se vydáme.

Betlémy za okny muzea i jinde se kocháme,

ty krásné ,, Humpolecké vánoce‘‘ si prostě užíváme.

Po čtyři neděle v podvečer ke kinu jít nejsme líné,

vánoční koncert z reproduktorů se zde line.

Je nyní podivná to covidová doba,

setkání s přáteli i svařák nám však radost dodá.

Když poslední svíce na věnci dohoří,

chystáme stromeček i sváteční večeři.

Jsou zde zase po roce,

ty krásné a šťastné Vánoce.

Jana Reichertová

Senior a covidová doba

 •  
 • (Reichertová Jana)
 •  
 •  
 •  
 • Přišla na nás druhá vlna,
 •  
 • zase jsme tak všichni doma.
 •  
 • Covid vystrkuje pěkně růžky,
 •  
 • my však máme na něj roušky.
 •  
 •  
 •  
 • Chráníme se jak jen můžeme,
 •  
 • ruce, ty si často v desinfekci myjeme.
 •  
 • Nechodíme mezi lidi,
 •  
 • moc nám to všem ale chybí.
 •  
 •  
 •  
 • Tento rok nám zlé časy připravil,
 •  
 • koronavir z daleka k nám dopravil.
 •  
 • Nic není jak bylo dosud,
 •  
 • pro všechny je to nepříjemný osud.
 •  
 •  
 •  
 • Doma většinou tak sedíme,
 •  
 • křížovky i sudoky si luštíme.
 •  
 • Dobré knížky, internet a telefony,
 •  
 • jsme tak se světem i rodinou propojeni.
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Občas na nutný nákup se vydáme,
 •  
 • alespoň tak s přáteli se potkáme.
 •  
 • Na dva metry co nového si sdělíme,
 •  
 • jsme rádi, že ve zdraví se vidíme.
 •  
 •  
 •  
 • Domů s nákupem pak spěcháme,
 •  
 • v televizi na zprávy o dění se díváme.
 •  
 • Není to však žádná radost,
 •  
 • covid nám všem dělá starost.
 •  
 •  
 •  
 • V tento podzimní i předvánoční čas,
 •  
 • přichází na nás chmury zas.
 •  
 • Musíme žít ale v naději,
 •  
 • proto pěkné písničky posloucháme raději.
 •  
 •  
 •  
 • Věříme, že nastane lepší čas,
 •  
 • života plnými doušky užijeme si zas.
 •  
 • Popřejme si dobrou mysl, hodně zdraví,
 •  
 • ať naší ohroženou skupinu covid nikdy neporazí.
 •  
 •  

Upozornění: 

Vzhledm ke stavu KOVID19 se ruší pobyt v Sezimově Ustí 20.9  –  26.9. 2020.

Ruší se i zájezd do sklípku plánovaný na 2.10.2020.Peníze za sklípek se budou vracet 7.10.2020 od 13:00hod

Senioři mají důvod k oslavě……

Humpolečtí senioři v měsíci říjnu mají důvod k dvojnásobné oslavě a to 1. 10., kdy se  slaví svátek všech seniorů a dne 23. 10. uplyne 30 let od doby, kdy se v Humpolci založil ,,Svaz důchodců‘‘. Jeho zakladatelkou byla paní Dagmar Andrýsková, která spolu s dalšími členy ustavujícího výboru dala podnět k činnosti tohoto spolku. Prvním předsedou byl zvolen Ing. Vácha Jiří, kterého v roce 1991 nahradil Štědrý Stanislav a místopředsedkyní byla paní Andrýsková Dagmar. Organizace se postupně díky své práci rozrůstala o nové členy. Od té doby se ve výboru vystřídala celá řada dobrovolníků, kteří ochotně připravovali programy pro své členy. Uskutečnilo se nespočet setkání při hudbě i tanci, jednodenních i vícedenních výletů, týdenních pobytů jak po naší vlasti, tak v zahraničí. Pořádaly se odborné přednášky, besedy se zajímavými lidmi, výstavy prací seniorů, které měly velký ohlas, jezdilo a stále jezdí do divadel jak v Praze, tak i v Brně. Vše je zdokumentováno v kronikách, které jsou pravidelně doplňovány. Akce jsou zachyceny na fotografiích, ale především je mají senioři uchovány ve svých vzpomínkách. Za těch 30 let se na akcích vystřídala celá řada humpoleckých i přespolních seniorů a i v současné době jsou programy stále navštěvovány. Oblíbené jsou mezi seniory odpolední ,,čaje‘‘ i významnější setkání 3x do roka, kde si rádi zatančí i zazpívají za doprovodu ,,Senior bandu‘‘ i  harmonikářů. Výbor spolupracuje s Gymnáziem, které připravuje zajímavé přednášky. Od roku 2015 bylo každoročně pořádáno ve spolupráci s TJ Jiskra Humpolec ,,Sportovní odpoledne‘‘ pro seniory, kde nešlo ani tak o výkony, ale o setkání lidí při sportovní aktivitě. V roce 2019 byl získán pro Humpolec titul ,,Babička roku 2019 kraje Vysočina‘‘ a následně účast na celostátní soutěži v Olomouci. V letošním roce začalo kino promítat filmy pro seniory v dopoledních hodinách za snížené vstupné. V současné době, kdy se spolek jmenuje ,,Senioři ČR‘‘ a má na 400 členů, se stará 10 členný kolektiv výboru pod dlouholetým vedením předsedkyně paní Jaroslavy Šenkýřové. Několik členů výboru za svou dobrovolnou a dlouholetou práci pro své vrstevníky obdrželo v Jihlavě uznání ,,Zlatý senior‘‘, což je jediné ocenění této práce. Výbor spolupracuje s vedením města Humpolec a děkuje za poskytnutou dotaci na činnost organizace. O činnosti se mohli čtenáři dočíst jak v celostátním měsíčníku Doby seniorů, Pelhřimovském deníku, Jihlavských listech, Zálesí, Radničních listech tak i na našich stránkách www.sdcrhumpolec.cz. Letošní rok je tak trochu výjimečný, od března se musely plánované akce zrušit kvůli coronaviru, protože jsme ohrožená skupina lidí. Lidem setkávání již chybělo, proto obdrželi v září program do konce letošního roku, zda se však tyto plánované akce uskuteční nevíme, aktuální informace budou zveřejněny ve skřínkách i na internetových stránkách. Všem seniorům k svátku i k 30.výročí založení organizace přejeme hodně moc zdraví, štěstí, pohody, životního optimismu i radostných setkávání s přáteli vrstevníky.

