SDCR Humpolec

20 Dub

Seniorské setkání spojené s volbou předsedkyně spolku

V Humpolci v jídelně České zemědělské akademie se dne 5. dubna 2024 setkali senioři na své výroční členské schůzi, aby zde zhodnotili uplynulý rok 2023 a též si zvolili novou předsedkyni spolku.

Schůzi zahájila předsedkyně Jaroslava Šenkýřová, která přivítala přítomné i hosty, starostu města Petra Machka a místostarostu Martina Hendrycha. V úvodu vystoupily se svými tanečky žákyně ze školní družiny ZŠ Hálkova pod vedením vychovatelky Ivy Bělovské. Po vystoupení, které bylo oceněno potleskem se ujala slova paní Šenkýřová, která oznámila své ukončení činnosti předsedkyně spolku ze zdravotních důvodů. V této funkci pracovala od roku 2005 a tak krátce zhodnotila svoji činnost ze 19 let práce pro seniory.

Poté byla místopředsedkyní Janou Reichertovou přečtena zpráva o činnosti spolku za rok 2023, kde se senioři setkávali pravidelně jednou za měsíc při harmonice v Mikádu, za kulturou se vydali celkem čtyřikrát, na jednodenní výlety po Česku i do Polska se vyjelo šestkrát, uskutečnil se týdenní pobyt v Sezimově Ústí, proběhly různé přednášky, seniorky pravidelně cvičí v pondělí a středy v TJ Jiskra, uskutečnila se v lednu výroční schůze a v říjnu oslava Dne seniorů, které jsou spojeny s hudbou a tancem. Senioři se setkali i na 7. sportovním odpoledni na atletickém stadionu TJ Jiskra, kde se zapojili i studenti Gymnázia dr. Aleše Hrdličky i Střední školy informatiky a cestovního ruchu.

Následovala zpráva revizní komise o stavu hospodaření spolku, kterou přečetla předsedkyně komise Zdeňka Ambrožová.

Po těchto zprávách proběhla volba nové předsedkyně spolku, byla navržena kandidátka Mgr. Hana Havelková. Nikdo z přítomných nepodal jiný návrh. Volby vedla p. Reichertová, která dala hlasovat zvednutím ruky o navržené kandidátce. Všech 117 přítomných seniorů hlasovalo pro paní Mgr. Hanu Havelkou, tímto dnem byla zvolena novou předsedkyní spolku Senioři ČR z.s. ZO Humpolec. Nově zvolená předsedkyně poděkovala za zvolení i danou důvěru a slíbila, že se bude snažit pracovat pro seniory co nejlépe. Následovalo poděkování paní Jaroslavě Šenkýřové za dlouholetou práci pro seniory jednak výborem Seniorů ČR – Pamětním listem s poděkováním a kyticí, též poděkoval starosta i místostarosta města, kteří předali dárkový koš a kytici. Současně bylo poděkováno odstupujícím ze zdravotních důvodů a to paní Evě Loskotové, dlouholeté hospodářce spolku, paní Ing. Jitce Kadlecové, člence revizní komise, kterým byl též předán Pamětní list s poděkováním a kytice. Výborem do funkce hospodářky spolku byla zvolena paní Jana Malá, členkou revizní komise se stala paní Marie Formanová. Oba hosté pozdravili přítomné seniory a každý přednesl několik slov s tím, že budou činnost seniorů podporovat. Byli překvapeni, co vše spolek pro seniory organizuje. Následovala volná zábava spojená se zpěvem a tancem, ke které velmi dobře zahrála skupina hudebníků z Humpolce a Tábora pod vedením pana Františka Nováka. O pohoštění seniorů se postaraly členky výboru paní Ježová, Slavíková, Ježková a Formanová, kterým patří poděkování. Senioři obdrželi menší bagetku, kterou pro ně připravili studenti oboru kuchař Střední školy informatiky a cestovního ruchu, studentům děkujeme. Bylo to příjemné setkání seniorů spojené s volbou nové předsedkyně.

Jana Reichertová

20 Bře

Senioři cvičili, nachodili kilometry i tancovali ….

V Humpolci v týdnu od 11. 3. do 15. 3. se zapojilo celkem 137 občanů do celostátní akce v rámci týdne Trénování paměti a Pochodu pro mozek, kde celkem ušli 479 km.

V pondělí si v sokolovně TJ Jiskra zacvičilo na kondičním cvičení Evy Eremkové 33 seniorek. Cvičení s různým náčiním bylo připraveno tak, aby se mohla zapojit i veřejnost. Ženy si cvičení velmi užily, dobře protáhly své tělo.

