SDCR Humpolec

14 Kvě

Zájezd do Prahy 27.4.2024

9 Kvě

Za poznáním a kulturou do Brna 7.5.2024

9 Kvě

Za poznáním a kulturou do Prahy a Brna

V sobotu dne 27. 4. se autobusem vydalo 49 seniorů na první výlet z Humpolce do Prahy za poznáním a kulturou. První zastávkou bylo Hlavní nádraží, a to zrekonstruované prostory historické Fantovy budovy postavené v letech 1901 až 1909. Krásné secesní sály i kavárna slouží nyní kulturním a společenským událostem, též komentovaným prohlídkám těchto prostor. Je zde k vidění i pozlacený státní znak první republiky z let 1918 až 1920, který zde byl umístěn na počest příjezdu prezidenta T.G. Masaryka z exilu. Komentovaná prohlídka se všem moc líbila a nechyběly ani snímky na památku těchto krásných prostor. Po prohlídce se senioři procházkou za slunečného a teplého dne vydali Jeruzalémskou ulicí, kde prošli kolem krásné Jeruzalémské synagogy, nejmladší a zároveň největší v Praze. Senovážnou ulicí se dostali k ČNB Na Příkopě, kde v Návštěvnickém centru a historickém trezoru shlédli výstavu Lidé a peníze, kde se dozvěděli plno zajímavých věcí z historie i současnosti naší měny. Je zde k vidění i největší tepaná zlatá mince v Evropě, vážící přes 130 kg. Senioři si mohli také potěžkat v ruce zlatou cihlu. Přišel čas oběda, takže se většina vydala posilnit do blízkého Paladia. Před 14,00 hodinou již všichni seděli na svých místech v divadle Hybernia, kde shlédli muzikál Zpívání v dešti. Krásné melodie a výkony zpěváků, herců i tanečníků se všem moc líbily. V 17,00 hodin po prožitém dnu v Praze se senioři vydali na zpáteční cestu do Humpolce. Zájezd připravily p. Ježková, Reichertová.

Druhý výlet do Brna za poznáním se uskutečnil dne 7. 5. a to za deštivého počasí po celý den, 52 seniorům to však náladu nepokazilo, a tak se sešli ráno s deštníky u pošty v Humpolci. Po bezproblémové cestě po dálnici do Brna byl první zastávkou hrad Špilberk, který pochází ze 13. století. Zde senioři navštívili kasematy, které byli vybudovány v roce 1742 a sloužily jako úkryt vojenské posádce i skladování potravin a vojenských potřeb. Od roku 1783 se kasematy začali používat jako vězení pro nejhorší zločince rakouských a českých zemí. Ponuré prostory, kterými senioři procházeli s průvodkyní přes hodinu, působily na všechny s respektem. Po skončení této prohlídky se vydali s deštníky pěšky k další dominantě města, katedrále sv. Petra a Pavla, kterou si se zájmem prohlédli i trochu v lavicích odpočinuli. Poté se přemístili na náměstí Svobody, zde po rozchodu se každý šel občerstvit, aby načerpal sílu na další program. Po obědové pauze se pokračovalo ke kostelu sv. Jakuba, kde je pod ním umístěna 2. největší kostnice v Evropě, je zde až 50 tisíc kosterních pozůstatků. Po výkladu a prohlídce se senioři vydali na autobusové nádraží, odkud je autobus odvezl na poslední cíl výletu, a to vodojemy na Žlutém kopci. Tyto mysteriózní podzemní katedrály, které byly vybudovány pro potřeby zásoby vody pro obyvatele města, měly objem více než 30 milionů litrů a v provozu byly až do roku 1997. První cihlový vodojem pochází z roku 1874, má rozměr 45 x 45 m, druhý z roku 1894 s rozměry 35 x 55 m byl v té době největší podzemní stavbou v Brně. Třetí vodojem je z roku 1917 a tvoří ho dvě vzájemně přiléhající nádrže v rozměrech 35 x 30 m a 45 x 30 m, které podpírá soustava 87 betonových pilířů. Tyto nádrže se vyznačují neuvěřitelně dlouhou ozvěnou. Komentovaná prohlídka těchto prostor byla krásným zakončením výletu v Brně, kde senioři nachodili celkem po městě 8 km.