                                                                                                                  Za výbor Jana Reichertová

V Olomouci zvítězilo stáří

Celorepublikové finále ,,Babičky roku 2019‘‘ se konalo dne 18. 11. 2019 v Olomouci na výstavišti  Flora v pavilonu A od 13,00 hodin, pod záštitou hejtmana Olomouckého kraje Ladislava Oklešťka. Již před  desátou hodinou dopoledne se začaly scházet finalistky ze všech krajů republiky a Prahy, celkem 14 žen ,,Babiček roku 2019‘‘ svých krajů, aby se seznámily s prostředím soutěže. Před dvanáctou hodinou vyslechly informace a pokyny jak bude soutěž probíhat, zde bylo změněno i téma rozhovoru z původního představení sebe, kraje, města na otázku, kdo vás do soutěže přihlásil a dána pouze 1 minuta na rozhovor. Po seznámení s pravidly byl pro finalistky připraven oběd, pak následovaly velké přípravy babiček v docela malé šatně, kde byla cítit i nervozita. Před 13,00 hodinou musely být všechny finalistky připraveny na svých místech v první řadě v krásně, květinami vyzdobeném a plně obsazeném sále. Začalo velké finále, které moderovali Vratislav Měchura z TV Šlágr a Milena Hesová předsedkyně KRS Olomouc. Po přivítání všech přítomných byla představena porota, složená z představitelů kraje i města Olomouc,  představitelů i z jiných krajů, zástupců Rady seniorů ČR, zástupců firem, které věnovali sponzorské dary pro soutěžící. Mediálním partnerem byla TV Šlágr, která celý čtyřhodinový program natáčela. Každá ze soutěžících měla svého patrona z TV Šlágr, který ji povzbuzoval před vystoupením a zazpíval pro ni i přítomné v sále písničku. První disciplinou byl minutový rozhovor, druhá 3 minutová volná disciplina, zde byl např. zpěv, tanec, přednes básně, ukázka malovaných kraslic, prezentace fotografií, třetí modní přehlídka. Mezi jednotlivými soutěžemi vystoupili zpěváci Šlágru. Po skončení soutěže nastoupily všechny finalistky a obdržely krásnou květinu, pamětní list i spousty dárků od sponzorů. Přišlo velké finále v podobě vyhlášení ,,Babičky sympatie‘‘, pro kterou se veřejně hlasovalo prostřednictvím Šlágru. Největší počet hlasů získala babička číslo 6 Zdeňka Floriánová z Českých Budějovic, které byl předán poukaz na pobyt v hotelu MAS v Sezimově Ústí. Vyhlášení vítězných babiček následovalo po písničce pro vítězku, která si i se svými patrony zatancovala. Na třetím místě byla babička s číslem 13 Miloslava Balášová  (84 let) z Ústeckého kraje, na druhém místě Marie Záhorová 73let) z Olomouckého kraje a na prvém místě babička číslo 7 Jarmila Chudobová (91 let) z Královéhradeckého kraje. Všem byly předány květiny a pobytové poukazy.  Následovalo blahopřání i společná fotografie vítězek. Po půl šesté se soutěžící i diváci rozcházeli plni dojmů z příjemně stráveného odpoledne do svých domovů. Za kraj Vysočinu i město Humpolec jsem tam byla, napětí i vše krásné zažila, básničku k tomu složila, nakonec ji však nepoužila.                                                                                                                        

Vysočina ta drsnější a krásná je,

pět okresů Čechy s Moravou tu spojuje.

Jsou zde zámky, hrady, vrchy, lesy i voda,

hlavně zdravá a krásná příroda.

Bramborářský kraj výhodnou polohu ve středu země má,

slavná dálnice D1 ho protíná.

Město Jihlava mu vévodí,

ostatní města s ní závodí.

V Jihlavě do ZOO i podzemí se vydáme,

na hokej Dukly v podvečer spěcháme.

Festivaly hudby, filmů se zde konají,

v Horáckém divadle nám herci pěkně zahrají.

Do Třebíče každý rád zajede,

Židovskou čtvrť i hřbitov, kostel, betlémy prohlédne.

Telč zámek a krásné domy na náměstí má,

návštěvníky i filmaře zde plno věcí zajímá.

Pelhřimov město kuriozit a rekordů je,

ve věži i po městě se vše nej .. vystavuje.

Havlíčkův Brod svého Borovského má,

knižní veletrh každý rok se zde koná.

Ve Žďáru nad Sázavou zámek i poutní místo Zelená hora je,

od Santiniho ve tvaru hvězdy se pěkně rýsuje.

V Novém Městě na Moravě zimní sport kraluje,

běžkařům se zde pěkně lyžuje.

Mé město Humpolec,

nechala jsem si nakonec.