V úterý za velmi deštivého počasí, které bylo nad celou Českou republikou, se přesto v 9,00 hodin na Horním náměstí sešlo 21 seniorů a 19 studentů třídy 2.O se svojí paní učitelkou Veronikou Kamešovou ze Střední školy informatiky a cestovního ruchu. Studenti k této akci pro občany města připravili komentovanou hodinovou procházku po historických objektech Horního a Dolního náměstí. Z Dolního náměstí se přesunuli k pivovaru Bernard, kde se dozvěděli jeho historii i současnost. Odtud se vydali na Zichpil, vyslechli si i zde historii Nápravníkova stavení, Tolerančního kostela i kostela sv. Jana Nepomuckého na hřbitově. Poslední zastávka byla u školy Informatiky, kde studenti připomněli její založení i význam v současnosti. Pro přítomné byl připraven kvíz o 13 otázkách z toho, co se během procházky dozvěděli. Nejlepším třem odpovídajícím byla předána odměna v podobě pexesa, které studenti vyrobili. Bylo to milé propojení mladé a starší generace, studenti si v praxi ověřili, jak jim půjde průvodcovské řemeslo, každé povídání bylo odměněno potleskem i slůvkem děkujeme, všichni přítomní celkem nachodili 53 km, senioři potrénovali i svou paměť. Celou procházku si prošla i redaktorka ČRo radia Vysočina Tereza Pešoutová, která zde natočila reportáž jak se studenty, tak se seniory, která se odvysílala ve čtvrtek 14.3. dopoledne.

Středeční den patřil KČT odbor Humpolec, kde 9 turistů vyrazilo na plánovaný 10 km pochod a to do Lhotic, odkud přes Vitice a Bolechov došli do cíle, a to Želiva. Na cestu jim tento den svítilo i sluníčko. Celkem nachodili 90 km. Tento odbor chodí pravidelně každou středu na své plánované túry. Trasu naplánovala Anna Rodová, vedla Libuše Zbirovská.

Ve čtvrtek se sešlo 29 turistů spolku Turisté Humpolec, aby se společně vydali na naplánovaný 9 km pochod směrem přes Hadinu do Budíkova, kde se zastavili u Kamenné mapy České republiky. Po společné fotografii se vydali do Kejžlice, kde si pochutnali na dobrém obědě. Pochod připravil a vedl Josef Sýkora, celkem ušli 261 km. Spolek se pravidelně vydává na různé trasy po okolí i vzdálených míst každý čtvrtek.

Poslední den akce v pátek bylo tancování country tanců v Mikádu, kde se dopoledne pravidelně schází 17 žen pod vedením Hany Havelkové. Na tuto výjimečnou hodinu se přišlo podívat i dalších 8 seniorek, některé se připojily a zatancovaly si. Ženy předvedly osm tanců, které se od ledna naučily, sklidily za ně potlesk. Hodinu při líbivé rytmické country hudbě si všechny společně užily. Celkem každá protančila za hodinu 6 000 kroků, dohromady je to 76 km.

Týden se v Humpolci vydařil a 137 občanů udělalo pro své zdraví dobrý skutek v podobě pohybu, který je potřeba v každém věku.