Zájezd byl velmi dobře připraven studentkami Střední školy informatiky a cestovního ruchu v Humpolci Anastázií Hynštovou a Terezou Těšínskou za pomoci paní učitelky Veroniky Kamešové. Studentky již při cestě do Brna komentovaly místa, kterými se projíždělo i všem seniorům rozdaly knížečky s navštívenými místy v Brně, které samy vyrobily. Senioři jim v závěru cesty za vše poděkovali potleskem i malou sladkou odměnou. Též bylo poděkováno panu řidiči Jiřímu Kochovi za bezvadnou jízdu i Janě Reichertové, která zájezd vedla.

Jana Reichertová

8 Kvě

Mezinárodní den tance 29.4.2024 jsme oslavili přímo na tanečním parketu. Za podpory MAS v Humpolci jsme v Mikádu přivítali malé tanečnice a tanečníky ze souboru paní Evy Eremkové a paní Ivy Bělovské.

8 Kvě

V pátek 26.4.2024 si naše PRIMA HOLKY zatancovaly s předškoláčky z MŠ Na Skalce.

Pohoda a dobrá nálada rozzářila celé Mikádo

6 Kvě

Pozvánka

28 Dub

PROGRAM NA KVĚTEN 2024

Úterý 7. 5 CELODENNÍ ZÁJEZD DO BRNA: odjezd 7:00 hod od pošty. návštěva kasemat na Špilberku, katedrály sv. Petra a Pavla, impozantních prostor vodárny na Žlutém kopci. Zájezd připravili studenti Střední školynformatiky v Humpolci.

Čtvrtek 16. 5. ve 14:00 POSEZENÍ PŘI HUDBĚ s paní A. Machyánovou a našimi zpěváky v Mikádu

Středa 22. 5. v 9:30 KINO zve seniory tentokrát na komedii Ženy a život (vstupné 70,-Kč)

Úterý 28. 5. od 14:00 se koná tradiční SPORTOVNÍ ODPOLEDNE PRO SENIORY na atletickém stadionu (při špatném počasí v tělocvičně, nutné přezůvky). Závěr v 16:00

20 Dub

Seniorské setkání spojené s volbou předsedkyně spolku

V Humpolci v jídelně České zemědělské akademie se dne 5. dubna 2024 setkali senioři na své výroční členské schůzi, aby zde zhodnotili uplynulý rok 2023 a též si zvolili novou předsedkyni spolku.

Schůzi zahájila předsedkyně Jaroslava Šenkýřová, která přivítala přítomné i hosty, starostu města Petra Machka a místostarostu Martina Hendrycha. V úvodu vystoupily se svými tanečky žákyně ze školní družiny ZŠ Hálkova pod vedením vychovatelky Ivy Bělovské. Po vystoupení, které bylo oceněno potleskem se ujala slova paní Šenkýřová, která oznámila své ukončení činnosti předsedkyně spolku ze zdravotních důvodů. V této funkci pracovala od roku 2005 a tak krátce zhodnotila svoji činnost ze 19 let práce pro seniory.

Poté byla místopředsedkyní Janou Reichertovou přečtena zpráva o činnosti spolku za rok 2023, kde se senioři setkávali pravidelně jednou za měsíc při harmonice v Mikádu, za kulturou se vydali celkem čtyřikrát, na jednodenní výlety po Česku i do Polska se vyjelo šestkrát, uskutečnil se týdenní pobyt v Sezimově Ústí, proběhly různé přednášky, seniorky pravidelně cvičí v pondělí a středy v TJ Jiskra, uskutečnila se v lednu výroční schůze a v říjnu oslava Dne seniorů, které jsou spojeny s hudbou a tancem. Senioři se setkali i na 7. sportovním odpoledni na atletickém stadionu TJ Jiskra, kde se zapojili i studenti Gymnázia dr. Aleše Hrdličky i Střední školy informatiky a cestovního ruchu.

Následovala zpráva revizní komise o stavu hospodaření spolku, kterou přečetla předsedkyně komise Zdeňka Ambrožová.