Známá věta z filmu město proslavila,

když z úst herce Srstky ,,Hliník se odstěhoval do Humpolce‘‘ se vyslovila.

Nad městem hrad Orlík s rozhlednou máme,

na něj se rádi vydáváme.

Z rozhledny do kraje je pěkný pohled velice,

je vidět Melechov i hrad Haškovy Lipnice.

Že len se tu hodně pěstoval,

dříve soukromě, potom v Čemolenu zpracoval.

Ze Sukna látky byly známy i ve světě,

škoda, dnes se o soukenictví jen dočtete.

Tovární haly však znovu ožily,

podnikatelé se možností dobře chopili.

Nově 8smička i Divadlo za komínem tu je,

výstavy i různé programy představuje.

Významné osobnosti se zde narodili,

Hrdlička, Honzl, Hamza, Jirous, Zábrana město proslavili.

Muzeum Hrdličky, Toleranční kostel, synagoga i židovský hřbitov tu je,

na Bernard festu se hodně piva vypije.

Kino, knihovna, liduška nám hodně kultury dá,

hřiště, stadion, koupaliště, Zlatá podkova sportovní aktivity k tomu přidá.

Různé spolky tu také jsou,

turisti, senioři počtem však vedou.

Humpolec město pro byznys na předních místech je,

obyvatelům se tu dobře a spokojeně žije.

Nejlépe však uděláte,

když do Humpolce i na Vysočinu k nám zavítáte.

                                                                                                   Jana Reichertová

                                                       Senioři načerpali nové síly

Týdenní wellness pobyt v hotelu MAS v Sezimově Ústí od 14.9.  až 20. 9. 2019 absolvovalo 46 seniorů z Humpolce i okolí. V tomto pěkném prostředí několik seniorů bylo opakovaně, někdo poprvé. Většinou to byli manželské páry, ale i kamarádky si pobyt pěkně užily. Každý si mohl vybrat podle svého, mohl každé ráno začít cvičením malé rozcvičky, jít si zaplavat do bazénu, který byl k dispozici po celý pobyt. Každý měl čtyři různé procedury a mohl si podle potřeby svého těla masáž i přikoupit. Byly zde nabídnuty fakultativní výlety na Čapí hnízdo, zámek Jemniště, do Třeboně, kromě výletu do Tábora, který byl pro všechny účastníky. Vzhledem k tomu, že bylo krásné počasí, byly procházky směrovány na Kozí Hrádek i do Benešovy vily. Večery trávil každý po svém, po dva večery bylo možno posedět i zatancovat si při živé hudbě, jeden večer proběhla společenská hra ,,Bingo‘‘. Proběhl i turnaj v bowlingu. Bylo dobře postaráno o naše žaludky, výborné a chutné jídlo nemělo chybu. Snídaně a večeře byly formou švédských stolů, takže si každý mohl vybrat podle své chuti a potřeby, obědy byly servírované a bylo si možno vybrat z několika druhů. Veškerý personál hotelu byl velmi příjemný a ochotný. Senioři se domů vraceli odpočat s pocitem příjemně prožitého týdne.                                                                                                                            Jana Reichertová

 Oslava Mezinárodního dne seniorů i soutěž ,,Babička roku 2019‘‘

Mezinárodní den seniorů oslavili senioři z Jihlavy i okolí dne 3. 10. 2019 ve společenském sále DKD Jihlava. Sál se zaplnil do posledního místa, neboť zatancovat, zazpívat si nemají senioři možnost tak často. Celým odpolednem provázela Pavla Radová, předsedkyně Seniorů ČR Jihlava, která zajistila i kulturní program. Setkání pozdravili představitelé města Jihlavy, Kraje Vysočina, senátor Miloš Vystrčil a víceprezident spolku Senioři ČR z Prahy, kteří tvořili i porotu při soutěži ,, Babička roku‘‘. Po zahájení nastoupilo družstvo seniorů, které soutěžilo na IV. Mezinárodních sportovních hrách v Českých Budějovicích a umístilo se na 3.místě ve střelbě na malou branku, celkově skončilo na 10.místě z 21 družstev. Družstvo obdrželo poděkování a malou sladkou odměnu. Následovalo předání ocenění ,, Zlatý krajský senior‘‘ seniorkám za aktivní dobrovolnou činnost pro seniory, z měst  Jihlavy, Žďáru nad Sázavou, Ledče nad Sázavou, Nového Města na Moravě i Humpolce. Za město Humpolec převzala ocenění J. Šenkýřová, M. Dolejší, M. Ježková a J. Reichertová. V 15,30 byla zahájena soutěž ,,Babička roku 2019 Kraje Vysočina‘‘. Na tuto soutěž byly přihlášeny zástupkyně jednotlivých seniorských organizací z Jihlavy, Žďáru nad Sázavou a Humpolce. Škoda, že odvahu nenašlo více seniorek, takže soutěžící byly pouze čtyři, které se nebály na podium vystoupit a porotě se představit. Porota pečlivě sledovala a bodovala výkony jednotlivých žen. Po součtu bodů se na 4.místě umístila paní Bohumila Myslivcová, na 3.místě Miloslava Matulová, obě z Jihlavy, na 2.místě Vlasta Brhelová ze Žďáru nad Sázavou, na 1.místě Jana Reichertová z Humpolce, která zaujala porotu svou básničkou o babičce. Seniorka z 1.místa bude reprezentovat Kraj Vysočinu na celorepublikové soutěži v Olomouci dne 18. 11. 2019 na výstavišti Flora. Po soutěži následoval kulturní program, vystoupila country skupina Kolibříci z Humpolce, taneční skupina Kamenské ženy, které předvedly dva tance, v jednom si zavzpomínaly na své mládí v písničce Holky z naší školky. Následovalo vystoupení Duo Paulus i Duo z televize Šlágr, které seniory roztancovalo. Od 18,00 hodin k tanci i poslechu hrála skupina TOTO-BAND až do 21,00 hodin. Senioři se rozcházeli s pocitem pěkně prožitého odpoledne i večera. Celé setkání natáčela TV Šlágr a bude v televizi odvysíláno v pořadu           ,,Byli jsme při tom…‘‘.