Jana Reichertová

18 Úno

Chodíme pro mozek a radost

Stejně jako v uplynulých letech, uskuteční se i letos v měsíci březnu Národní týden trénování paměti. S touto akcí je spojen také aktivizační program Chodíme pro mozek v týdnu od 11. do 17. března, s nímž přišla pražská organizace Právě Teď!. Do tohoto celostátního programu se zapojí letos po celý týden senioři i veřejnost z Humpolce. Počítá se jakákoliv fyzická aktivita. Dne 11. března se sejdou seniorky na svém pravidelném kondičním cvičení od 9,00 – 10,00 hodin pod vedením Evy Eremkové, nebo Aleše Chytila v tělocvičně sokolovny TJ Jiskra Humpolec na Tyršově náměstí. Na tuto cvičební ukázkovou hodinu zveme i další zájemce o pohyb (je nutné vzít obuv na přezutí). Další den 12. března je připravena komentovaná procházka po Horním a Dolním náměstí, též skanzen Zichpil. Tuto akci připravila ve spolupráci s výborem spolku Senioři ČR z.s. Humpolec pro seniory a veřejnost Střední škola informatiky a cestovního ruchu, zájemce provedou studenti této školy. Sraz je v 9,00 hodin na Horním náměstí u Muzea dr. Aleše Hrdličky. Procházka bude zakončena vědomostním kvízem. Ve středu 13. března se do akce zapojí Klub českých turistů odbor Humpolec, který připravil 8-9 km pochod pro své členy a ostatní zájemce. Sraz je v 07,15 u pošty, odjezd autobusu v 07,23 do Lhotic křižovatka, jde se trasa Lhotice, Vitice, Bolechov, Želiv a zpět autobusem ve 12,57 ze zastávky Želiv, klášter, nebo ve 13,00 od zastávky Želiv, restaurace Na Želivce do Humpolce. Na stránkách www.kcthumpolec.cz středeční akce, bude zveřejněno více informací. Ve čtvrtek 14. března zve na svůj 10 km pochod spolek Turisté Humpolec. Sraz v 08,00 hodin na zastávce Stromovka, odtud pěšky na závodiště Dusilov, po cyklostezce kolem rybníku Hadina, přes osadu Hadina do Čejova. Z Čejova přes Budíkov a Malý Budíkov do Kejžlice. Odjezd z Kejžlice do Humpolce autobusem ve 12,55. Pochod vede Josef Sýkora, který zve i ostatní veřejnost. O tomto pochodu se dočtete na www.turiste-humpolec.cz. U obou skupin turistů sledujte i informační skřínky (proti kinu), kam budou tyto informace dány. Poslední den akce v pátek 15. března si mohou zájemkyně o pohyb přijít zatancovat country tance od 9,00 do 10,00 hodin do klubu Mikáda na Havlíčkově náměstí. Pravidelný páteční taneční kroužek 16 žen pořádaný spolkem Senioři ČR Humpolec vede paní Hana Havelková. Při country tanci se za hodinu nachodí stovky kroků. Chůze i fyzická aktivita je pro člověka přirozený pohyb, souvisí velmi úzce i s fungováním mozku i paměti. Protože to, jak mozek funguje, souvisí s fyzickou a mentální kondicí a zdravotním stavem. A právě proto je pohyb v každém věku tak důležitý.

Více informací o celostátní akci, interaktivní mapu míst pochodů atp. najdete na www.pochodpromozek.cz.

Přidejte se k nám a udělejte něco pro své zdraví.

Jana Reichertová

4 Úno

Činnost spolku SENIOŘI ČR z.s. ZO Humpolec v roce 2023

Spolek, který byl založen v říjnu roku 1990, zajišťuje i v tomto roce 2023 setkávání seniorů, jejich kulturní, společenské i sportovní vyžití. Je tak naplněno heslo spolku Aby nebyl člověk sám. Čtrnáctičlenný výbor pracuje pod dlouhodobým vedením předsedkyně paní Jaroslavy Šenkýřové. Též pracuje tříčlenná revizní komise, která kontroluje výdaje a příjmy spolku. Počet členů spolku se během roku mění jednak ze zdravotních důvodů, nebo úmrtí členů, též přichází senioři vstupující do starobního důchodu. K 31. 12. 2023 je počet členů 347.

Senioři se pravidelně jednou v měsíci od října do května schází v Mikádu na společenském setkání při hudbě, kde při občerstvení se společně pobaví a zazpívají. Celkem se takto sešlo 260 seniorů. V měsíci lednu se koná větší setkání seniorů, a to při výroční členské schůzi, kde se hodnotí činnost v uplynulém roce, spojené s tancem a zpěvem v jídelně České zemědělské akademie, kde je větší prostor. Je zde i kulturní program a podáno občerstvení. V lednu se zúčastnilo 102 seniorů. Toto větší setkání s hudbou a tancem je zde i při oslavě Dne seniorů, které připadá na 1. 10. Letos dne 6. 10. byly pozvány i členky Bílého kruhu bezpečí z Jihlavy, aby zde představily svou činnost. Na obou setkání byla přítomna starostka města Humpolce Alena Štěrbová, přítomno bylo 82 seniorů.

V tomto roce byla organizována čtyřikrát návštěva divadla, a to v divadle na Vinohradech představení Romeo a Julie a Český román, v ND v Praze Naši furianti, v divadle v Pardubicích muzikál Makropulos. Celkem za kulturou vyjelo 174 seniorů.