Po těchto zprávách proběhla volba nové předsedkyně spolku, byla navržena kandidátka Mgr. Hana Havelková. Nikdo z přítomných nepodal jiný návrh. Volby vedla p. Reichertová, která dala hlasovat zvednutím ruky o navržené kandidátce. Všech 117 přítomných seniorů hlasovalo pro paní Mgr. Hanu Havelkou, tímto dnem byla zvolena novou předsedkyní spolku Senioři ČR z.s. ZO Humpolec. Nově zvolená předsedkyně poděkovala za zvolení i danou důvěru a slíbila, že se bude snažit pracovat pro seniory co nejlépe. Následovalo poděkování paní Jaroslavě Šenkýřové za dlouholetou práci pro seniory jednak výborem Seniorů ČR – Pamětním listem s poděkováním a kyticí, též poděkoval starosta i místostarosta města, kteří předali dárkový koš a kytici. Současně bylo poděkováno odstupujícím ze zdravotních důvodů a to paní Evě Loskotové, dlouholeté hospodářce spolku, paní Ing. Jitce Kadlecové, člence revizní komise, kterým byl též předán Pamětní list s poděkováním a kytice. Výborem do funkce hospodářky spolku byla zvolena paní Jana Malá, členkou revizní komise se stala paní Marie Formanová. Oba hosté pozdravili přítomné seniory a každý přednesl několik slov s tím, že budou činnost seniorů podporovat. Byli překvapeni, co vše spolek pro seniory organizuje. Následovala volná zábava spojená se zpěvem a tancem, ke které velmi dobře zahrála skupina hudebníků z Humpolce a Tábora pod vedením pana Františka Nováka. O pohoštění seniorů se postaraly členky výboru paní Ježová, Slavíková, Ježková a Formanová, kterým patří poděkování. Senioři obdrželi menší bagetku, kterou pro ně připravili studenti oboru kuchař Střední školy informatiky a cestovního ruchu, studentům děkujeme. Bylo to příjemné setkání seniorů spojené s volbou nové předsedkyně.

Jana Reichertová

10 Dub

Výroční schůze 2024

4 Dub

Výroční členská schůze

se koná 5. 4. od 14,30 do 18,30 v jídelně České zemědělské akademie.

2 Dub

PROGRAM NA DUBEN 2024

Úterý 2. 4. ve 13:00 v Mikádu zapisujeme zájemce o poznávací zájezd do Brna (7. 5. za 600,- Kč)

vybíráme doplatek 3790,- Kč za pobyt v Sezimově Ústí

ve 14:00 pravidelné zasedání výboru v Mikádu

Pátek 5. 4. ve 14:30 srdečně zveme všechny seniorky a seniory na VÝROČNÍ ČLENSKOU SCHŮZI

do jídelny České zemědělské akademie. Připraveno je drobné občerstvení i hudba k tanci.

Čtvrtek 11. 4. ve 14:00 pravidelné POSEZENÍ PŘI HUDBĚ v Mikádu s paní Machyánovou a zpíváním

Středa 17. 4. v 9:30 kino připravilo pro seniory moderní českou komedii Lítá v tom (vstupné 70,-Kč)

Sobota 27. 4. odjezd 7:00 CELODENNÍ ZÁJEZD DO PRAHY:

od pošty prohlídka nádherných interiérů FANTOVÝCH SÁLŮ A KAVÁRNY na Hl. nádraží, krátký přesun do ČNB na výstavu Lidé a peníze a návštěva muzikálu ZPÍVÁNÍ V DEŠTI v divadle Hybernia od 14:00 hod. Návrat 18:00-19:00 hod.

úterý 30. 4. ve 14:00 přesunuté zasedání výboru ze 7. 5. z důvodu zájezdu do Brna

Připravujeme na KVĚTEN 2024:

ÚTERÝ 7. 5. odjezd 7:00 CELODENNÍ ZÁJEZD DO BRNA:

od pošty návštěva kasemat na Špilberku, katedrály sv. Petra a Pavla, impozantních prostor vodárny na Žlutém kopci. Zájezd připravili studenti Střední školy informatiky v Humpolci.

22 Bře

Foto k pochodu pro mozek 11.3 – 15.3.2024

Cvičení TJ Jiskra, úterý procházka po městě, středa KČT, čtvrtek Turisté Humpolec

20 Bře

Senioři cvičili, nachodili kilometry i tancovali ….