                                                                                                                           Jana Reichertová

IV. Mezinárodní sportovní hry seniorů

Vysokoškolské koleje v Českých Budějovicích vystřídalo studentské mládí na 200 seniorů ze všech krajů České republiky (kromě kraje Jihomoravského), Slovenska, Maďarska a Polska. Byli zde ubytováni u příležitosti IV. Mezinárodních sportovních her seniorů, které se konaly ve dnech 16. 7. – 19. 7. 2019. V jedenadvaceti 8-členných družstev soutěžilo celkem 168 seniorů starší 60 let, z toho 88 žen a 80 mužů. V kategorii 60 – 69 let bylo 86 seniorů, z toho 51 žen a 35 mužů, nad 70 let celkem 82 seniorů, z toho 37 žen a 45 mužů. Družstvo RS kraje Vysočina pod vedením Pavly Radové reprezentovali pan Václav Plánka, Karel Toufar, Milan Váňa, Věra Bauerová, Miloslava Matulová, Marie Plachá z Jihlavy, z Humpolce pak Irena Marousková a Jana Reichertová. Hry, které se konaly v areálu Sportovního klubu policie České Budějovice, byly slavnostně zahájeny po nastoupení všech družstev i rozhodčích v 9, 00 hodin dne 17. 7. panem Zdeňkem Pernesem předsedou Rady seniorů ČR, který všechny přivítal a popřál všem hodně štěstí při soutěžení a sportovní hry prohlásil za zahájené. Her se zúčastnila i ministryně Práce a sociálních věcí paní Jana Maláčová, která k účastníkům též promluvila. Byli přítomni další zástupci města Českých Budějovic. Za krásného letního sluníčka kolem půl desáté se jednotlivá družstva, která se rozlišovala barevnými triky s nápisy svých krajů, či měst, rozešla na jednotlivá stanoviště, kterých bylo celkem 10. Družstvo kraje Vysočina mělo černá trička s bílým rozvětveným stromem v srdci Jihlavu a v koruně stromů jednotlivé okresy s názvy měst, k tomu bílé slušivé klobouky, které upoutaly pozornost. Seniorky, které reprezentovaly i město Humpolec si na odpoledne pořídily modrá trička s nápisem slavné věty ,, Hliník se odstěhoval do Humpolce‘‘, která byla přijata s úsměvem. Všichni soutěžící se s velkým zápalem vrhli do boje, aby pro své družstvo nasbírali co nejvíce bodů. Na jednotlivých stanovištích panovala skvělá nálada, senioři se navzájem povzbuzovali. Soutěžilo se v hodu míčem na koš, hod šipkami do terče, běh s míčkem na raketě, bollo ballu, běh s kolečkem se zátěží, hod na dálku granátem muži, ženy kriketovým míčkem, střelba na malou branku, hod míčkem na cíl, hod kroužky na jehlan a běh na 60 m muži a 45 m ženy. K tomu jim vyhrávala malá skupina hudebníků, někteří soutěžící si stihli i zatancovat. Před 13,00 hodinou bylo velké soutěžení ukončeno a autobus odvezl seniory zpět na Vysokoškolské koleje, kde na ně čekal dobrý oběd, který přišel k chuti všem. Následoval zasloužený odpočinek a po něm prohlídka města, krásného náměstí i přilehlých uliček, nechybělo posezení v kavárničce s dobrou kávou a dortíkem. Druhý den seniory autobusy odvezly na prohlídku parku i zámku v Hluboké nad Vltavou i k Jaderné elektrárně Temelín. Po návratu se všichni chystali s napětím na společenský večer, kde byly vyhlášeny výsledky družstev i jednotlivců. Při vyhlašování a předávání byl přítomen premiér ČR Andrej Babiš i ministr Životního prostředí Richard Brabec a další představitelé města. Družstvo Vysočiny se radovalo z 3. místa ve střelbě na malou branku, kdy kapitán převzal pohár a diplom, v celkovém pořadí skončilo na 10. místě z 21 zúčastněných družstev. V jednotlivcích pan Karel Toufar získal bronzovou medaili v běhu na 60 m. Celým večerem panovala dobrá nálada i radost z medailí, které obdrželi nakonec všichni senioři za aktivní účast na hrách. Únavy na seniorech nebyla vůbec znát, tancovalo a bavilo se až do půlnoci. V pátek po snídani se senioři rozloučili a odcestovali plni dojmů do svých domovů. Sportovní hry splnily nejen propagaci sportovních aktivit pro starší generaci, byly rovněž i důležitou společenskou událostí. Radě seniorů a všem organizátorům, sponzorům, rozhodčím i městu České Budějovice patří velké poděkování od nás seniorů. Více informací z této akce jak fotografií, článků, videí je na stránkách Rady seniorů www.rscr.cz, též v srpnové Době seniorů.