Dále členové výboru organizovali šest jednodenních zájezdů po Česku. Vyjelo se na Moravu do Jevíčka, Javořických jeskyní, Křtin. Navštívili jsme Polsko Kudova Zdroj i Hrádek u Nechanic, Pardubice zámek, Flóru Kroměříž, Olomouc Pevnost poznání i město, Velké Bílovice a sklípek u Osičků. Po Česku se podívalo celkem 252 seniorů. Uskutečnil se týdenní rekondiční pobyt v Sezimově Ústí, kde bylo 36 seniorů.

Pro seniory byly organizovány i různé přednášky, Jak na chytrý telefon a tablet, beseda s mluvčí policie Jihlava Danou Čírtkovou o bezpečnosti seniorů i různých nástrahách na internetu, trénování paměti, beseda v knihovně o nových knížkách i k výročí 155. narození lékaře Františka Hamzy. Celkem se zúčastnilo 65 seniorů.

Po celý rok 2023 pravidelně v pondělí a středy dopoledne cvičí v TJ Jiskra Humpolec 38 seniorek. V měsíci březnu se zúčastnily se cvičením i celostátní akce Chodíme (cvičíme) pro mozek a radost. Též se zapojili i senioři pochodem na výletech, takže v Humpolci v akci bylo celkem rovných 100 seniorů. Za tuto účast od pražské Rady seniorů spolek obdržel knihu Pošlete vzkaz příběhem. Humpolec se umístil mezi pěti vybranými městy.

Další sportovní akcí bylo v květnu již 7. sportovní odpoledne pro seniory na Atletickém stadionu ve spolupráci s TJ Jiskra Humpolec, gymnáziem dr. Aleše Hrdličky i Střední školou informatiky a cestovního ruchu. Studenti gymnázia pomáhali asi 50 seniorům na jednotlivých stanovištích zvládat dané disciplíny. Studenti školy Informatiky navrhli a zhotovili diplomy, pozvánky i karty s disciplínami, též připravili drobné občerstvení v podobě menších bagetek. Studentky gymnázia natočily rozhovory se seniory, paní Jana Reichertová napsala článek Můj život v pohybu a s tímto se v červnu přihlásili do celostátní soutěže vyhlášené PVZP, která měla název Pošlete vzkaz příběhem, kdy se jednalo o propojení mladé a starší generace. Spolek Senioři, též gymnázium obdrželo Čestné uznání za účast v této soutěži a článek i video (kód) byl vydán v knize Pošlete vzkaz příběhem II, které spolu s dalšími propagačními materiály obdrželi.

Tyto všechny akce jsou zaznamenány v kronice spolku. Zapsala Jana Reichertová

10 Lis

Humpolečtí senioři nezahálí

Po letních měsících, kdy většina seniorů zastává funkci hlídacích babiček a dědečků o prázdninách, se opět od měsíce září schází na akcích, které pro ně připravuje výbor Seniorů ČR v Humpolci.

Senioři se schází na pravidelném přátelském posezení při hudbě v Mikádu, též vyjíždí za kulturou i poznáním různých míst v Česku. V měsíci září vyjeli do Pardubic, kde shlédli dopolední představení muzikálu Makropulos, odpoledne se vydali na prohlídku hradu. Další cesta vedla na Moravu do sklípku u Osičků ve Velkých Bílovicích, kde si zazpívali i zatančili při cimbálové muzice. Koncem měsíce se sešli v Mikádu, aby zde potrénovali paměť velmi zábavnou formou.

Hned 1. října oslavili Mezinárodní den seniorů dopoledním shlédnutím filmu Život začíná po stovce a večer si poslechli koncert dechové hudby Mistříňanka, tyto dvě akce pro seniory připravilo městské Infocentrum v Humpolci. Další oslavu dne seniorů připravil výbor Seniorů, a to setkáním v jídelně České zemědělské akademie, kde si opět senioři zatančili a zazpívali při hudbě. Též shlédli taneční vystoupení děvčat ze školní družiny Hálkova. Senioři se v tomto měsíci vydali na další zájezd, a to do Olomouce do Pevnosti poznání i prohlídku kulturních památek města. Sešli se opět na setkání v Mikádu, kde si zazpívali své oblíbené písně při harmonice. Potrénovali si paměť i navštívili místní kino, které pro seniory připravuje dopolední promítání filmů za snížené vstupné.