V Humpolci v týdnu od 11. 3. do 15. 3. se zapojilo celkem 137 občanů do celostátní akce v rámci týdne Trénování paměti a Pochodu pro mozek, kde celkem ušli 479 km.

V pondělí si v sokolovně TJ Jiskra zacvičilo na kondičním cvičení Evy Eremkové 33 seniorek. Cvičení s různým náčiním bylo připraveno tak, aby se mohla zapojit i veřejnost. Ženy si cvičení velmi užily, dobře protáhly své tělo.

V úterý za velmi deštivého počasí, které bylo nad celou Českou republikou, se přesto v 9,00 hodin na Horním náměstí sešlo 21 seniorů a 19 studentů třídy 2.O se svojí paní učitelkou Veronikou Kamešovou ze Střední školy informatiky a cestovního ruchu. Studenti k této akci pro občany města připravili komentovanou hodinovou procházku po historických objektech Horního a Dolního náměstí. Z Dolního náměstí se přesunuli k pivovaru Bernard, kde se dozvěděli jeho historii i současnost. Odtud se vydali na Zichpil, vyslechli si i zde historii Nápravníkova stavení, Tolerančního kostela i kostela sv. Jana Nepomuckého na hřbitově. Poslední zastávka byla u školy Informatiky, kde studenti připomněli její založení i význam v současnosti. Pro přítomné byl připraven kvíz o 13 otázkách z toho, co se během procházky dozvěděli. Nejlepším třem odpovídajícím byla předána odměna v podobě pexesa, které studenti vyrobili. Bylo to milé propojení mladé a starší generace, studenti si v praxi ověřili, jak jim půjde průvodcovské řemeslo, každé povídání bylo odměněno potleskem i slůvkem děkujeme, všichni přítomní celkem nachodili 53 km, senioři potrénovali i svou paměť. Celou procházku si prošla i redaktorka ČRo radia Vysočina Tereza Pešoutová, která zde natočila reportáž jak se studenty, tak se seniory, která se odvysílala ve čtvrtek 14.3. dopoledne.

Středeční den patřil KČT odbor Humpolec, kde 9 turistů vyrazilo na plánovaný 10 km pochod a to do Lhotic, odkud přes Vitice a Bolechov došli do cíle, a to Želiva. Na cestu jim tento den svítilo i sluníčko. Celkem nachodili 90 km. Tento odbor chodí pravidelně každou středu na své plánované túry. Trasu naplánovala Anna Rodová, vedla Libuše Zbirovská.

Ve čtvrtek se sešlo 29 turistů spolku Turisté Humpolec, aby se společně vydali na naplánovaný 9 km pochod směrem přes Hadinu do Budíkova, kde se zastavili u Kamenné mapy České republiky. Po společné fotografii se vydali do Kejžlice, kde si pochutnali na dobrém obědě. Pochod připravil a vedl Josef Sýkora, celkem ušli 261 km. Spolek se pravidelně vydává na různé trasy po okolí i vzdálených míst každý čtvrtek.

Poslední den akce v pátek bylo tancování country tanců v Mikádu, kde se dopoledne pravidelně schází 17 žen pod vedením Hany Havelkové. Na tuto výjimečnou hodinu se přišlo podívat i dalších 8 seniorek, některé se připojily a zatancovaly si. Ženy předvedly osm tanců, které se od ledna naučily, sklidily za ně potlesk. Hodinu při líbivé rytmické country hudbě si všechny společně užily. Celkem každá protančila za hodinu 6 000 kroků, dohromady je to 76 km.

Týden se v Humpolci vydařil a 137 občanů udělalo pro své zdraví dobrý skutek v podobě pohybu, který je potřeba v každém věku.