                                                                                                                   Jana Reichertová, Humpolec

Mokrá varianta‘‘ 5. sportovní her seniorů

V Humpolci se dne 28. 5. 2019 od 14,00 hodin konaly již 5. sportovní hry seniorů, které připravil výbor Senioři ČR Humpolec a RS ve spolupráci s TJ Jiskra Humpolec, gymnáziem A. Hrdličky a MěÚ. Hry ovlivnilo počasí, musela být proto zvolena ,,Mokrá varianta‘‘ her. Trávník na Atletickém stadionu byl nasycen vodou, hrozilo nebezpečí úrazu. Mraky nad Humpolcem slibovaly další příval deště, proto se soutěžilo ve sportovní hale, kde se mnozí soutěžící ocitli poprvé. V půl druhé plochu zaplnili studenti gymnázia pod vedením ředitelky Mgr. Hany Havelkové a připravili pro soutěžící seniory deset stanovišť např. šipky, hod kroužků na cíl, hod pěnovým oštěpem, střelba na branku, překážková dráha, hod míčkem na cíl, běh s raketou a míčkem, halové kuželky, místo koloběžky, která byla plánována na ven, to byla nová disciplína koberečková šoupaná a pro mnohé velmi zajímavá lukostřelba, kterou si mnozí vyzkoušeli poprvé pod vedením zkušeného sportovce Stanislava Bláhy. Před 14,00 hodinou se začala hala zaplňovat místními i přespolními seniory a to i z Domovů pro seniory, z Astry a Medou, kde jsou i mladší klienti s různým zdravotním postižením. Hry po přivítání všech pozdravili i zástupci města Mgr. Alena Kukrechtová a Ing. Miroslav Brukner, kteří účastníkům popřáli hodně zdaru při výkonech. Na úvod vystoupilo dvacet mažoretek ze SVČ Humpolec, které v pěkných úborech předvedly své velmi pěkné vystoupení, které se líbilo, bylo oceněno potleskem, diplomy i sladkou odměnou. Následovalo vystoupení seniorské taneční skupiny ,,Prima ženský‘‘, které trochu potrápila aparatura s hudbou, nakonec vše dobře dopadlo a sklidily potlesk. Po tomto úvodu si účastníci zacvičili malou rozcvičku a rozešli se na různá připravená stanoviště, začalo se sportovat. Studenti ochotně seznámili soutěžící s disciplínami a splnění zapisovali do karet, které obdrželi při prezentaci. Mezi seniory, kde byli i starší devadesáti let, panovala dobrá nálada, navzájem se povzbuzovali a z úspěchů měli radost. Byla to pro ně taková malá olympiáda, kde nešlo o velké výkony, ale o to sejít se, být v pohybu, vyzkoušet svou obratnost, zdatnost i postřeh. Při odchodu obdržel každý soutěžící diplom za aktivní účast na sportovním odpoledni. Z akce byly pořízeny fotografie i zvuková reportáž natočena ČRo – Vysočina, byl přítomen i redaktor z Pelhřimovského deníku, jehož článek vyšel hned druhý den v tisku. Poděkování patří TJ Jiskra Humpolec za zapůjčení haly, členům lehké atletiky  Miroslavu Krpálkovi, paní Štaubertové za přípravu náčiní i ozvučení haly, panu Stanislavu Bláhovi za instruktáž při lukostřelbě a studentům gymnázia za pomoc na stanovištích i milý přístup k seniorům. Bylo to pěkně strávené odpoledne v pohybu i když venku pršelo. Další fotografie z her je možno shlédnout na www.sdcrhumpolec.cz.

                                                                                                           Jana Reichertová

—————————————————————————————————————————————————– 

                                   Senioři si zatančili i zazpívali

V pátek 24. 5. 2019 se od 14,00 hodin nejen otevíraly volební místnosti, ale též se scházeli senioři z Humpolce a okolí v jídelně Zemědělské akademie, aby se setkali na tradičním ,,Májovém setkání‘‘ s hudebníky z Tábora. Na 120 účastníků, kteří rychle přeměnili jídelnu na taneční sál, se velmi těšilo na setkání při hudbě. Sešli se již po druhé v tomto roce. Na zahájení se dostavila místostarostka Mgr. Alena Kukrechtová, která přítomné pozdravila a seznámila je s připravovanými akcemi v Humpolci. Mezi seniory zavítala na chvíli i předsedkyně paní Jaroslava Šenkýřová, která má delší dobu zdravotní problémy. Příjemným zpestřením bylo vystoupení seniorské taneční skupiny ,,Prima ženský‘‘, která zatančila své nové tance. Tanec byl odměněn potleskem a vedoucí skupiny Zorka Trtíková kytičkou. Následovala volná zábava, při které se tančilo i zpívalo. Zábavu přerušilo jen malé občerstvení kolem 16,00 hodiny. Celé kapele, která hrála až do půl sedmé patří poděkování. Pak se taneční sál opět proměnil v jídelnu. Senioři si dobře zatančili i zazpívali a strávili tak příjemné májové odpoledne při hudbě. Poděkování patří i obětavým kuchařkám, které se starají o občerstvení přítomných.