V sobotu dne 4. 11. se vydali na další zájezd do Prahy Národního divadla na představení hry Ladislava Stroupežnického Naši furianti. Do ND se senioři velmi těšili, protože několik z nich v těchto prostorách ještě nebylo. Před otevřením se setkali s velmi ochotnou mladou manažerkou prodeje vstupenek Wendy Zimmerovou, která hromadné vstupenky zajišťuje. Dostali od ní dárek, několik knižních programů z minulých let, které byly již vyřazeny, ale mohou ještě posloužit jako informace o hercích apod. S paní Wendy si pořídili společnou fotografii. Po otevření vstupu do prostor ND, které na seniory dýchlo svou majestátností, šli se někteří podívat do prostor, kde jsou Základní kameny ND. Poté zaujali svá místa k sezení a kochali se nádhernou výzdobou prostor ND. Představení, ve kterém hráli herci např. František Němec, David Matásek, Ondřej Pavelka, Taťjana Medvecká, Martina Preissová a další, se moc líbilo. Po skončení se vraceli k Jiráskovu mostu, místu nástupu do autobusu, již večerní Prahou. Od Jiráskova mostu přes Vltavu se pokochali krásným pohledem na osvětlený Pražský hrad i Petřínskou rozhlednu. Nasedli do autobusu a plni dojmů se vraceli zpět do Humpolce.

Do konce roku ještě zbývají dvě přátelská setkání při hudbě, to poslední vánoční je i s dárečky. Též dopolední středeční promítání filmů se uskuteční ještě dvakrát.

Humpolečtí senioři opravdu nezahálí, výbor už plánuje akce na příští rok 2024.

Jana Reichertová

18 Říj

Cesta za poznáním

Ráno dne 12. října ještě za tmy vyjížděl od pošty v Humpolci autobus s humpoleckými seniory na dálnici směr Brno, aby pak zamířil do moravského města Olomouc. Po třech hodinách jízdy, kdy někteří dospávali ranní brzké vstávání, dorazili do cíle, a to Pevnosti poznání. Architektonicky výjimečné stavby, která v 19. století sloužila jako dělostřelecký sklad, v roce 2015 po rozsáhlé rekonstrukci se stala útočištěm poznání. Je to centrum Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, které je oázou vědy, má v sobě ojedinělou atmosféru místa a sílu vzdělávat i inspirovat všechny generace. V centru vědy nás přivítal student VŠ Vítek Brukner, který nás seznámil s programem prohlídky, kdy na 150 exponátů je rozděleno do čtyř tematických expozic, a to Rozum v hrsti, Světlo a tma, Živá voda a Do historie. Rozdělili jsme se po skupinách a začali s prohlídkou, kde se nás vždy ujali přítomní animátoři, kteří nám velmi ochotně zodpověděli naše dotazy. Prošli jsme obřím modelem mozku i oka, kde jsme se dozvěděli spousty zajímavostí. Navštívili jsme digitální planetárium, zvážili na digitální váze, která nám ukázala kolik vážíme na Zemi a kolik na jiných planetách vesmírné soustavy. Složili jsme mapu České republiky po krajích, podívali se na různé živočichy pod mikroskopem, seznámili se s historií Olomouce i modelem města. Dopolední čas prohlídky rychle utekl, a tak nastal čas oběda, který jsme měli zajištěný v menze Univerzity Palackého, kam nás průvodce Vítek dovedl přes Botanickou zahradu s rozáriem, kde ještě kvetly růže i jiřiny. Po obědě se každý mohl rozhodnout, zda se vrátí do Pevnosti na další prohlídku, nebo se vydá na procházku městem po památkách. Naše skupina žen se rozhodla pro prohlídku města. Přes Bezručovy sady jsme se vydaly navštívit Dóm sv. Václava, kostel Panny Marie Sněžné, prošly jsme kolem kaple sv. Jana Sarkandra. Došly jsme na Horní náměstí, kde jsme si prohlédly sloup Nejsvětější Trojice, radnici s orlojem, kašny. Přálo nám i pěkné počasí, takže jsme poseděly na zahrádce Café Mahler při dobré kávě i zmrzlině. Poté jsme zamířily na Dolní náměstí, kde je Mariánský sloup i Neptunova a Jupiterova kašna. Blížil se čas odjezdu, a tak jsme se vydaly Bezručovými sady zpět k Pevnosti poznání, kde se po třetí hodině scházeli i ostatní účastníci zájezdu, který dobře zorganizovala a vedla členka výboru Senioři ČR paní Květa Ježová, které patří poděkování. Jelikož všech 32 seniorů se sešlo ve stanovený čas, mohl pan řidič autobusu Josef Paťha nastartovat a opět prokázat své řidičské umění projet úzkým mostem valu, kde ho dělily jen centimetry. Za slabého deště jsme dojeli o půl sedmé večer do Humpolce, řidiči bylo poděkováno potleskem. Byl to příjemně strávený den, který se vydařil a seniorům líbil. Jana Reichertová