Jana Reichertová

18 Úno

Chodíme pro mozek a radost

Stejně jako v uplynulých letech, uskuteční se i letos v měsíci březnu Národní týden trénování paměti. S touto akcí je spojen také aktivizační program Chodíme pro mozek v týdnu od 11. do 17. března, s nímž přišla pražská organizace Právě Teď!. Do tohoto celostátního programu se zapojí letos po celý týden senioři i veřejnost z Humpolce. Počítá se jakákoliv fyzická aktivita. Dne 11. března se sejdou seniorky na svém pravidelném kondičním cvičení od 9,00 – 10,00 hodin pod vedením Evy Eremkové, nebo Aleše Chytila v tělocvičně sokolovny TJ Jiskra Humpolec na Tyršově náměstí. Na tuto cvičební ukázkovou hodinu zveme i další zájemce o pohyb (je nutné vzít obuv na přezutí). Další den 12. března je připravena komentovaná procházka po Horním a Dolním náměstí, též skanzen Zichpil. Tuto akci připravila ve spolupráci s výborem spolku Senioři ČR z.s. Humpolec pro seniory a veřejnost Střední škola informatiky a cestovního ruchu, zájemce provedou studenti této školy. Sraz je v 9,00 hodin na Horním náměstí u Muzea dr. Aleše Hrdličky. Procházka bude zakončena vědomostním kvízem. Ve středu 13. března se do akce zapojí Klub českých turistů odbor Humpolec, který připravil 8-9 km pochod pro své členy a ostatní zájemce. Sraz je v 07,15 u pošty, odjezd autobusu v 07,23 do Lhotic křižovatka, jde se trasa Lhotice, Vitice, Bolechov, Želiv a zpět autobusem ve 12,57 ze zastávky Želiv, klášter, nebo ve 13,00 od zastávky Želiv, restaurace Na Želivce do Humpolce. Na stránkách www.kcthumpolec.cz středeční akce, bude zveřejněno více informací. Ve čtvrtek 14. března zve na svůj 10 km pochod spolek Turisté Humpolec. Sraz v 08,00 hodin na zastávce Stromovka, odtud pěšky na závodiště Dusilov, po cyklostezce kolem rybníku Hadina, přes osadu Hadina do Čejova. Z Čejova přes Budíkov a Malý Budíkov do Kejžlice. Odjezd z Kejžlice do Humpolce autobusem ve 12,55. Pochod vede Josef Sýkora, který zve i ostatní veřejnost. O tomto pochodu se dočtete na www.turiste-humpolec.cz. U obou skupin turistů sledujte i informační skřínky (proti kinu), kam budou tyto informace dány. Poslední den akce v pátek 15. března si mohou zájemkyně o pohyb přijít zatancovat country tance od 9,00 do 10,00 hodin do klubu Mikáda na Havlíčkově náměstí. Pravidelný páteční taneční kroužek 16 žen pořádaný spolkem Senioři ČR Humpolec vede paní Hana Havelková. Při country tanci se za hodinu nachodí stovky kroků. Chůze i fyzická aktivita je pro člověka přirozený pohyb, souvisí velmi úzce i s fungováním mozku i paměti. Protože to, jak mozek funguje, souvisí s fyzickou a mentální kondicí a zdravotním stavem. A právě proto je pohyb v každém věku tak důležitý.

Více informací o celostátní akci, interaktivní mapu míst pochodů atp. najdete na www.pochodpromozek.cz.

Přidejte se k nám a udělejte něco pro své zdraví.

Jana Reichertová

12 Úno

Program „ Senioři ČR“ z.s. ZO Humpolec – BŘEZEN 2024

V úterý 5.3. ve 13 hod. zapisujeme zájemce na zájezd do ND v Praze na „Naši furianti“ a vybíráme 500,- Kč.Divadlo je zajištěno na den 8.6. 2024 od 17,00 hodin, odjezd 14:30 hod od pošty.

ZÁJEZD DO PRAHY DNE 27.4. 2024 Zájemce zveme za kulturou i poznáním 

9,00 hodin komentovaná prohlídka opravených Fantových sálů na Hl. nádraží (1 hodina). Přesun metrem na Náměstí Republiky.

V 11,00 hodin komentovaná prohlídka v ČNB – výstava Lidé a peníze (1 hodina).Tyto prohlídky jsou zdarma (zajistila a vede Reichertová).

Od 12,00 do 13,30 hodin volno na oběd.

Od 14,00 hodin v divadle Hybernia muzikál ZPÍVÁNÍ V DEŠTI (zajistila a vede Ježková). Odjezd z Humpolce v 7,00 hodin od pošty, návrat mezi 18, 00 až 19,00 hodin.