                                                                                                          Jana Reichertová

————————————————————————————————————————————————————- 

                                                           Senioři děkují za vzdělávání a zábavu

V měsíci dubnu skončila řada přednášek ,,Škola pro každý věk‘‘, kterou pro seniory připravuje Gymnázium dr. A. Hrdličky v Humpolci. Již řadu let usedají senioři do školních lavic, aby zde vyslechli přednášky na různá témata. V letošním školním roce 2018/2019 to bylo povídání o 1. světové válce v Humpolci, kterou přednášel Mgr. Zdeněk Škrabánek, následovalo zajímavé vyprávění i s fotografiemi o Vídni PaedDr. Marie Váňové. Interaktivní přednášku o smyslech člověka a jejich srovnání se smysly některých zvířat přednášel RNDr. Jiří Svoboda. Meteorologií pro každý den se zabýval Mgr. Martin Hajčiar, jak chránit přírodu – nejcennější bohatství informoval Mgr. Luboš Medek. Poslední přednáškou z cest do jihokorejské metropole Soulu zavedla poutavým vyprávěním svých zážitků i fotografiemi Mgr. J. Martinů. Všechny přednášky byly sledovány seniory se zájmem, je jen škoda, že se jich neúčastní více seniorů, vzhledem k tomu, že přednášející se pečlivě připravují a přednáší ve svém volném čase. Povídání s fotografiemi o Vídni zaujalo seniory natolik, že po domluvě paní Marie Kopecké se dne 11. 5. uskutečnil zájezd do Vídně, kterého se ujala PaedDr. Marie Váňová jako průvodkyně. Zajímavými informacemi nejen o Vídni, ale i celém Rakousku i místy, kterými se projíždělo, seznámila seniory po celou dobu jízdy do Vídně. Ve Vídni seniory zavedla k zámku Schönbrunn s překrásným rozlehlým parkem, kde strávili prohlídkou 2 hodiny. Odpoledne navštívili historické centrum, císařský hrad Hofburg, Lidovou zahradu s růžemi, Radnici, Parlament a prošli se Přírodovědným muzeem. Při zastavení na těchto místech velmi poutavě vyprávěla o historii i současnosti. Zájezd, který umocnilo i slunečné jarní počasí, se účastníkům velmi líbil, byl to krásně prožitý den s paní průvodkyní. Děkujeme vedení gymnázia paní ředitelce Mgr. Haně Havelkové i všem přednášejícím za tuto ,,Školu pro každý věk‘‘, kterou pro seniory připravují.

Senioři se nejen rádi vzdělávají, ale i baví. Další poděkování proto patří hudební skupině ,,Senior Band‘‘ pod vedením pana Jaroslava Hlouška, ve složení pan Zdeněk Kordovský, Pavel Svoboda, Ladislav Veselý a zpěváků Drahušky Bendlové a Milana Čecha. Pravidelně jednou za měsíc, a to od října do května, hrají na odpoledních setkáních ve svém volném čase. Senioři se na tyto ,,čaje‘‘ jak říkají, velmi těší. Mohou se zde setkat a pobavit se, zazpívat si písničky svého mládí i zatancovat. Je tak naplněno seniorské heslo ,, Aby nebyl nikdo sám‘‘.

                                                                                                                Jana Reichertová

————————————————————————————————————————————————————– 

POZVÁNKA 

VÁŽENÍ PŘÁTELÉ POHYBU I DOBRÉ NÁLADY, ZVEME VÁS

NA 5. SPORTOVNÍ HRY SENIORŮ,

které pořádají Senioři ČR ZO Humpolec ve spolupráci s TJ Jiskra HumpolecGymnáziem dr. A. Hrdličky a MěÚ HUMPOLEC

dne 28. května 2019 od 14,00 hodin na Atletickém stadionu TJ Jiskra Humpolec

Sportovní hry se konají za každého počasí, zahájeny budou vystoupením mažoretek, jsou připraveny různé soutěžní disciplíny, které nejsou náročné. Hry nejsou určeny pouze seniorům, ale i ostatním příznivcům dobré nálady. Vyzkoušíte si zde svou zdatnost i postřeh jako např. hod míčkem na cíl, střelba na branku, jízda na koloběžce, házení kroužků na cíl, šipky.  Každý účastník obdrží za svůj výkon diplom. Občerstvení není zajištěno.

Srdečně zve výbor Senioři ČR ZO Humpolec.

————————————————————————————————————-

Bylo co obdivovat…

Ve dnech 19. 3. – 22. 3. 2019 v Klubu u kina v Humpolci proběhla již 22. výstava seniorů pod názvem ,,Ani my nezahálíme‘‘, kterou pořádal výbor Senioři ČR a RS – ZO Humpolec. Výstava se stihla ještě před rekonstrukcí Klubu, která bude probíhat v následujících měsících. Na zahájení ve 13,00 hodin se dostavili zástupci města, místostarostka Mgr. Alena Kukrechtová a místostarosta Ing. Vlastimil Brukner, kteří poděkovali za pozvání i za práci výboru, kterou pro seniory dělají. Se zájmem si prohlédli vystavené exponáty. Za podpory 24 humpoleckých i přespolních vystavujících tak vznikla pestrobarevná i různorodá výstava 541 exponátů. Návštěvníci, kterých bylo 203, obdivovali šikovnost a přesnou práci výšivek, paličkování, pletení a háčkování, jarní i velikonoční dekoraci, propracovaně ušité peněženky a tašky, vyšívané obrázky, obrazy Humpolce i různých zámků přesnou prací intarsie, věci z korálků i papíru. Mezi návštěvníky bylo slyšet i štěbetání 20 malých předškoláků z Mateřské školy Na Rybníčku, kterým se nejvíce líbila velká zaječice se třemi malými zajíčky zhotovená ze slámy. K nahlédnutí byly i kroniky z činnosti seniorů z let minulých, nástěnky s fotografiemi z týdenních pobytů i jednodenních výletů, na kterých se mnozí návštěvníci poznali a zavzpomínali na prožité zážitky. Mezi vystavujícími byly Domovy pro seniory Máchova, Lužická, Domov blahoslavené Bronislavy, denní centrum ASTRA, Medou, kteří zde představili své výrobky klientů. Se svými klienty se na výstavu přišli i podívat. Některé výrobky byly prodejné, a tak potěšily nejednu humpoleckou domácnost. Výstava se veřejnosti líbila, práce výboru nebyla marná. Všem vystavujícím děkujeme za účast a za zapůjčení exponátů. Seniorům přejeme hodně zdraví a elánu do další činorodé činnosti. Více fotografií z výstavy najdete na stránkách www.sdcrhumpolec.cz.