10 Říj

Humpolečtí senioři slavili

Na osmdesát seniorů z Humpolce a okolí se odpoledne dne 6. října sešlo v jídelně Zemědělské akademie, aby zde oslavili Mezinárodní den seniorů, který připadá na 1. října. Po úvodním přivítání všech přítomných, mezi které byla pozvána starostka města Mgr. Alena Štěrbová i zástupkyně Bílého kruhu bezpečí z Jihlavy paní PhDr. Renáta Tomsová a paní Miluše Stejskalová, následoval kulturní program. Vystoupily žákyně školní družiny ZŠ Hálkova pod vedením vychovatelky Ivy Bělovské se svými tanečky, za které sklidily potlesk a malou odměnu. Po úvodní části bylo slovo předáno paní starostce Mgr. Aleně Štěrbové, která přítomné pozdravila a popřála pěkné odpoledne plné pohody a hlavně hodně zdraví i životní elán všem seniorům. Následovalo předání ocenění Zlatého krajského seniora i květiny paní starostkou, předsedkyni Seniorů ČR z.s. v Humpolci Jaroslavě Šenkýřové, za dlouholetou činnost a práci pro seniory, který obdržela od Rady seniorů kraje Vysočina. Paní Šenkýřová za ocenění poděkovala a seznámila přítomné s programem činnosti do konce roku, též představila novou členku výboru Mgr. Hanu Havelkovou. Slovo bylo předáno paní PhDr. Renátě Tomsové z BKB, která seznámila seniory s jejich činností i pomoci v případě ohrožení, trestné činnosti, odborné sociální poradenství. Společně pak s paní Miluší Stejskalovou předaly všem propagační materiály. Paní Jana Reichertová informovala o obdržení Čestného uznání od Pojišťovny VZP pro humpolecký spolek Seniorů ČR za účast v soutěži Pošlete vzkaz příběhem, které se spolek zúčastnil společně s Gymnáziem dr. A. Hrdličky. Z této soutěže byla vydána kniha se všemi 116 příběhy pod názvem Pošlete vzkaz příběhem II, kterou spolek též obdržel. Je zde možno shlédnout video ze sportovního odpoledne pro seniory, které proběhlo v květnu a které natočily studentky gymnázia. Následovala volná zábava s tancem, zpěvem a dobrým vínkem, kterou příjemně doprovázela skupina hudebníků z Humpolce i z Tábora pod vedením Františka Nováka. Malé občerstvení zpříjemnilo strávené odpoledne mezi přáteli při oslavě svátku seniorů. Jana Reichertová

31 Kvě

Ještě jedno ohlédnutí za našimi hrami

Sedmička přinesla štěstí …

Již sedmé sportovní odpoledne pro seniory z Humpolce a okolí se uskutečnilo na atletickém stadionu TJ Jiskra Humpolec dne 23. května od 14,00 hodin, které pořádal výbor Senioři ČR z.s. Humpolec. Zraky pořádajících sledovaly jednak oblohu a jednak v chytrých telefonech předpověď počasí, ten den byly na poledne hlášeny přívalové deště a bouřky. Sedmička však přinesla seniorům štěstí v podobě slunečné oblohy, takže se mohlo sportovat venku. Byla připravena i mokrá varianta v tělocvičně. Hry zahájily mažoretky ze ZŠ Hálkova, které předvedly své vystoupení, za které sklidily potlesk asi šedesáti přítomných diváků. Za vystoupení obdržely diplom a sladkou odměnu. Následovalo přivítání všech a popřání hodně zdaru při jednotlivých disciplínách, kterých bylo celkem deset. Mezi seniory zavítala i starostka města paní Alena Štěrbová, která též přítomné pozdravila. Slova se ujal i předseda TJ Jiskra pan Ondřej Dygrýn.

Po oficiální části se senioři rozmístili na jednotlivá stanoviště, u kterých byli přítomni již čtvrtým rokem studenti Gymnázia dr. Aleše Hrdličky se svým učitelem panem Zdeňkem Škrabánkem. Studenti byli oblečeni jednotně ve žlutých tričkách, takže plochu stadionu ještě více rozzářili. Velmi ochotně pomáhali seniorům zvládnout danou disciplínu, po splnění úkolu potvrdili kartičku s disciplínami, kterou obdržel každý při vstupu. Mezi soutěžícími byli i klienti SeneCura Senior Centra, též klienti Astry. Tito senioři se velmi s velkým zápalem snažili o nejlepší výsledky i když zde byli někteří s chodítkem, nebo s holemi. Soutěžilo se v těchto disciplínách házení kroužků na cíl, šipky, hod míčkem na cíl, běh s raketou a míčkem, hod oštěpem, kuželky, jízda na koloběžce, pétanque a lukostřelba. Při lukostřelbě radil a pomáhal přímo mistr republiky pan Miroslav Háva. Tuto disciplínu, která byla velmi lákavá, si chtěl vyzkoušet každý.