Zápis dne 5. 3. od 13,00 do 14,00 hodin, cena zájezdu 600,- Kč (vstupenka 500,- Kč autobus 100,- Kč).

V úterý 12.3. zve „Škola informatiky a cestovního ruchu“ na komentovanou prohlídku Horního a Dolního náměstí. Sejdeme se v 9:00 hod. před školou na Horním náměstí, procházka je zařazena do celostátní akce „Chodíme pro mozek a radost“, která probíhá ve dnech 11. 3. až 15. 3. 2024.

Ve čtvrtek 14.3. v Mikádu se ve 14,hod. sejdeme na „Přátelském posezení při hudbě“ vstupné dobrovolné.

Ve středu 27.3. nás vedení kina zve na film“ Jak přežít svého muže“ od 9,30 hod., vstupné 70,- Kč.

6 Úno

PROGRAM „SENIOŘI ČR z.s. HUMPOLEC“-ÚNOR 2024

Výborové schůze se konají každé první úterý v měsíci od 14:00 hod. v klubu Mikádo

Dostanete zde informace , členské známky, přihlášky a jiné.

ÚNOR : – V úterý 6.2. v Mikádu od 13,- hod. Vybíráme zálohu na rekondiční pobyt v Sezimově Ústí.

4.000,- Kč ( jedeme 8.6.- 13.6 .2024)

– Ve čtvrtek 15.2. se sejdeme v Mikádu od 14 hod. Na přátelském posezení při hudbě ,

Vstupné dobrovolné ,občerstvení zajištěno.

– Ve středu 28.2. v 9,30 hod. nás zve kino na film „Ostrov“ , vstupné 70,- Kč

Sledujte informační skřínky , budou tam informace o plnění Programu , případných změnách.

Změnu programu si vyhrazujeme.

4 Úno

Činnost spolku SENIOŘI ČR z.s. ZO Humpolec v roce 2023

Spolek, který byl založen v říjnu roku 1990, zajišťuje i v tomto roce 2023 setkávání seniorů, jejich kulturní, společenské i sportovní vyžití. Je tak naplněno heslo spolku Aby nebyl člověk sám. Čtrnáctičlenný výbor pracuje pod dlouhodobým vedením předsedkyně paní Jaroslavy Šenkýřové. Též pracuje tříčlenná revizní komise, která kontroluje výdaje a příjmy spolku. Počet členů spolku se během roku mění jednak ze zdravotních důvodů, nebo úmrtí členů, též přichází senioři vstupující do starobního důchodu. K 31. 12. 2023 je počet členů 347.

Senioři se pravidelně jednou v měsíci od října do května schází v Mikádu na společenském setkání při hudbě, kde při občerstvení se společně pobaví a zazpívají. Celkem se takto sešlo 260 seniorů. V měsíci lednu se koná větší setkání seniorů, a to při výroční členské schůzi, kde se hodnotí činnost v uplynulém roce, spojené s tancem a zpěvem v jídelně České zemědělské akademie, kde je větší prostor. Je zde i kulturní program a podáno občerstvení. V lednu se zúčastnilo 102 seniorů. Toto větší setkání s hudbou a tancem je zde i při oslavě Dne seniorů, které připadá na 1. 10. Letos dne 6. 10. byly pozvány i členky Bílého kruhu bezpečí z Jihlavy, aby zde představily svou činnost. Na obou setkání byla přítomna starostka města Humpolce Alena Štěrbová, přítomno bylo 82 seniorů.

V tomto roce byla organizována čtyřikrát návštěva divadla, a to v divadle na Vinohradech představení Romeo a Julie a Český román, v ND v Praze Naši furianti, v divadle v Pardubicích muzikál Makropulos. Celkem za kulturou vyjelo 174 seniorů.

Dále členové výboru organizovali šest jednodenních zájezdů po Česku. Vyjelo se na Moravu do Jevíčka, Javořických jeskyní, Křtin. Navštívili jsme Polsko Kudova Zdroj i Hrádek u Nechanic, Pardubice zámek, Flóru Kroměříž, Olomouc Pevnost poznání i město, Velké Bílovice a sklípek u Osičků. Po Česku se podívalo celkem 252 seniorů. Uskutečnil se týdenní rekondiční pobyt v Sezimově Ústí, kde bylo 36 seniorů.