                                                                                                        Jana Reichertová

——————————————————————————————————————————————————————–

Lednové setkání seniorů.

První velké setkání humpoleckých seniorů se uskutečnilo dne 25. 1. 2019 od 14,30 hodin v jídelně Zemědělské akademie při příležitosti výroční členské schůze za rok 2018. Na setkání, které zabezpečil výbor Seniorů ČR v Humpolci se sešlo 129 seniorů z Humpolce a okolí. Již kolem 14,00 hodiny se zaplnil vestibul před jídelnou seniory, kteří rádi tyto akce navštěvují, jsou spojené s tancem, zpěvem, kulturním programem i občerstvením. Zahájení a přivítání všech provedla místopředsedkyně Jana Reichertová, seznámila přítomné s programem schůze i s výroční zprávou o činnosti za rok 2018. Se zprávou revizní komise o stavu financí za rok 2018 seznámila seniory Ing. Jitka Kadlecová. Za město Humpolec přišel mezi seniory místostarosta Ing. Vlastimil Brukner, který jednání pozdravil a seznámil přítomné s rekonstrukcí Klubu, která by měla probíhat v tomto i dalším roce. V diskuzi bylo poděkováno celému desetičlennému výboru za práci pro ostatní seniory, kterou vykonávají ve svém volném čase. Taneční skupina ,,Jelcinky‘‘ z Vřesníka pod vedením MUDr. Zorky Trtíkové zatančila dva pěkné country tance a navodila tak příjemnou taneční atmosféru. K tanci, zpěvu i poslechu hrál výborně pan Josef Šulc. Senioři se opět dobře pobavili, zatancovali si i zazpívali, bylo to opět vydařené odpoledne mezi přáteli.

                                                                                                  Jana Reichertová                                                    

————————————————————————————————————————– 

Senioři z Vysočiny přivezli medaile.

Letošní III. Mezinárodní sportovní hry seniorů se konaly ve dnech 16. 7. – 19. 7. 2018 v Olomouci, kam se sjelo na 200 seniorů z 10 krajů České republiky, Prahy, Slovenska, Polska a Maďarska. Hry pořádala RSČR zastoupeném předsedou Dr. Zdeňkem Pernesem, pod záštitou hejtmana Olomouckého kraje Ladislava Oklešťka, ministra kultury a primátora města Olomouce Mgr. Antonína Staňka. Těchto her se zúčastnilo i 8 členné družstvo složené ze seniorů z Jihlavy, Humpolce, Luka nad Jihlavou, Opatova u Dušejova, kteří soutěžili za kraj Vysočina pod vedením předsedkyně KRS v Jihlavě Pavly Radové. Soutěžilo se v deseti disciplínách např. běh s kolečkem se zátěží, šipky, hod granátem na cíl, střelba na branku, hod kroužky na cíl, golf snag, bolloball, běh s raketou a míčkem, v upraveném petangu, běh na 40 m ženy a 70 m muži. V úterý 17. 7. již od 8,00 hodin panoval na stadionu TJ Lokomotiva Olomouc čilý ruch. Celkem 19 soutěžících družstev se shromáždilo a poté napochodovalo na plochu stadionu ke slavnostnímu zahájení her, které zahájil Dr. Zdeněk Pernes  a ředitelka her Milena Hesová, předsedkyně KRS Olomouc. Po přivítání a vystoupení dalších zástupců města Olomouc, slibu sportovců i rozhodčích, se senioři s velkým nadšením pustili do soutěžních disciplín. Pestrobarevné hemžení na ploše stadionu, nad kterým bylo slunečné počasí, ale velký vítr, který měl vliv i na průběh některých disciplín, trvalo až do 14,00 hodin. Všem seniorům po výkonech, při kterých se nikomu nic nestalo, takže záchranáři nemuseli zasahovat, přišel velmi k chuti oběd ve formě řízku s chlebem, který pořadatel přivezl za seniory na stadion. Odpoledne pak senioři strávili odpočinkem i prohlídkou města.

Středa byla věnována kulturním a historickým památkám města Olomouce i okolí. Počasí však nepřálo, pršelo a byl vítr po celý den. Všichni však očekávali s napětím večer, kdy byly slavnostně vyhlášeny výsledky soutěžení. V družstvech si pohár za 1. místo odvezl kraj Plzeňský. Kraj Vysočina se umístil na 11. místě z 19 družstev. V jednotlivcích Vysočina získala 4 medaile, pan Milan Váňa zlatou medaili v bolloballu, pan Karel Toufar zlatou medaili v běhu na 70 m a stříbrnou medaili v golf smagu, paní Jana Malcová bronzovou medaili v bolloballu. Všem oceněným předával medaile a diplomy osobně premiér ČR Andrej Babiš a hejtman Olomouckého kraje Ladislav Oklešťka. Po vyhodnocení a předání pamětních medailí i malých dárků pro všechny zúčastněné, následovala volná zábava s tancem. Na seniorech nebyla znát žádná únava jak při tanci, tak i zpěvu. Výborná nálada provázela celý večer do pozdních hodin.

Ve čtvrtek po snídani se účastníci rozloučili a odjížděli do svých domovů, plni dojmů, nových přátelství i slibu shledání na IV. hrách, které budou v roce 2019 v Českých Budějovicích. Cílem těchto her není pokoření rekordů, ale setkání seniorů, pohyb a zábava i snaha překonat sám sebe. Všem organizátorům RSČR a ředitelce her i městu Olomouc patří velké poděkování za úspěšné zvládnutí i organizaci her.

                                                                                            Jana Reichertová

 ———————————————————————————————————————-

Sportovní odpoledne seniorů.