Letos poprvé byla navázána spolupráce se Střední školou Informatiky a cestovního ruchu s paní ředitelkou Olgou Krankusovou. V rámci odborného výcviku studentů učebního oboru reprodukční grafik navrhli a vytiskli pozvánky na akci, též diplomy pro dospělé i děti. Tyto tiskoviny byly poskytnuty výboru Seniorů zdarma. Studenti oboru kuchař připravili v rámci svého odborného výcviku pohoštění v podobě menších bagetek, které byly za pomoci i studentů této školy rozdány spolu s diplomy přítomným seniorům za jejich výkony.

Na toto odpoledne zavítala i redaktorka ČR rádia Vysočina paní Tereza Pešoutová, která zde natočila reportáž do vysílání. Též skupinka studentek z gymnázia si natočila několik rozhovorů se seniory, kterým pokládaly různé otázky, týkající se sportování.

Kolem 16,00 hodiny byly hry ukončeny s dobrým pocitem, že se opět podařilo propojit dvě generace seniorů a studentů. Za zdárný průběh akce patří poděkování vedení škol, studentům, výboru Seniorů, též panu Miroslavu Krpálkovi za ozvučení areálu, paní Vlaďce Štaubertové za pomoc na stanovištích i TJ Jiskra za propůjčení atletického stadionu. Celá akce byla zdokumentována panem Jaroslavem Moučkou a najdete ji na stránkách www.sdcrhumpolec.cz.

Jana Reichertová

27 Kvě

Sportovní odpoledne seniorů Humpolec

Vážení přátelé sportu a pohybu. Máme za sebou další akci- Sportovní odpoledne. Uskutečnilo se 23.5,2023 na hřišti za sokolovnou v Humpolci. Zúčastnilo se tentokrát pouze 49 soutěžících včetně klientů domova Senecura a denního stacionáře Astra. Malá účast byla způsobena díky avízovaným silným bouřkám,které se našemu městu ale vyhnuly. Bylo připraveno 10 disciplín,které byly lehči i těžké na splnění. Mohli jsme si vyzkoušet např.různé hody,běhy, střelbu na branku,slalom na koloběžce a největšímu zájmu se asi těšila lukostřelba. Bylo připraveno i občerstvení,které připravili žáci ze školy Informatiky v Humpolci. Na zahájení akce vystoupily šikovné mažoretky ze Základní školy Hálkova . Akce se též zúčastnila paní starostka města Alena Štěrbová,která všechny na začátku pozdravila. Škoda,že se nemohla zúčastnit největší organizátorka paní Jana Reichertová kvůli nemoci,ale přesto jí patří velký dík za uskutečnění akce. Dále patří velký dík i paní Vlaďce Štaubertové a p.Krpálkovi .za organizaci a pomoc na hřišti.
Akce letos skončila a těšíme se na další. Zapsala M. Kopecká

19 Kvě

Upozornění

Ještě jsou volná místa 22.června na výlet s panem Jouklem  do Ústí n/Orlicí – malá provozovna – vyšívání obrazů , šití vlajek (i na korunovaci do Anglie)
Rychnov n/Kněžnou – zámek.  500 Kč. včetně oběda.                                                            Ifo. na t.č.  724 924 434                                                                                                                        Odjezd z HU v 7,00 od pošty.

8 Kvě

Pozvánka na výlet.

POZVÁNKA

Senioři ČR z.s. ZO HUMPOLEC pořádají 15. 6. 2023 zájezd do Polska „Kudova Zdroj“ (možnost levnějšího nákupu) a na prohlídku Hrádku u Nechanic.

Mohou se přihlásit i nečlenové spolku seniorů.

Členové 500 Kč, nečlenové 550 Kč, včetně obědu.

Platba: 6. 6. 2023 od 13:00 do 14:00 hod. v Mikádu.