Pro seniory byly organizovány i různé přednášky, Jak na chytrý telefon a tablet, beseda s mluvčí policie Jihlava Danou Čírtkovou o bezpečnosti seniorů i různých nástrahách na internetu, trénování paměti, beseda v knihovně o nových knížkách i k výročí 155. narození lékaře Františka Hamzy. Celkem se zúčastnilo 65 seniorů.

Po celý rok 2023 pravidelně v pondělí a středy dopoledne cvičí v TJ Jiskra Humpolec 38 seniorek. V měsíci březnu se zúčastnily se cvičením i celostátní akce Chodíme (cvičíme) pro mozek a radost. Též se zapojili i senioři pochodem na výletech, takže v Humpolci v akci bylo celkem rovných 100 seniorů. Za tuto účast od pražské Rady seniorů spolek obdržel knihu Pošlete vzkaz příběhem. Humpolec se umístil mezi pěti vybranými městy.

Další sportovní akcí bylo v květnu již 7. sportovní odpoledne pro seniory na Atletickém stadionu ve spolupráci s TJ Jiskra Humpolec, gymnáziem dr. Aleše Hrdličky i Střední školou informatiky a cestovního ruchu. Studenti gymnázia pomáhali asi 50 seniorům na jednotlivých stanovištích zvládat dané disciplíny. Studenti školy Informatiky navrhli a zhotovili diplomy, pozvánky i karty s disciplínami, též připravili drobné občerstvení v podobě menších bagetek. Studentky gymnázia natočily rozhovory se seniory, paní Jana Reichertová napsala článek Můj život v pohybu a s tímto se v červnu přihlásili do celostátní soutěže vyhlášené PVZP, která měla název Pošlete vzkaz příběhem, kdy se jednalo o propojení mladé a starší generace. Spolek Senioři, též gymnázium obdrželo Čestné uznání za účast v této soutěži a článek i video (kód) byl vydán v knize Pošlete vzkaz příběhem II, které spolu s dalšími propagačními materiály obdrželi.

Tyto všechny akce jsou zaznamenány v kronice spolku. Zapsala Jana Reichertová

9 Led

„Program „ Senioři ČR z.s. ZO Humpolec – LEDEN 2024

Výborové schůze se konají každé první úterý v měsíci v klubu MIKÁDO od 14:00 hod. Dostanete zde informace , členské známky, přihlášky a j.

– Ve středu 10.1. od 14 hod, vás zveme na přátelské posezení při hudbě v Mikádu.

– Ve středu 17.1. se sejdeme v kině v 9:30 hod na film ,,Nikdy neříkej nikdy´´vstupné 70 Kč.

Vstupné dobrovolné ,občerstvení a hudba zajištěná.

Sledujte informační skříňky. Změnu Programu si vyhrazujeme.

5 Pro

„Program „ Senioři ČR z.s. ZO Humpolec Prosinec 2023

Výborové schůze se konají každé první úterý v měsíci v klubu MIKÁDO od 14:00 hod. Dostanete zde informace , členské známky, přihlášky a j. Změnu Programu si vyhrazujeme.

– 16.12. v úterý ve 14,00 hod. Se sejdeme na vánočním přátelském setkání při hudbě, nezapomeňte na malé dárečky . Vstupné dobrovolné. Občerstvení připraveno.

– 20.12. v 9,30 hod. Se sejdeme v Kině , shlédneme film „Největší dar“. Vatupné 60,- Kč

12 Lis

Program „ Senioři ČR z.s. ZO Humpolec :Listopad 2023

Program „ Senioři ČR z.s. ZO Humpolec :Listopad 2023

Výborové schůze se konají každé první úterý v měsíci v klubu MIKÁDO od 14:00 hod. Dostanete zde informace , členské známky, přihlášky a j. Změnu Programu si vyhrazujeme.

– 4.11. -sobota pojedeme do ND v Praze 7,30 hod od pošty na představení „Naši furianti“

– 14.11.zveme do Mikáda od 14,00 hod. na přátelské setkání při hudbě. Vstupné dobrovolné. – – -22.11.. v 9,30 hod. se sejdeme v Kině na filmu „ život pro samouky,vstupné 60,- Kč.