Na atletickém stadionu TJ Jiskra Humpolec se dne 29. 5. 2018 od 14.00 hodin uskutečnil již 4. ročník „Sportovního odpoledne seniorů“, který pořádal výbor Seniorů ČR v Humpolci ve spolupráci s oddílem atletiky TJ jiskra zastoupeném Miroslavem Krpálkem, třídou studentů 2. A pod vedením Mgr. Zity Vodové z Gymnázia dr. A. Hrdličky i MÚ Humpolec. Tento ročník je výjimečný tím, že byl zahrnut do oslav 100 let výročí vzniku Československa v Humpolci. Již od 13.00 hodin vládl na stadionu čilý ruch, muselo se vše připravit na různé disciplíny, této práce se zhostili na jedničku studenti a studentky z gymnázia, připravili celkem 9 stanovišť např. střelbu na branku, hod kriketovým míčkem, běh s raketou a míčkem, překážkovou dráhu, hod oštěpem, jízdu na koloběžkách, šipky, hod míčem na cíl. Přípravu běhu štafety zajistil M. Krpálek. O půl druhé přiházely děvčata a ženy, aby se připravily na svá vystoupení. V té době se začala plnit i tribuna soutěživých seniorů i diváků, kterých se sešlo na 90 i přesto, že teplota dosahovala přes 26 stupňů. Někteří senioři přicházeli i v doprovodu svých vnuků a vnuček. Každý z přítomných u prezentace obdržel kartu s jednotlivými disciplínami. Ve 14.00 hodin bylo sportovní odpoledne zahájeno přivítáním všech přítomných a provedeno seznámení s programem odpoledne. Na plochu napochodovaly mažoretky v modrém oblečení ze SVČ v Humpolci a předvedly své vystoupení, které se moc líbilo. Své taneční vystoupení dvou country tanců předvedla i skupina seniorek, které si říkají „Prima ženský“. Po tomto úvodu se připravili muži i ženy na běh se štafetou. Štafeta se běžela na počest 100 let výročí Československa, a to ženy symbolicky 1918 m a muži 2018 m, každý v úseku 50m. Mezi seniory byl velký zájem o běh, který odstartoval tajemník MÚ Humpolec Mgr. Jiří Fiala, který si též zaběhl 50 m. Všichni běžci se na památku společně vyfotografovali. Za svůj výkon obdrželi diplom a malý odznak se symbolem Humpolce, který dal zhotovit MÚ Humpolec k tomuto výročí. Byly předány i pamětní pohlednice. Následovaly soutěže na jednotlivých stanovištích, které senioři zvládali s úsměvem a nadšením, zavzpomínali i na své mládí, které jim připomněla jízda na koloběžce. Studenti a studentky se seniorům velmi věnovali a povzbuzovali je při jejich výkonech. Všichni přítomní za svou snahu při odchodu obdrželi diplom i symbolický odznak. V 16.00 hodin byla tato slavnostní sportovní akce ukončena s pocitem dobře prožitého odpoledne, kdy nebyl důležitý výkon, ale setkání seniorů, pohyb a zábava.

                                                                                            Jana  Reichertová

—————————————————————————————————————————————————————– 

Setkání při dechovce.

V pátek 18. 5. 2018 se uskutečnilo v jídelně Zemědělské školy další „Májové setkání“ seniorů, na které vždy přijíždí senioři a muzikanti z města Tábora, se kterými je navázána přátelská spolupráce. Na 140 seniorů z Humpolce i okolí se začalo scházet kolem 14.00 hodiny, aby si zajistili místo u stolu, protože kapacita jídelny je omezená. Přivítání všech přítomných provedla paní J. Šenkýřová, která seznámila seniory s dalšími pořádanými akcemi do září 2018. Následovalo taneční vystoupení „Prima ženských“, které předvedly v premiéře dva country tance, které od ledna tohoto roku začaly nacvičovat pod vedením MuDr. Zorky Trtíkové. Taneční vystoupení se líbilo. Po vystoupení následovala volná zábava spojená se zpěvem a tancem, na který se senioři velmi těšili. Je to jediná příležitost zatancovat si při dechovce mezi přáteli. Po 16.00 hodině následovalo občerstvení a až do 19.00 hodiny se stále tancovalo a zpívalo. Poděkování patří paním kuchařkám, které toto občerstvení připravují. Bylo to další příjemné májové odpoledne seniorů.

                                                                                              Jana Reichertová

  ——————————————————————————————————————————————————————   

P O Z V Á N K A

VÁŽENÍ PŘÁTELÉ POHYBU I DOBRÉ NÁLADY, ZVEME VÁS

NA 4. SPORTOVNÍ HRY SENIORŮ,

které pořádají Senioři ČR ZO Humpolec ve spolupráci s TJ Jiskra Humpolec, Gymnáziem dr. A. Hrdličky a MÚ HUMPOLEC

dne 29. května 2018 od 14,00 hod. na Atletickém stadionu TJ Jiskra Humpolec

Sportovní hry se konají za každého počasí, zahájeny budou vystoupením mažoretek, jsou připraveny různé soutěžní disciplíny, které nejsou náročné. Hry nejsou určeny pouze seniorům, ale i ostatním příznivcům dobré nálady. Vyzkoušíte si zde svou zdatnost i postřeh jako např. hod míčkem na cíl, střelba na branku, jízda na koloběžce, házení kroužků na cíl, šipky, běh s kolečkem, poběží se štafeta mužů a žen na počest 100 let vzniku Československa. Každý účastník obdrží za svůj výkon diplom. Občerstvení není zajištěno.

Srdečně zve výbor Senioři ČR ZO Humpolec.

——————————————————————————————————————————————————————–