Zájemci, volejte na tel. č.: 722 589 052

Odjezd: v 5:30 hod. od pošty

24 Bře

Akce Chodíme pro mozek a radost se vydařila

Tak jako každý rok, proběhl i v tomto roce 2023 v měsíci březnu Národní týden trénování paměti. S touto akcí byl spojen i aktivizační program Chodíme pro mozek a radost v týdnu od 13. – 19. března, s kterým přišla pražská organizace Právě Teď!, (www.prave-ted-ops.cz.). Do tohoto celostátního programu se zapojilo celkem 100 seniorů z Humpolce. Počítala se jakákoliv fyzická aktivita. Dne 13. března se sešly seniorky na svém pravidelném kondičním cvičení od 9,00 – 10,00 hodin pod vedením Evy Eremkové v tělocvičně TJ Jiskra Humpolec. Na tuto cvičební ukázkovou hodinu přišly i další zájemkyně o cvičení. Celkem 28 žen si cvičení velmi užilo, panovala zde pozitivní nálada. Fotodokumentaci pořídila paní Lucie Záhorská. Další akce proběhla ve čtvrtek 16. března a to jednodenním výletem 47 seniorů z.s. Senioři ČR Humpolec , kteří navštívili město Jevíčko, jeskyně v Javoříčku, které byly spojeny s 5 km pochodem. Celkem senioři ušli 235 km. Po pochodu se vydali do Křtin, kde navštívili kostel s komentovanou prohlídkou. Výlet připravil a vedl pan Ladislav Joukl, zdokumentoval pan Jaroslav Moučka. Další fotografie a článek lze shlédnout na www.sdcrhumpolec.cz. Dne 16. března se v mrazivém ránu uskutečnil i pochod 25 turistů z.s. Turisté Humpolec, kteří odjeli do Zruče nad Sázavou, poté do Chabeřic, kde absolvovali 8 km pochod Chabeřickými skálami. Celkem nachodili 200 km. Pochod připravil a vedl pan Milan Šíma, fotografie nafotila paní Alena Lejtnarová. O tomto pochodu se více dočtete na www.turiste-humpolec.cz. Na Vysočině se zapojily pouze města Humpolec a Chotěboř. Chůze i fyzická aktivita je pro člověka přirozený pohyb, souvisí velmi úzce i s fungováním mozku i paměti. Protože to, jak mozek funguje, souvisí s fyzickou a mentální kondicí a zdravotním stavem. A právě proto je pohyb i v seniorském věku tak důležitý.

Jana Reichertová

7 Úno

Výroční schůze seniorů 27.1.2023

Senioři zhodnotili uplynulý rok 2022

V jídelně České zemědělské akademie se dne 27. ledna 2023 od 14,30 hodin sešlo přes sto seniorů z Humpolce a okolí, aby zde vyslechli zprávu o činnosti spolku v roce 2022, kdy se už mohlo po covidové době opět setkávat. V úvodu přivítala předsedkyně paní Jaroslava Šenkýřová všechny přítomné i hosta paní starostku města Alenu Štěrbovou. Následovalo taneční vystoupení děvčat pod vedením vychovatelky Ivy Bělovské ze ZŠ Hálkova, za který sklidily potlesk i obdržely sladkou odměnu. Slova se ujala paní předsedkyně, která seznámila s činností spolku a vyjmenovala všechny akce, které se v uplynulém roce konaly. Byly to např. jednodenní zájezdy do Kladrub a Kutné Hory, do ZOO ve Dvoře Králové, v Praze do Národního a Muchova muzea, prohlídku vánočního Pražského hradu, Staroměstské radnice i náměstí. Týdenní zájezd do Sezimova Ústí, návštěva Janáčkova divadla v Brně, Státní opery v Praze, pravidelné odpolední čaje, návštěvy dopoledního kina, uspořádání sportovního odpoledne i pravidelné cvičení pro seniory v tělocvičně TJ Jiskra. Senioři byli seznámeni i se zprávou revizní komise. Slovo bylo předáno starostce města, která přítomné pozdravila a seznámila s plánovanými akcemi i zodpověděla dotazy seniorů, které zazněly v diskuzi. Po oficiální části následovala volná zábava, ve které zahrála k tanci i poslechu skupina místních i přátel z Tábora hudebníků pod vedením pana Františka Nováka. Při vínku a kávě si senioři s chutí zazpívali i zatančili. Ve večerních hodinách při cestě domů se někteří senioři stavili ve volebních místnostech, aby zde volili nového pana prezidenta. Děkujeme vedení školy za možnost uspořádání setkání i za obsluhu personálu jídelny.                                               Jana Reichertová